background preloader

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Facebook Twitter

Εκμάθηση γλωσσών – Δεξιότητα ζωής. Η πολυγλωσσία είναι ένα από τα εξέχοντα γνωρίσματα της Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 24 επίσημες γλώσσες, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες που επίσης μιλιούνται σε όλη την Ευρώπη.

Εκμάθηση γλωσσών – Δεξιότητα ζωής

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, η πολυγλωσσία έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη: μόνο στο Λονδίνο μιλιούνται περίπου 300 διαφορετικές γλώσσες. Άλλοι άνθρωποι μεγαλώνουν σε δίγλωσσα ή πολύγλωσσα περιβάλλοντα, ενώ άλλοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε μια μεταγενέστερη φάση της ζωής τους στο σχολείο, μέσω απογευματινών μαθημάτων ή απλά της ίδιας της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι προφανή: εκτός από τα γνωστικά οφέλη, οι γλώσσες αποτελούν την πύλη για την πολιτισμική αλληλεπίδραση και κατανόηση, για να μην αναφερθούμε στις ευρύτερες ευκαιρίες τόσο για την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή.

Το άρθρο του μήνα αυτού προβάλλει τρία έργα που προάγουν την εκμάθηση γλωσσών, την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Maps of Neolithic, Bronze Age & Iron Age migrations in Europe and the Near East. @MINDSET Project. Σχετικά με το έργο Το @MINDSET είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus + .

@MINDSET Project

EU & UNICEF - Φωνές των παιδιών. Αν συμφωνείς να δανείσεις το προφίλ σου, ένα από αυτά τα παιδιά θα πει τη δική του ιστορία σήμερα μέσα από το δικό σου τοίχο ή το χρονολόγιο.

EU & UNICEF - Φωνές των παιδιών

Συνολικά, θα εμφανιστούν 5 δημοσιεύσεις. Θα μπορείς να έχεις πρόσβαση στο προφίλ σου όπως πάντα, και δεν θα προσπελαστεί καμία από τις προσωπικές σου πληροφορίες. Teachers 4 Europe: Το δίκτυο της μάθησης. Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Teachers 4 Europe: Το δίκτυο της μάθησης

Η Δράση έχει διττό χαρακτήρα: Αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν. Information by country:- Greece. Untitled. Η εταιρεία Carruca Consultants Ltd είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί το 2008.

untitled

Ο Αριθμός Εγγραφής της Εταιρείας είναι HE 245066 και ο Αριθμός Φ.Π.Α. είναι 10245066R. Η λέξη "career", η οποία στα ελληνικά σημαίνει καριέρα, έχει τις ρίζες της στη λατινική λέξη "carruca", που σημαίνει ταξίδι με τετράτροχο κρατικό όχημα. Σήμερα, ο όρος "career" είναι αναγνωρισμένος ως αλληλουχία προαγωγών, μία διαρκής διαδοχή θέσεων εργασίας, ο επαγγελματίας, και, ο σύγχρονος συνδυασμός των ρόλων σε όλη τη ζωή.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει εμφανέστατα μία έλλειψη όσον αφορά την ενημέρωση των νέων και των γονέων αυτών σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Το όραμα και ο στόχος μας είναι να καλύψουμε αυτό το κενό στον καλύτερο κατορθωτό βαθμό. Η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί με ένα ειδικά διαμορφωμένο τρόπο, για να δίνει ποιο εύκολα στον κάθε ενδιαφερόμενο τις πληροφορίες που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Όραμα μας. Informal Learning. 30 Things You Can Do To Promote Creativity in Your Classroom : InformED. Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. Mythology. EYY etwinning. THEOI GREEK MYTHOLOGY, Exploring Mythology & the Greek Gods in Classical Literature & Art.

ODS Portal.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΕ - Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία. Νέα πρωτοβουλία της ΕΕ που θα βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες τον 21ο αιώνα.

ΕΕ - Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία

Το 2020, πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, αντανακλώντας τον όλο και σημαντικότερο ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη ζωή μας. Παρ΄όλα αυτά, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν τους πόρους, τη συνδεσιμότητα ή τον εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό, ώστε οι Ευρωπαίοι να είναι ανταγωνιστικοί στην ψηφιακή εποχή, η ΕΕ ξεκίνησε την πρωτοβουλία ‘Άνοιγμα της εκπαίδευσης’. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθούν περισσότερα μέσα στους σπουδαστές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπαιδευτικούς καθώς και να βελτιωθούν οι υποδομές ΤΠΕ και η συνδεσιμότητα των σχολείων. PRESS RELEASES - Press release - Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δελτίο τύπου Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια Πάνω από το 60% των παιδιών ηλικίας εννέα ετών στην ΕΕ φοιτούν σε σχολεία τα οποία δεν έχουν ακόμη ψηφιακό εξοπλισμό.

PRESS RELEASES - Press release - Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης», ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και άλλων ψηφιακών προβλημάτων, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020. Μεταξύ 50% και 80% των σπουδαστών στις χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακά διδακτικά βιβλία, λογισμικό ασκήσεων, εκπομπές/βιντεομηνύματα (podcast), προσομοιώσεις ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μια κοινή πρωτοβουλία, με επικεφαλής την κ.

Ιστορικό Για περισσότερες πληροφορίες. Insight: knowledge base for new technology and education. The Observatory is intended to highlight evidence in the area of innovation in education, especially: statistics evidence (e.g.

Insight: knowledge base for new technology and education

Survey of Schools: ICT in Education)evidence from practice (and policy)evidence from research (e.g. literature review on the KeyCoNet project)Findings from surveys of end users in schools. European Schoolnet Observatory is primarily designed to provide evidence about the use of technology to improve teaching and learning for decision makers in Ministries of Education, practitioners in schools and other ICT in education professionals at national, regional or local level across Europe.

European Schoolnet. Free Recipes. Composing and Decomposing Numbers. One of the reasons I love teaching math is that it is so much different now than when I was in elementary school (Google paleolithic age for a frame of reference).

Composing and Decomposing Numbers

Take composing and decomposing numbers. I don't remember ever "playing" with numbers. I learned to count, I learned to write my numbers, I learned addition and subtraction facts, but I don't remember ever learning that there are lots of ways to make 5, or any number for that matter. ITC - International. Socrates Comenius.