background preloader

Martapey

Facebook Twitter

Projectes. Marc per al plurilingüisme. Programes plurilingües. Programa d'auxiliars de conversa de Catalunya. Programa que s'emmarca dins del conjunt d'actuacions destinades a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars (anglesa, francesa, alemanya o italiana).

Projectes. Marc per al plurilingüisme. Programes plurilingües. Programa d'auxiliars de conversa de Catalunya

Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l'aprenentatge de llengües i el coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món. La seva tasca educativa dóna suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d'aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat. Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal.

Contacte: Servei de Llengües Estrangeres Coordinadors/res dels Serveis Territorials. Becas, ayudas, subvenciones y premios > Para centros docentes y entidades > Centros no universitarios. The Fonix - Concurs d'anglès interescolar 2015. Trinity College London - Noticias y eventos. Trinity ha estado muy activo en los ultimos meses con su exito en el proyecto SELT - examenes seguros para visado - bajo contrato con el Ministerio del Interior britanico, que entrara en vigor a principios de abril.

Trinity College London - Noticias y eventos

Trinity fue elegido, junto con IELTS, como los dos unicos proveedores para este programa para examenes realizados en el Reino Unido. Tambien hemos estado en la conferencia de ACLES en Valencia como sponsor principal, con un stand y una presentacion por parte de nuestro Academico Senior, Dra Elaine Boyd. Hemos realizado con un exito notable una serie de presentaciones sobre Assessment Literacy para profesores en diferentes Comunidades Autonomas. En Catalunya hemos repetido nuestro exito en el programa GEP de lectura del Departament de Ensenyament realizando talleres y presentaciones para profesores basadas en materiales de apoyo a la lectura. Bienvenidos al nuevo año – ya estamos todos de vuelta exceptuando la oficina de Trinity en Barcelona….que ¡no ha cerrado! Spainwise. Projectes. Marc per al plurilingüisme. Intercomprensió lingüística. Presentació Sciences et société.

El fet de voler potenciar la introducció d’activitats de ciències per a l’ensenyament de la llengua francesa a les aules de diferents nivells educatius de primària i de primer cicle de l’ESO, ve avalat per l’interès del Departament d’Ensenyament de promoure l’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, anomenat AICLE o EMILE si aquesta pràctica es fa en llengua francesa.

Projectes. Marc per al plurilingüisme. Intercomprensió lingüística. Presentació Sciences et société

Mitjançant tres programes Passerelles, que tenen com a objectius temes de ciutadania (prevenir els riscos per la salut associats amb l'exposició excessiva al Sol, prevenció de les malalties relacionades amb l'excés de pes i l'obesitat, promoure i facilitar el compostatge dels residus orgànics d'origen), el professorat pot participar en la formació Sciences et société que li permet familiaritzar-se amb la metodologia científica de La Main à la Pâte, creant activitats d’investigació basades en preguntes, observacions i experimentacions. Versió en català: Projectes. Marc per al plurilingüisme. Intercomprensió lingüística. Projectes. Marc per al plurilingüisme. Llengües curriculars. Llengua francesa. Catalunya - Quebec. El programa Catalunya-Quebec té dues vessants: d'una banda, la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria i, d'altra banda, l’estada d’alumnes adults del Quebec en pràctiques d’assistents lingüístics a Catalunya.

Projectes. Marc per al plurilingüisme. Llengües curriculars. Llengua francesa. Catalunya - Quebec

Aquestes dues accions es regeixen en virtut del Conveni de col·laboració signat el 13 de gener 2013 entre el Departament d’Ensenyament i l’entitat educativa oficial, Éducation Internationale del Quebec. En cada curs escolar està prevista la preparació d’intercanvis entre alumnes de secundària de Catalunya i el Quebec. Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Esta página web no muestra la última información actualizada.

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

Por favor, diríjanse a la nueva web del SEPIE www.sepie.es Última actualización realizada en esta web: 10-06-2015 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación es la Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020) y del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) 2007-2013.

Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e internacionales y tiene entre sus funciones la de contribuir a una mayor internacionalización del sistema universitario español. Para conocer en detalle nuestra estructura organizativa y equipo, acceda directamente desde aquí. Localización y contacto En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas. Más información Erasmus + Projectes. Batxibac. Projectes. Marc per al plurilingüisme. Programes plurilingües. Grup d'experimentació per al Plurilingüisme (GEP). Formació. La formació d'aquest projecte s'ha adreçat a diferents agents educatius: Informació adreçada a la comunitat educativa en general amb conferències sobre el Marc per al Plurilingüisme a les escoles catalanes, realizades per la Sra.

Projectes. Marc per al plurilingüisme. Programes plurilingües. Grup d'experimentació per al Plurilingüisme (GEP). Formació

Olga Esteve. Presentació digital de la conferència. Projectes. Programa internacional Erasmus +. Què és? Ambaixada Catalana d'eTwinning. Servicio Nacional de Apoyo eTwinning España. eTwinning - Homepage.