background preloader

Personlighetspsykologi

Facebook Twitter

Tänk om kriminalitet sitter i generna? Vid första kollen verkade det stämma. Barn som växte upp i utsatta områden löpte större risk att begå våldsbrott än barnen i de fina kvarteren. Slutsatsen verkade vara den vi brukar höra: Fattigdom och utsatthet är roten till kriminalitet. Men sedan hände något som vände upp och ned på allt. Genom att jämföra över en halv miljon syskon med varandra fann forskaren Amir Sariaslan något helt annat: Var man bor och växer upp verkar inte spela någon roll alls för risken att begå våldsbrott. Man skulle kunna tro att både forskarvärlden och medierna skulle vara intresserade, men icke. Fyra år och åtskilliga studier senare är nu KI-forskaren så trött på att kämpa i motvind att han byter forskningsområde. Det tog flera år för honom att få den första studien publicerad. Det är som att folk inte vill veta. Tio tecken på narcissism - Så känner du igen en narcissistisk personlighetsstörning - DN.SE. Bristande empati för andra, ett starkt behov av att bli beundrad och en överdriven känsla av sin egen viktighet.

Tio tecken på narcissism - Så känner du igen en narcissistisk personlighetsstörning - DN.SE

Det är några av karaktärsdragen hos en narcissist. Medan väldigt få har den psykiatriska diagnosen narcissistisk personlighetsstörning har ett stort antal personer narcissistiska drag. Bara cirka en procent av den amerikanska befolkningen har tillräckliga narcisstiska drag för att nå diagnosen narcissistisk personlighetsstörning enligt American Psychological Association. I en amerikansk studie från 2016 kallar man ökningen av personer med narcissistiska drag för en epidemi, då antalet collegestudenter med narcissistiska drag ökade dubbelt så fort mellan 2002 och 2007 som mellan 1982 och 2006.

Holmgren Anna Kemppainen Leila. Angela Duckworth. If I’m gritty about one thing, will I be gritty about other things?

Angela Duckworth

Not necessarily. Angela Lee Duckworth: Nyckeln till framgång? Ihärdighet. What your social media profile photo says about your personality. Betsie Van Der Meer/Getty By Aviva Rutkin What’s behind that smile?

What your social media profile photo says about your personality

An attempt to match the profile pictures of over 66,000 Twitter users with their personality traits could lend firepower to those looking to divine insights into people from their digital data. Such predictions could help advertisers target ads more accurately, for example, or enrich a company’s hiring process. Så leder du som introvert chef - Framfot. Vad har Mahatma Gandhi, Moder Theresa, Bill Gates och Barack Obama gemensamt?

Så leder du som introvert chef - Framfot

Det är namnen på framgångsrika ledare med introverta personligheter. Är du också introvert och tvekar inför en ledarposition? Lugn. Det är inte bara utåtriktade energiknippen som är bra chefer. Rätt använda blir dina introverta egenskaper en tillgång för medarbetarna och organisationen. 1. Många tolkar felaktigt en introvert person som blyg, men det lågmälda beteendet bottnar istället i ett ointresse för uppmärksamhet. 2.

Som introvert chef har du vanligtvis en stark integritet. 3. Du uppfattas som en god lyssnare eftersom du sällan avbryter den som pratar. 4. I vår kultur hyllas risktagande ledare som fattar snabba beslut. How to teach a young introvert. What should we do with the quiet kids?

How to teach a young introvert

A conversation with Susan Cain on the future of classroom education. Susan Cain sticks up for the introverts of the world. In the U.S., where one third to one half the population identifies as introverts, that means sticking up for a lot of people. Child and Adolescent Predictors of Personality in Early Adulthood - Wängqvist - 2015 - Child Development. Is it Nature or Nurture? - TEDxAmsterdam. Min genetiska upptäcktsresa - UR Skola. Personligheterna med oss från födseln. Om den exakta procentsatsen tvistar de lärde.

Personligheterna med oss från födseln

Men att en stor del av vår kommunikation med andra människor sker utan ord, är alla kommunikationsforskare överens om. Släntrar kollegan in på mötet med nedböjt huvud, framåtskjutna axlar och armarna hårt knäppta framför bröstet anar vi att livet inte är på topp och att hen kanske inte riktigt är att räkna med just nu. Hälsar barnens nya lärare å andra sidan välkommen med rak rygg, öppen blick och ett stadigt handtag, känner vi tilltro till lärarens kompetens och lämnar med varm hand över våra barn. – Kroppen är en väldigt viktig informationskälla i sociala sammanhang.

Medvetet och omedvetet läser vi av varandra hela tiden. Erfarenheterna efter olyckan fick mig att fundera mycket på självförtroende och självtvivel. Att Amy Cuddy som forskare började intresserade sig för kroppens språk och dess betydelse för självkänslan har sin egen historia. Joachim de Posada: Don't eat the marshmallow! Susan Cain: Styrkan hos de introverta.

Brian Little: Who are you, really? The puzzle of personality. Personligheterna med oss från födseln. Betyg är de svagas chans. Susan Cain: Styrkan hos de introverta. Bildningspodden. Why Does Pessimism Sound So Smart? "For reasons I have never understood, people like to hear that the world is going to hell," historian Deirdre N.

Why Does Pessimism Sound So Smart?

McCloskey told the New York Times this week. It's hard to argue. This Online Test Will Tell You Which Personality Traits You Have. From altruistic daydreamers to short-tempered narcissists, each of us has our own pick ‘n’ mix composition of traits, temperaments and quirks.

This Online Test Will Tell You Which Personality Traits You Have

The International Personality Item Pool is considered one of the more thorough and established personality tests out there. Of course, a 20-minute test can't even begin to capture the diversity of different people out there, and having test-takers answer the questions themselves introduces its own set of biases.

However, it can still be fun to explore the way in which personality is measured.