background preloader

Stressrelaterat

Facebook Twitter

Göralista: leva dö. HSP - högkänslighet - Sanna Ehdin. En del människor föds med en hög känslighet för sin omgivnings signaler. Det kallas även för HSP, highly sensitive people (högkänsliga personer), och det är ett personlighetsdrag som är en stor tillgång om man lär sig att hantera det – och omgivningen. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet, vilket gör dem (oss) till mer mottagliga för emotionella och fysiska intryck från omgivningen.

Det är inte lika lätt att skärma av, eller så får man aktivt skärma av för att inte bli överväldigad i sina sinnen. Man räknar med att ungefär 20 procent av befolkningen hör hit, lika fördelat på män och kvinnor. Det finns även hos djur. Begreppet ”HSP – The Highly Sensitive Person” myntades av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Högkänsliga personer tar in betydligt fler sinnesintryck (nervimpulser/sekund) än andra människor.

Högkänsliga personer är eftertänksamma strateger. Högkänsligas hjärnor.