background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Bedömningsstöd i matematik årskurs 4-6. Det finns flera bedömningsstöd i matematik för årskurserna 4–6.

Bedömningsstöd i matematik årskurs 4-6

Här kan du läsa mer om de olika materialen. Bedömning för lärande i matematik Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Blog Archive Första träffen med Matteklubben, åk 5-6 - Mattebloggen. Matteklubben är Uppsala kommuns satsning på begåvade elever i matematik.

Blog Archive Första träffen med Matteklubben, åk 5-6 - Mattebloggen

Jag har äran att förbereda aktiviteterna som vi håller på med och vara en av lärarna. Här på bloggen tänkte jag lägga ut materialet som vi tar upp på träffarna, samt skriva lite om hur lektionen har gått. Träffen började med att eleverna tog fika och satte sig ner i ett stort klassrum. Nästan alla de ordinarie platserna blev upptagna (41 stycken). En struktur för synligt lärande - Förstelärare i Svedala. Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig.

En struktur för synligt lärande - Förstelärare i Svedala

Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Handbok för matematisk modellering med GeoGebra : att undervisa mot förmågorna - Jonas Hall, Thomas Lingefjärd - Bok (9789144094007) Hur får man elever att utveckla de förmågor som styrdokumenten skriver fram?

Handbok för matematisk modellering med GeoGebra : att undervisa mot förmågorna - Jonas Hall, Thomas Lingefjärd - Bok (9789144094007)

Här finns en god hjälp på vägen. Modellering är ett sätt att iscensätta resonemang och kommunikation. Matematisk modellering kräver begreppsförståelse och procedurer och ger upphov till problemlösning och relevansdiskussioner Boken - fungerar som en konkret handbok i GeoGebra, både för nybörjaren och för den vana användaren. Länktips. Matematik. Under det senaste decenniet har det satsats stora resurser på att utveckla matematik- undervisningen.

Matematik

Målet har varit att förbättra elevernas måluppfyllelse i skolämnet matematik. Trots satsningarna ser man inte de förbättringar som man har strävat mot. Nu satsar staden på ett Stockholmslyft för matematikkunskaperna. Läs mer om Stockholmslyftet i menyn till höger. Trygghet att gå utanför boken. Matematik. Matematikutvecklare - stödmaterial vid planering av uppdraget. Mönster & algebra & synligt lärande! Vi är i starten av ny modul av matematiklyftet i mitt egna arbetslag samtidigt som jag handleder i taluppfattningsmodulen igen med lärare som precis nu startar matematiklyftet.

Mönster & algebra & synligt lärande!

Det ger mig dels en utmaning i att hålla isär de olika modulerna men också en möjlighet till att se gemensamma utgångspunkter. Här har jag redan fått mig en funderare, är det så att man kan starta med vilken modul som helst eller finns det en fördel att starta med en viss modul? Jag kör en helt ny grupp även med algebra modulen, det är lärare som kommit nya eller haft andra uppdrag tidigare på de skolor där man startade matematiklyftet förra läsåret och nu är inne på år 2.

Vi har valt att se till att de ligger i fas med sina kollegor för att underlätta arbetet i klasserna. Jag kan redan se att det finns svårigheter i algebra modulen som inte uppstår på samma sätt i taluppfattningsmodulen. Ny energikick! Glädje, lycka och ENERGI!

Ny energikick!

Sammanfattning från fredagens RUC möte på Halmstad högskola. Som vanligt möts vi matematikutvecklare från Kungsbacka i norr till Ängelholm i söder tillsammans med RUC för att delge varandra erfarenheter och för att diskutera gemensamma satsningar. Det är högt i tak och det är många tankar som kommer upp, som får lite näring och bekräftelse. Jag går alltid ifrån dessa möten med en tillfredsställande känsla som lyfter mig. Skapligt Enkelt matematiskt. Synliggörandet av matematikkunskaperna! Starten av årskurs 2 blev kanon.

Synliggörandet av matematikkunskaperna!

Vilken känsla det blev! Vi startade upp med genomgång av förväntningarna på lärandet under de första veckorna och responsen kom meddetsamma. Tema Modersmål. Ämnesutveckling - Matematik. Matematiklyftet Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik.

Ämnesutveckling - Matematik

Huvudmannen anmäler sina lärare till fortbildningen. Läs mer om Matematiklyftet Material för kompetensutveckling Matematiklyftet har material från förskola till vuxenutbildning.