background preloader

English åk 3-6

Facebook Twitter

Basic English Expressions. Basic English expressions are presented by our Wordies in Space series divided into 36 episodes.

Basic English Expressions

The story tells of some aliens, who are on their way to visit Earth. Kids follow their adventures while being gradually introduced to lexical items. EPISODE 1 »Once upon a time in a faraway galaxy there were four little aliens who wanted to visit our planet Earth. So, they got in their spaceship and went for a trip.TOPICS AND VOCABULARY• Introducing yourself EPISODE 2 »Somewhere in Space.Pinker introduces Goldie to us. EPISODE 3 »Somewhere in Space.Greengo and Blue-Blue greet each other.TOPICS AND VOCABULARY• Greetings and responses EPISODE 4 »On the planet Greetingia.Whoever lands on this planet, whishes everybody good morning.TOPICS AND VOCABULARY• Greetings EPISODE 5 »On the planet Pinkolandia.Pinker meets a very sweet girl named Rosie.TOPICS AND VOCABULARY• Saying goodbye.

Printables. All printables are provided free of charge, but please read the terms of use!

Printables

Terms of Use These printables are provided free of charge and are for personal use only. You may: Print as many copies as you’d like Use them in a group or classroom setting Share the link to my blog with other people who are interested in the program You may not: Sell or distribute this file Host this file on your own website. English for kids. Short Stories for Kids. Engelska spel. Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen.

Engelska spel

Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are.

Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker. Select an English topic from the 54 topics available. Each topic has 10 pictures (Beginner) or 20 pictures (Intermediate) with their accompanying written texts and spoken English recordings.

Select an English topic from the 54 topics available

There are 56 Beginner topics and 58 Intermediate topics to choose from. All the topics are free to use. They are suitable for adults, students and children starting to learn English as a second language. English Activities is a free online resource consisting of English lessons, English games and English tests to help both adults and kids studying ESL & EFL English.

See the Help box below for instructions on how to select the first EFL ESL topic you wish to study. Key features of our EFL / ESL topics: Starfall's Learn to Read with phonics. Bingo Card Generators. Free German topics - beginner and intermediate German topics for learners. Our German topics are made up of 10 items (Beginner) or 20 items (Intermediate) of German (both the written text and a recording of a German person speaking the word / words) with a picture that illustrates that vocabulary.

Free German topics - beginner and intermediate German topics for learners

The Beginner topics are suitable for absolute beginner German learners, or pupils aged between 5 and 11. The intermediate topics are suitable for more advanced adult learners, or for secondary pupils aged between 11 and 16 Each item in a topic consists of the text (both the written German text and an audio recording of a German person speaking the word / words) with a picture that illustrates that item.

The illustrations are very simply and nicely drawn so there will be no confusion as to what is being shown. The texts are available to see and hear on all product pages in this brown info sign below the main interface. The language for each topic is carefully selected to match the language of the UK German as a second language curriculum. Parts of the body. Englisch in der Volksschule / Grundschule. Kitchen Bingo. LearnEnglish Kids. Elementary 5-6 - WebEnglish.se.

Framtidskompassen. Tyvärr finns inte det digitala materialet till "Whats's up" längre tillgängligt i fri form.

Framtidskompassen

Spotlight - digitalt material till 6:ornas läromedel Allmänt:BBC:s "Bytesize" - massor av övningar, förklaringar, animeringar och spelCrosswordlab - skapa korsord som går att lösa onlineABCya.com - blandade övningar på engelska, bra i flera olika ämnenDigipuzzle - Blandade språkövningar på engelska. Även matematik på engelska.ESL Games - om man är beredd att "klicka runt" lite så kan man hitta riktigt bra och roliga övningar.Gogo News - annorlunda och intressanta nyheter på engelskaMrNussbaum - blandning av övningar och spel.

Ganska avancerat, främst för äldre elever.ord.se - översättningstjänst från Norstedts. Ger många bra alternativ, även hur ord kan användas i fraser.Scratchgarden - Pedagogiska videos och ramsor. Träna glosor:Quizlet (skapa konto är gratis. Hör- och läsövningar:Why Anasi has thin legsThe Great RaceThe Greedy HippoAngel!