background preloader

Meetod

Facebook Twitter

Vol. 16 No. 2 (2020): International Journal of Education Through Art. ETA 16.2 Table of Contents Editorial ‘Thinking through ways of art education’ Nadine M.

Vol. 16 No. 2 (2020): International Journal of Education Through Art

Kalin, Mira Kallio-Tavin, Sheri Klein, Alexandra Lasczik. Untitled. Kunstihariduse seisukohast on oluline teadmine, et kunstiõpetus ei seisne mitte ainult valdkondlike tehniliste oskuste õpetamises, vaid ka teiste oluliste pädevuste arendamises, nagu suhtlemisoskus, koostööoskus, kriitilise mõtlemise oskus ja loov probleemilahendusoskus.

untitled

Loovust pärssivaid väliseid tegureid on õpetajal võimalik vähendada läbi õppetöö. Lisaks õppetöösse planeeritavatele kunstiainega seotud tegevustele on vaja õpilastel aidata teadvustada loovuse arenguks vajalikke oskusi, õpetada õpilasi analüüsima iseennast, tunnetama oma potentsiaali ja arengu kitsaskohti. Untitled. Meetodite valik on tohutu suur ning parema ülevaate saamiseks võib neid rühmitada erinevate tunnuste alusel.

untitled

(vt skeemi suurelt) Kui hinnata õppemeetodite kasutusvõimalusi, siis on oluline eristada, kellel on ühe või teise meetodi puhul põhiline roll õppeprotsessi juhtimisel ning kelle vahel toimub suhtlemine. Untitled. Kai Pata, Marina Kurvits Pööratud klassi idee Pööratud klassi idee on muuta loengulise, õpetajalt õpilasele, suunatud info ja probleemidega tegelemise protsesside asukohta õppimisel.

untitled

Õpilane võib infot etteõppimisel omandada kodutööna loenguvideot või audiosalvestist jälgides, kuid väärtuslik aeg õpetaja kui eksperdiga peaks kuluma pigem probeemülesannete lahendamisele, ühistööle jne. Kuidas trialoogilise õpidisaini elemendid tuua pööratud klassi? Planeeri tunnieelsed tegevused, tegevused tunnis (järgnevates tundides) ja vahetegevused kodus trialoogilise õpidisainiga: Education on Screen. Kunstiharidus – Haarates paindliku kunstihariduse järele — Sirp. Eesti kunstiakadeemia ja Tallinna ülikool alustasid sel sügisel neljandat aastat kunstiõpetajate magistriõpet kahe kooli ühise õppekava järgi.

Kunstiharidus – Haarates paindliku kunstihariduse järele — Sirp

Sisseastujate suur hulk ja väga tugev tase sunnivad sõnastama paari üldist suundumust. Kunstiõpetaja eriala on üldhariduses pisut vastuolulise kuvandiga. Illustreerin seda kahe dokumendi näitega. Maailmakohvik - Kaasav juhtimine. Maailmakohvik (ingl. k. world cafe) on kaasamismeetod, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.

Maailmakohvik - Kaasav juhtimine

Kas olete vahel leidnud end vestlusest vanas tuttavas kohvikus, kus on sündinud mingi uus avastus või esile kerkinud ahhaa-elamus? Mõtete vahetamine ning uue teadmise loomine võib sündida just kohvikus, kus kohtuvad erinevad inimesed ja arvamused. Maailmakohvik (ingl. k. world cafe) on lihtne viis tuua kokku inimesi arutlema neile oluliste küsimuste ümber ning luua ühist teadmust. Samuti on meetod sobiv siis, kui on soov kaasata suurel hulgal inimesi päevakajaliste probleemide lahendamiseks, uute ideede leidmiseks, omavahelise dialoogi loomiseks.

Meetodi nimi on omamoodi metafoor… oma elu, organisatsiooni, kogukondi luues liigume ka ju justkui ühest kohvikulaua maailmast teise. 100,000 AI-Generated Faces – Free to Download! Teaching Secrets: Get to Know Students Through Seating Challenges. By Sandy Merz Where do I sit? It's the universal first question, at the top of students' minds as they cross the threshold of my room on the first day of class. Many teachers start the semester with students seated alphabetically: It's easy and aids in learning names. Igor Kaasik: kiitmise keeruline kunst. Kooliõpetaja kolumn – Edasi - Innustav ja hariv ajakiri. Häda ja viletsus on õpilastega, kes õpivad selgelt alla oma võimete.

Igor Kaasik: kiitmise keeruline kunst. Kooliõpetaja kolumn – Edasi - Innustav ja hariv ajakiri

Me kõik oleme neid näinud. Poisse on nende hulgas rohkem. Õppimine ja psühholoogia. Excerpt Kas psühholoogia teadmistest on õpetajal abi vaid siis, kui õpilased omavahel tülli kisuvad või mõni õpilane koolist palju puuduma kipub?

Õppimine ja psühholoogia

Kuidas puutuvad teadmised psüühika toimimise kohta õppimisse ja õpetamisse igapäevaste koolitundide raames? Teame, et õpetajad, kel on paremad teadmised tunnetusprotsessidest (sh mälu, tähelepanu, töömälu toimimisest), oskavad paremini toetada ennastjuhtivate õppijate kujunemist. VAU - Virtuaalne uurimissaal. Many, Many Examples Of Essential Questions by Terry Heick Essential questions are, as Grant Wiggins defined, ‘essential’ in the sense of signaling genuine, important and necessarily-ongoing inquiries.”

These are grapple-worthy, substantive questions that not only require wrestling with, but are worth wrestling with–that could lead students to some critical insight in a 40/40/40-rule sense of the term. I collected the following set of questions through the course of creating units of study, most of them from the Greece Central School District in New York. A Guide To Questioning In The Classroom. An Updated Guide to Questioning in the Classroom by TeachThought Staff Something we’ve become known for is our focus on thought, inquiry, and understanding, and questions are a big part of that.

A Guide To Questioning In The Classroom

We’ve done questions that students should ask, parents should ask, students should and shouldn’t answer, questions that promote and stifle inquiry, questions that reveal self-knowledge and wisdom, and more. Sirp, Madis Järvekülg: Y-generatsiooni pained - mida tahavad noored? Algne artikkel kultuurilehes Sirp Y-generatsioon: globaalne generatsioon, millenniumilapsed, beebibuumi lapsed, võrgugeneratsioon – kuidas me neid ka ei nimetaks...

Sirp, Madis Järvekülg: Y-generatsiooni pained - mida tahavad noored?

On see kaotajate põlvkond, kelle nina ees võitjad parimas eas turuühiskonda sisenedes tööturu soojadest kohtadest paljaks riisusid või traditsioonilised väärtused minetanud välismaale pagejate põlvkond? Äkki hoopis nartsissistlik hedonistide põlvkond? Empaatia­võimetu, spliini käes vaevlevate elupõletajate põlvkond või aktiivne, võimukandjatele vääriliste vestluspartnerite kodanikuühiskonna põlvkond? 20 Must-Follow Art Education Blogs. Welcome welcome welcome! I am so happy you are here. Together, we will inspire our students through works of art and provide them with art connections to develop lifelong lovers of art. I'd like to invite you to join my e-mail list to receive 8 free art worksheets in addition to my newsletter, Your Weekly Art Break, which includes quick, inspiring art learning tidbits to refresh your teaching each week!

I look forward to connecting with you. What would we do as art teachers without the internet? ClassroomScreen. Kuidas märgata valeuudiseid? Kuidas õpilasi motiveerida. Kiirlugemine 5.1. Kiirlugemine 5.1. Õpimaterjalid : Mitteformaalne.ee.

Õppimine ja psühholoogia. Kokkuvõte Kas psühholoogia teadmistest on õpetajal abi vaid siis, kui õpilased omavahel tülli kisuvad või mõni õpilane koolist palju puuduma kipub? Kuidas puutuvad teadmised psüühika toimimise kohta õppimisse ja õpetamisse igapäevaste koolitundide raames? How to Talk to Kids about Art. Learning about the artists themselves can be compelling. Jarrett and Fletcher make a point to involve artists who are good role models; who challenge conceptions of what art can be; who have national and international recognition; and to whom the student body—primarily children of color—can relate.

“We’re always looking for a really rich dynamic where the students are being exposed to things that, in theory, they could see themselves in, places and roles, so that it’s easier to identify,” Jarrett explained. After each workshop, the kids curate an exhibition of their own work and that of the artist in the hallways of their school. The students act as docents, guiding teachers and parents through the show. “It’s a really great opportunity to step back and see what they do when they’re in charge,” Jarrett reflected.