background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Arbeta med lässtrategier och äldre elever. Som flertalet andra lärare har jag uppmärksammat och gillat arbetssättet som Martin Widmark arbetat fram i En läsande klass.

Arbeta med lässtrategier och äldre elever

Materialet En läsande klass, med vilket man aktivt och systematiskt arbetar med lässtrategier, vänder sig till lärare som undervisar elever i årskurs 1-6. Jag har funderat över hur man kan applicera grundtanken i detta arbetsätt i undervisning med äldre elever och i förlängningen också hur man fortsätter arbetet med elever som redan arbetat med En läsande klass. Kan jag göra min egen, enklare, version för mina elevers behov och nivå? Rätt eller fel – jag håller just nu på att testa! Mitt syfte är att eleverna aktivt och medvetet ska kunna använda strategier när de möter nya texter och förstå varför.

Checklistor

Lässtrategier - språkutveckling. Gibbon - Stärk språket. Språkutvecklande arbetssätt. En läsande klass. Språk i alla ämnen. Läsundervisning. Stödinsatser/anpassningar. Läsfixare ELK. Jonas Gardell - Mormor gråter.