background preloader

Matildan

Facebook Twitter

Meet Google Drive – One place for all your files. Resonerande text - Katarinas svenska.

Animals

Förmågorna i engelska.doc. Vikingar, Samhället. De flesta människor under vikingatiden var så kallade ”fria män”.

Vikingar, Samhället

Under dem i samhället fanns trälarna, som var slavar. Över dem härskade hövdingar och kungar, som i sitt följe hade jarlar – höga ämbetsmän och ofta militära ledare. Bland de fria männen hittar man flera yrkesgrupper som hantverkare, handelsmän och bönder. En fri man ägde oftast en gård med tillhörande mark för odling, även om inte alla brukade sin mark. Trälar fick hjälpa till med olika sysslor, och om man hade råd kunde man anställa ”drängar” eller ”tegner”, krigare som följde med på plundringståg och som kunde försvara gården.

Ett hushåll under vikingatiden kunde vara mycket stort. Den vikingatida kvinnan hade en respekterad position i samhället. Fantastiska fakta - Vi i femman. Fantastiska fakta - Vi i femman. Samerna i Sverige - Sametinget. Skog och fjäll bär spår efter en traditionell samisk kultur - inte alltid lika uppenbar som här.

Samerna i Sverige - Sametinget

Foto: Marie Enoksson/Sametinget. Samerna i Sverige har en lång anknytning till sina traditionella områden. Unika näringar och viljan att bevara och överföra sin etniska identitet till nästa generation är utmärkande. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut.

Hur många samer finns det? Renskötsel Ungefär 2500-3000 samer i Sverige är beroende av renskötsel som inkomstkälla (köttproduktion). Nordiska museet. Samerna, religionen - Skolbok. Från Skolbok Passar mellanstadiet När vi talar om samernas religion menar vi den religion som samerna hade innan de började att tro på kristendomen.

Samerna, religionen - Skolbok

I dagens värld tror inga samer på de gamla gudarna längre. Tyvärr har det sätt som svenska härskare använt för att få samerna att sluta tro på de gamla gudarna varit ganska våldsamt och det finns ganska litet kunskap kvar om hur religionen egentligen fungerade för den ”vanlige” samen förr. Nåjden har inte försvunnit helt ur samernas kultur men numera är en ”nåjd” en person som är litet klurigare och kan mer än andra. Den besjälade naturen Offrande samer. Samerna hade en ”animistisk” uppfattning om naturen och levde i ett nära förhållande till den.

Rena rama forntiden: Runristare. Runnyckel. Stud_vikingar. Vikingar - Runor och myter. Sveriges klass – Tillsammans skapar Sveriges elever sitt eget lärande. Fotograf: Anette Havsbad med fin sandstrand Foto: Aron Stenig kust Fotograf: Lukas I mellersta Västerbotten finns berg Kusten: Kusten är flack med små skär och grund.

Sveriges klass – Tillsammans skapar Sveriges elever sitt eget lärande

Landhöjningen efter inlandsisen pågår fortfarande, ca 1 cm / år. Längs kusten finns många fina sandstränder. Kartor och kartkunskap. Jordens kordinatsystem - breddgrader och längdgrader För att lokalisera en viss geografisk plats på en karta används ett gradnät som kan beskrivas som ett slags nät som jorden är insvept i.

Kartor och kartkunskap

De linjer som är parallella med ekvatorn kallas latituder eller breddgrader. Ekvatorn som går igenom 13 länder har latitud 0° och delar i jorden i två delar, det norra och det södra jordklotet, där det högsta gradtalet är 90°N vid Nordpolen och 90°S vid Sydpolen. Detta hjälper oss att placera ut platser som är norr eller söder om ekvatorn. De linjer som går mellan Nord- och Sydpolen kallas longituder eller längdgrader. Genom att studera latituden så kan vi t.ex. se att Kathmandu ligger norr om ekvatorn mellan 15° och 30°, närmare bestämt 27°N.

Svenska landskap. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid

Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan. På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Med hjälp av modern bildteknik har forskare visat att aktiviteten i ordformsområdet ökar när vi tittar på ord eller bokstavskombinationer.

Alfabetet har bara några årtusenden bakom sig, ändå finns alltså ett område i hjärnan som är särskilt anpassat för läsning. Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk. Den lärande hjärnan. När hjärnforskningen förs in i skolan utmanas invanda sätt att ta sig an problem. – Vi vill använda metoder från neurovetenskapen för att mäta hur en elevs utveckling fortskrider eller för att upptäcka inlärningssvårigheter och kunna sätta in insatser i tid, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap.

Den lärande hjärnan

Han är föreståndare för Amble, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt vid Göteborgs universitet som initi-erats för att forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap ska få ut sina rön i skolundervisningen. Syftet är att förbättra yngre elevers kunskaper inom matematik och läsning, men projektet är ännu i sin linda. Vanligtvis görs inte hjärnforskning på unga, friska barn och utmaningarna är många. Kan till exempel magnetkameraundersökningar användas? En delstudie kommer att handla om hur fysisk träning påverkar inlärningen. – Har ett barn svårigheter i matte är det vanligaste att sätta in extra resurser i just det ämnet. . – Det är inte så mycket som är känt om det, menar jag.

Geografi.nu - Foton från alla länder i världen. Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring. The Big five lathund reviderad. Valet.