background preloader

English IKT

Facebook Twitter

Seven ideas for using mobile phones in the classroom. The post was talking about if mobile phones are really a distraction and how they relate to classroom management.

Seven ideas for using mobile phones in the classroom

It talks about a place for mobile phones and says: “Smartphones are here to stay. Period. No matter what we might expect or want, they are not going anywhere. I agree that smartphones are here to stay and yes (if you are still sceptical), sometimes they are distraction, but anything can be a distraction. “The learner has finished” As soon as they start playing with their phones they have finished, or they haven’t finished but they are bored.

The article got me thinking about how mobile phones are used in my classes. After I finished reading the article, I started to think about the different activities that I have used mobile phones for. One – Introduce a photo Photographs are generally about things we want to talk about. I have been doing this activity for a while now and I really enjoy it. The Activity: Ask a student to introduce a photo. Two – Photo it: Photos for studying. IKT som stöd i undervisningen. The Best Web-based Audio Recording and Editing Tools for Teachers and Students. April 6, 2014 In today's post I am sharing with you a bunch of useful web tools that you can use with your students to record and share audio clips.

The Best Web-based Audio Recording and Editing Tools for Teachers and Students

One of the pluses about these tools besides having a friendly interface and being easy to use is that they do not require any software installation. They are all web based. Also they do not require any advanced tech wizardry to operate them. As a teacher , you can use these tools to record audio clips to share on your classroom blogs or send them to students parents. You can also record your audio feedback on students work and share it with them or use them on digital storytelling projects. Open digital lab. Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator.

Att googla – är det så enkelt?

Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet.

Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Tip och övrigt ex: gör egna gratis digitala prov. Mål Section 4. Cartoons - Toondoo. Bitstrips - Comics starring YOU and your Friends. Film 2: Att skapa ett Glogster-klassrum - glogsterswedish.

Pernillas klassrum. App Store – Glosboken.se. Free Learning Platform. The quick and easy way to set work online Set a task for your students - anything from a simple writing exercise to a video presentation.

Free Learning Platform

Students complete tasks in class or at home on any device* connected to the Internet. Many activities are auto-marked, with optional feedback. Getting Started Follow our printable 5-minute guide, or use an existing French, German or Spanish resource. If you enjoy using the learning platform and would like more features, you can easily upgrade to our Language Laboratory. * Currently available for Windows, MacOS, Linux, iOS (iPad and iPhone) and ChromeOS.

Everybody can learn English. I svenska och engelska. Kollaborativt skrivande med TitanPad. Det finns många bra verktyg för kollaborativt skrivande där det mest kända kanske är att dela dokument via Google Docs/Drive.

Kollaborativt skrivande med TitanPad

Med kollaborativt skrivande menar jag att man redigerar samma dokument tillsammans med andra i realtid. Utöver Google Docs/Drive (vad gjorde jag egentligen innan GD?) Finns en hel del andra bra alternativ. Jag brukar använda TitanPad eller MeetingWords tillsammans med eleverna, framför allt när det är dags för chattdiskussioner. TitanPad och MeetingWords är två väldigt snarlika webbaserade ordbehandlare som inte kräver någon inloggning. Användarna skriver in sina namn uppe till höger och all text som de skriver i dokumentet dyker upp överstruket av den färg som kopplats ihop med deras namn.

En annan favoritfunktion är Timeslider (finns högst upp i högra hörnet). Jag brukar förbereda dokument till de olika grupperna och skriva diskussionsfrågorna i dokumentet så att det är förberett när eleverna ”kommer dit”. Ett exempel på hur det kan se ut? Björnekullaskolans Glogster-guide. Två dystopier - en jämförelse. Valbart-seminarium-7-9-+-gy. Visual_Story_Prompts.pptx. Glogsterswedish. Länkar för nyfikna. Spotify Summer Revival. Webenglish. Learn English Through Movies.

Välkommen - goeasy. Language links. Språklänkportalen - Startsidan. English Language Learning Tips - Varieties of English. English Learning Resources. 30 Inspiring Posters To Jazz Up Any Classroom. Padlet ideas.