background preloader

Brain training

Facebook Twitter

Unique Child. De Core Tendon Guard (Kern Pees Bescherming Reflex) uitgelicht: Hoe jouw lichaamshouding bepaalde “karakter- trekken” verraadt en hoe jij je verdedigt in/omgaat... met stress- situaties (en wat er mogelijk wordt als je dat verdedigingsmechanisme kunt loslaten)… Heb je wel eens nagedacht over hoe jij omgaat met stress- situaties ?

Unique Child

Doe je dat iedere keer op een andere manier ? Of heb je er, als je er nog eens goed over nadenkt, een zich herhalend patroon in kunnen ontdekken ? Misschien kun je op dit moment nog geen antwoord geven op deze vragen, maar wellicht is het na het lezen van deze blog wel mogelijk om hier antwoord op te geven/jouw patroon te herkennen. SPD Foundation - Find Service Providers - Choosing an OT. Search for services in our Treatment Directory If you suspect your child has Sensory Processing Disorder (SPD), if he or she has already been diagnosed, or if you are an adult seeking a sensory evaluation or treatment, you will need to locate a qualified occupational therapist (OT).

SPD Foundation - Find Service Providers - Choosing an OT

Depending on the diagnosis, you may also work with a pediatric speech-language pathologist, physical therapist, or other health care professional. What to look for in an occupational therapist What to look for in an occupational therapist Finding and selecting an occupational therapist to help your child, yourself, and/or your family is an important decision. Therapeutenlijst. Hier vindt u namen van ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten die een certificaat hebben behaald in de Sensorische Integratie / Informatieverwerking.

Therapeutenlijst

Zij hebben deze opleiding gevolgd aan een van de volgende opleidingsinstituten: – het voormalige Nederlands Centrum voor Sensorische Integratie (N.C.S.I., Haarlem) – de Transfergroep Rotterdam – Anders Kijken naar Kinderen (logopedisten). – Sensomotorische Integratie (Groningen). De opleidingen hebben ieder hun eigen karakter, geschiedenis, accenten en doelgroep.

Cesar Kids. SKB Winterswijk. Poligang 2Telefoonnummer 0543 54 48 85 Afspraak makenEen afspraak voor ergotherapie maakt u met het bureau planning, telefoonnummer 0543 54 48 85.

SKB Winterswijk

Het planbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De ergotherapeuten zijn op werkdagen te bereiken via telefoonnummer0543 54 46 33. Lees meer over het maken van een afspraak. Ergotherapeuten in het SKB Saskia Sollman-HeuvelsMarion StratenDoreen Tijhof-Geerdink Irene Zwiers De specialisaties van de ergotherapeuten zijn: chronische pijnbehandelinghandletsel, spalktherapiekinderbehandelingreumatische aandoeningenneurologische aandoeningen (CVA, MS., Parkinson etc.) De ergotherapeuten nemen deel aan diverse regionale en landelijke werkgroepen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de ergotherapie en de gezondheidszorg. Wat is ergotherapieErgotherapie richt zich vooral op zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Spdfoundation.net. Tomatis IJmuiden Praktijk voor luistertraining. December 2015 door Monique Onze oren dienen om te horen.

Tomatis IJmuiden Praktijk voor luistertraining

Is dat het? We zien alleen maar die twee flapjes aan de zijkanten van ons hoofd. Maar voorbij de trommelvliezen is de werking van die oren heel gecompliceerd. Dan gaat het mechanisme van luisteren in werking. CONCENTRATIE Eigenlijk weten we wel dat luisteren en concentratie heel sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Door het oor, en daarbij het evenwichtsorgaan, te prikkelen met geluidstrillingen wordt de oprichting van het lichaam geprikkeld. Wil je meer weten hoe deze effecten precies tot stand komen, bekijk onderstaand filmpje. Had jij gedacht dat er zoveel effecten zijn van het trainen van de oren?

Whatif244's channel. The best Moro reflex integration exercise. Welkom remedial teaching praktijk Unique Child-Trainingen en onderzoek. The best Moro reflex integration exercise. Brain Training: FUN Ways to Build Stronger and Faster Brains. At the IAHE Conference (Indiana Association of Home Educators), I taught four workshops.

Brain Training: FUN Ways to Build Stronger and Faster Brains

While they were all well-attended and well-received, one of the sessions sparked an emotional reaction like none other. My brain training session was the last on my schedule and one of the last of the weekend. I fully expected a low turnout and glazed-over eyes from those few. Primitive Reflex Landau Reflex Superman for Autism, ADD, ADHD, Dyslexia, OCD Exercise 6 of 8. Primitive reflexes. Older children and adults with atypical neurology (e.g., people with cerebral palsy) may retain these reflexes and primitive reflexes may reappear in adults.

Primitive reflexes

NOV reflextherapie - Beeldig Brein. Beweging is de eerste taal van een kind en het is door bewegen dat een kind controle krijgt over zijn lichaam.

NOV reflextherapie - Beeldig Brein

De motorische ontwikkeling volgt een strikt chronologische volgorde die voor elk kind ongeveer hetzelfde is ongeacht ras of cultuur. De ontwikkeling begint al in de baarmoeder met de primaire reflexen. Als de ontwikkeling niet goed verloopt en de Primaire reflexen niet geïntegreerd worden, maar in restant vorm aanwezig blijven, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Leerproblemen, concentratieproblemen, visuele problemen, het is slechts een greep uit de mogelijke gevolgen. Gelukkig is het mogelijk om via een gericht oefenprogramma alsnog de integratie van reflexen voor elkaar te krijgen. Voor meer informatie kijk op www.novreflextherapie.nl De Primaire Reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. De Overgangsreflexen zetelen in de tussenhersenen en vormen een brug tussen de Primaire en Posturale reflexen. Welkom - Masgutova Methode - Officiële Website in Nederland. Neuro Sensory Motor Reflex Integration.

Masgutova Method, MNRI®, Parent Journey to Masgutova and improvements. Neurologische ontwikkelings vertraging. Elk kind wordt geboren met een set primaire reflexen.

Neurologische ontwikkelings vertraging

Deze reflexen zijn ook de eerste bewegingen die een aanstaande moeder voelt tijdens haar zwangerschap én is een belangrijk onderdeel van de eerste test die een baby net na de geboorte ondergaat (Apgar). Bommetjes Primaire reflexen hebben de functie om de motorische ontwikkeling in gang te zetten. Beweegkisten. Reflex Integratie - Journal.