background preloader

Entreprenöriellt lärande

Facebook Twitter

Uppsatser

Skola-arbetsliv. Lärmodulen. Goda exempel. Entreprenöriella förmågor. Bakgrund och begrepp. Avhandlingar. Artiklar. Fredrik Bernelf. Download 1410720325236. Entreprenöriellt Lärande - ifous.se. Entreprenöriellt lärande - Teknologisk Institut. Att ta initiativ och ansvar, skapa nyfikenhet, självkänsla och kreativitet samtidigt som man vågar gå utanför sin trygghetszon är alla viktiga förmågor som du har till uppgift att hjälpa eleverna att utveckla.

Entreprenöriellt lärande - Teknologisk Institut

Men hur får du det att fungera? Få konkreta verktyg och tips, från teori till praktik. Motivation · prestation · engagemang Kärnan i det entreprenöriella lärande är att omsätta idéer till praktisk handling. Hur stärker du som pedagog dina elever att hitta sina styrkor och förmågor? Är företagande och företagsam samma sak? Ladda ner programmet nedan där du får mer information om konferensens innehåll och hålltider. Välkomna! Lokal: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm. Entreprenörskap. En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag.

Entreprenörskap

Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Skapa och våga Entreprenörskap har blivit en angelägenhet för många som på olika sätt är verksamma inom utbildningsväsendet. Entreprenörskap I Skolan / Entreprenöriellt Lärande. Idégenerering med Clara & Maria. Publicerad av Karin Ahlstedt Hur kan man arbeta med idégenerering och andra tekniker för att stimulera ett elevaktivt och kreativt arbetssätt?

Idégenerering med Clara & Maria

Clara Lindberg, lärare i engelska och samhällskunskap och Maria Göransson, bibliotekarie och koordinator, arbetar på Malmö latinskola. Under en intensiv eftermiddag ledde de en workshop i idégenerering på Centrum för Pedagogisk Inspiration. Pedagogerna som deltog fick testa ett antal grepp och tekniker som man som lärare eller elev kan använda för att starta upp en process eller när man av någon anledning kör fast. Index: design to improve life education kännetecknas av meningsfullhet, kreativitet, hållbarhet och entreprenöriellt lärande. Det handlar alltså inte bara om att designa prylar, utan om att väcka och formge nya idéer, beteenden och problemlösningar som kan svara upp mot samhällets dynamik och utmaningar.

Maria Göransson & Clara Lindberg Kompassen är indelad i fyra faser: förbered, förstå, formge, färdigställ. Material och inspiration. På den här sidan kan du löpande ta del av erfarenheter och tips från Elverket och från Entreprenörskap på HVV.

Material och inspiration

Här hittar du material och idéer för klassrummet, rapporter, intervjuer och reflektioner av personer som har varit med på resan. Vi delar också med oss av tips på litteratur och filmer inom entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Material Här kommer det löpande publiceras material som kan användas i klassrummet. Think-Pair-Share En övning för att utveckla tankar och idéer kring ett givet ämne på först individnivå, sedan i par och sist dela med sig till en hel grupp. Kompetens- och teamkarta Syftet med övningarna är att synliggöra sina egna kompetenser samt en grupps sammanlagda styrkor, talanger, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter.

Entrance and exit tickets Syftet med övningen är sätta elevens/ studentens fokus i nuet inför dagen och sedan avsluta med att samla in deras upplevelser. Inspiration Forskning Early Child Development and Care_Eva Insulander et al (pdf 227 kB) Nytt förskoleprojekt i Kungsbacka – Entreprenöriellt filmskapande. Skola-arbetsliv i undervisningen. Detta är ett erbjudande om utbildning för grupper av lärare och studie- och yrkesvägledare främst i grundskolan med fokus på Skola-Arbetsliv.

Skola-arbetsliv i undervisningen

Under hösten 2014 genomförs utbildningen på sju orter i Sverige. Är ni intresserade av att få utbildningen till er region med start hösten 2015? Skolverket genomför pilotutbildningen i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner/län. Ansvariga för handledningen är Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola samt Umeå universitet. Målgrupp Utbildningen riktar sig till arbetslag eller grupper med lärare studie- och yrkesvägledare skolledare eller chefer Syfte Att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.

För eleverna. Vårterminen 2016 Naverlönnskolan. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Vårterminen 2016 Naverlönnskolan

Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Genom att arbeta med lärmodulscykler uppfyller ni både Skollagens krav på arbete för beprövad erfarenhet samtidigt som ni arbetar med en modell för fortbildning som har stöd i forskning. “Vi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas.