background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Provfri matematik – bedömning i praktiken. Vi kan hjälpa eleverna att förstå formativ bedömning genom att tänka på hur vi uttrycker oss. Jag vill visa 28 fraser som leder eleven till tankar om hur de ska agera för att utvecklas. Sluta använda otydliga fraser som ”Utveckla dig muntligt” eller ”Visa mer beräkningar” eller ”Repetera kapitlet”.

De ger varken ledtrådar om elevens behov eller om hur eleven ska agera för att träna upp sig. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. Bedömning. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt. Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt.

Fem steg till formativ bedömning – föreläsning för DBGY 25/9-14. Filmer om BFL. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning.

Formativ bedömning gör lärande synligt

Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Formativ bedömning med digitala verktyg. Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz. Formativ bedömning, kurs betygssättning. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. Formativ undervisning och bedömning. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Formativt lärande. Formativt lärande. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skal...

Från lärare till skolor Om att införa formativ bedömning i större skala Göteborgs Stad 2014. Förtydliga bedömningen av förmågorna. Nu har jag börjat fundera över hur tydlig jag är med bedömningen av förmågorna för eleverna.

Förtydliga bedömningen av förmågorna.

Kände att jag behövde viss när dessa förmågor bedöms på ett tydligare sätt. Så tanken slog mig att jag måste visa var dessa finns på våra PP-väggar. Implementera BFL. Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav:

Kunskapsformaren

Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Peer instruction-formation bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning.