background preloader

Spelifierat lärande

Facebook Twitter

BLIXTJAKTEN - Spelifierat lärande. Undervisning med hjälp av program. Programmering med elever. FÖRSTUDIE: Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11? Förstudiens metod är att skapa en interaktiv och transparent dialog om hur elever och lärare kan nyttja internet i kombination med spelmekanismer för att motivera, intressera och överskåda lärandeprocesser.

FÖRSTUDIE: Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11?

Projektet ska bidra med nya infallsvinklar på hur skolan kan använda spelmekanismer och internet som ett hjälpmedel i den befintliga undervisningssituationen. Användarnyttan av förstudien består i att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Spelifierat lärande -Vad hur och varför? by Maria Nordmark on Prezi. Spelifierat lärande. ”Motivation, motivation, mo-ti-va-tion.

Spelifierat lärande

Det är i grunden vad allt handlar om. ” Rektor Mikael Levy trycker sakta ut orden inför lärarna runt bordet och fortsätter: ”Om det här kan öka elevernas motivation…och det har ju många studier visat, då är det något vi ska pröva.” Vi är på Lindåsskolan i Billdal söder om Göteborg, i ett mötesrum för att diskutera höstens pionjärförsök: att använda miljön i dataspelet Minecraft för undervisning i flera ämnen. Pedagogiska Spelvärldar » Ingångar till att använda spel och spelifiering i skolan och i undervisningen. Gaming.