background preloader

SKRIVMALLAR

Facebook Twitter

KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Elevexempel tydliggör kvalitet. Hur får man eleverna att förstå vad som är kvalitet i t ex ett arbete, ett svar på en fråga, en lösning, en viss texttyp eller en förmåga och hur får man dem att förstå progressionen i kunskapskraven…?

elevexempel tydliggör kvalitet

Hur får man dem att se vad som är nästa steg i deras egen utveckling och hur de kan utveckla en viss förmåga? Ett svar på de frågorna är att arbeta med elevexempel. Alltså med texter, bilder, inspelningar som är elevnära, konkreta och autentiska. Och att man när man arbetar med dessa elevexempel också använder sig av EPA-metoden för att aktivera alla elever och få dem delaktiga. Lite då och då har vi sådana lektioner i klassrummet då vi fokuserar på vad som är kriterier för framgång, vad som är kvalitet och hur man kan identifiera kvalitet.

Den här veckan har vi haft en sådan lektion och målet för lektionen var att tydliggöra för eleverna att man kan svara på frågor på olika sätt och att svaren kan vara olika bra beroende på hur man har svarat och hur väl svaret matchar frågan. Meningar med elever » att skapa mening. Olika slags texter. Insändare. *Insändare » Meningar med elever. Flest likes, flest views är jag bra nog?

*Insändare » Meningar med elever

Jag är så trött på dessa vridna skönhets ideal! Jag är så trött på dessa trådsmala modeller som poserar med sura ansiktsuttryck och tomma blickar. Fast på ett chict sätt, förstås. ”Ska man vara fin får man lida pin” är ett utryck som inte skulle passa bättre in än i samhället 2015. Dagens ungdomar har ett stort behov efter bekräftelse och de ytliga samhälle vi lever i, gör inte situationen bättre. Tidningar, reklamer och sociala medier alla säljer de in ett speciellt budskap, ett speciellt ideal. På löpsedlarna är buskaget tydligt ”förlora 10kg på fyra veckor!”. Min avsikt med denna insändare är inte att göra alla människor större. /That not so skinny blonde. Skrivmall referat » Meningar med elever. Skrivmall nyhetsartikel » Meningar med elever. Hur skriver man en nyhetsartikel?

Skrivmall nyhetsartikel » Meningar med elever

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Bilder: Fanny & Alva. Skrivmall nyhetsartikel » Meningar med elever. Skrivmall referat » Meningar med elever. Kreativ dagbok. Skrivmall för skolavslutningstal. Skrivarskola - Mediekompass. Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

Skrivarskola - Mediekompass

På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt! Nyhetsartikel Reportaget Krönika Insändare Fakta och åsikter När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen.

Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Etik Journalistiken i Sverige styrs av lagar och regler. Skrivmall reportage » Meningar med elever. Hur skriver man ett reportage?

Skrivmall reportage » Meningar med elever

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Bilder: Ida och Maria. Skrivmall bloggtext » Meningar med elever. Hur skriver man en bloggtext?

Skrivmall bloggtext » Meningar med elever

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten.