background preloader

Psychologie

Facebook Twitter

Know Yourself. De 7+-2 mythe in usability ontrafeld. Er was eens een vent genaamd Miller, een psycholoog die onderzoek deed naar het kortetermijngeheugen.

De 7+-2 mythe in usability ontrafeld

Hij liet een groep van testpersonen verschillende objecten na elkaar zien, nam die objecten weer weg en testte hoeveel objecten men zich kon herinneren. Het bleek dat dit schommelde tussen de 5 en de 9. Dual n-task - dual-n-task.com. Guest Blog: You can increase your intelligence: 5 ways to maximize your cognitive potential. Je Zelf zijn. Past Reality Integration. Past Reality Integration (PRI) is een vorm van psychotherapie, in 2000 ontwikkeld door drs.

Past Reality Integration

Ingeborg Bosch. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd geïnspireerd door het gedachtegoed van psychoanalyticus Alice Miller en Jean Jenson, alsmede door oosterse denkwijzen. Over de effectiviteit van de therapie bestaat weinig tot geen wetenschappelijk bewijs. Basis[bewerken]