background preloader

Printables

Printables
All printables are provided free of charge, but please read the terms of use! Terms of Use These printables are provided free of charge and are for personal use only. You may: Print as many copies as you’d like Use them in a group or classroom setting Share the link to my blog with other people who are interested in the program You may not: Sell or distribute this file Host this file on your own website Upload this file to a shared website (i.e. 4shared.com) When in doubt, please ask! erin at royalbaloo dot com* Related:  lärarresurser

16 Apps That Will Motivate Even Your Most Resistant Readers For every kid who is caught hiding beneath his covers with a flashlight and a novel at midnight, there is another who has to be begged and pleaded with to read. And the latter might need a little extra—shall we call it encouragement?—to become a great reader. To help, we've rounded up a list of the top apps that not only teach essential reading skills but also motivate kids—even the most book-phobic—to read, read and read some more. Apps For Early Readers Word Bingo: Who doesn't love a good game of BINGO? Super Why: With some help from some superhero readers, your kid will get a jump start on reading by playing these fun, interactive reading games. ABC Go: Have a planes, trains and automobiles fanatic at your house? ABC Wildlife: Or if your kid is more Jane Goodall than NASCAR driver, try ABC Wildlife where pictures of animals are paired with new vocab words and fun reading games. Apps for Elementary School Readers Mad Libs: Who didn't love Mad Libs as a kid?

Skapligt Enkelt Short Stories for Kids Ämnesutvecklarna i Filipstad: Engelska Torsdagen den 23 maj hade vi en träff med projektgruppen i engelska och vi påbörjade en diskussion om hur vi kan hjälpa elever, som är i behov av mycket stöd i engelska, på bästa sätt. Alla vi var överens om att det finns en stor bredd i elevernas kunskaper av det engelska språket i varje klass. När man är en duktig pedagog och man har meningsfulla, effektiva lektioner i den engelskundervisningen är det inte så svårt att höja de flesta elevernas kunskaper i engelska. Men vi upplever att det kan vara svårt att ”få med” de elever som inte har kommit lika långt i sin utveckling av det engelska språket. Vi diskuterade vad vi i nuläget gör i klassrummet eller/och vad vi önskar. · Sjunga! · Om man vet att en svagare elev kan, låt den komma till tals då. · Lekar är bra, eleverna är avslappnade. · Läraren står bredvid och säger före (viskar), eleven repeterar. · Låt kompisarna hjälpa till. · CD-skiva till texterna, lyssna hemma på ljudinspelningen av texten man jobbar med i klassen. · Grupparbete.

Science project: Food-dye Color Wheel Every year about this time I start to really, REALLY crave color. Like clockwork, every January I start scheming about decorating with yellow or orange or something bright just to liven things up a bit. It's been a little better this year because my kitchen is south-facing and everything is white and light blue, so it feels nice and light and airy. That being said, I still think more color this time of year is great. So, the kids and I made this fun food-dye color wheel the other day. It was a great little science and art project. It was such fun, and I couldn't believe how patient the kids were (ages 3 and 5), just staring at the colored water move slowly up the paper towels and mixing together. Here's what you need to make this fun color wheel: 6 clear cups 6 paper towels red food dye blue food dye yellow food dye Here's what you do to make the color wheel: 1) Fill 3 cups with water and mix in red food dye into one, blue food dye into the second and yellow food dye into the third.

Reading Comprehension Worksheets "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Thanks so much!" -- Susan B., Carter, KY. 03/21/12 Like these materials? On this page you will find our complete list of high quality reading comprehension worksheets created specially by our team for students in grade levels K-12. READTHEORYWorkbooks Visit our online store here! Our reading comprehension worksheets teach students to think critically, draw inferences, understand scope and global concepts, find or recall details, and infer the meaning of useful vocabulary words. © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home. Grade 1 - Find more here! Phew! You really really like reading comprehension. Critical Thinking Reading Comprehension Worksheets Short Story Reading Comprehension Worksheets Answers for this series are included at the end of each worksheet."

Pedagogiska Resurser Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are. Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker Glassmaker på engelska. Glosor från Minecraft 0 av 5 nivåer klara • Stavning• Engelska• Glosor• Minecraft Stava rätt på glosor från MInecraft. Oregelbundna verb • Verb• Oregelbundna Träna tio oregelbundna verb i de tre formerna. Practise Colours • Igenkänning• Engelska• Färger Öva färger med hjälp av bilder. Engelska julord 0 av 16 nivåer klara

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar Nu får vi berätta om vad bilden säger oss, alltså vad vi tänker och tror. 3) Om vi vill ha kortskrivning, bara för att vi vill ge omslaget en rubrik, en mening, ett utrop, en tanke, en liten inledande berättelse kan vi gärna ha det. 4) Så slår vi upp boken. BILD och TEXTPROMENAD Textsidan kan vi också göra en bildpromenad i. Gå tillbaka till omslaget. Den här lektionen passar alla årskurser. Illustrationen visar två barn. Att vilja lära sig – hur ser vi det?

Online Drawing Lessons - Learn to Draw Online for Free Telling Time Activities Spin It to Win It Telling Time Activity: Play “Hour Power” and “Minute It To Win It” to begin learning about the basic parts of a clock. To create the games, use the clock pages as the spinner board. Attach the hour and minute hands onto paper clip. Poke a hole in the middle of each clock and use a paper fastener to hold the spinner. Players take turns spinning the clock hand. When the spinner stops, players must place the correct hour or minutes circle piece in that spot. Information: Telling Time Activity, Using Clocks, How to Read a Clock, Reading Clocks Activity, Spin It to Win It Download

Ordklasser Select an English topic from the 54 topics available Each topic has 10 pictures (Beginner) or 20 pictures (Intermediate) with their accompanying written texts and spoken English recordings. There are 56 Beginner topics and 58 Intermediate topics to choose from. All the topics are free to use. They are suitable for adults, students and children starting to learn English as a second language. English Activities is a free online resource consisting of English lessons, English games and English tests to help both adults and kids studying ESL & EFL English. Key features of our EFL / ESL topics: 10 or 20 specially drawn pictures that clearly illustrate the concept being depictedEach picture has a standard text and recording that can be played as requiredThe language is beginner ESL EFL English and consists of words, simple phrases and short sentences in the first person present tense. English Activities should be used like this: English topics | English lessons | English gamesEnglish tests | English vocabulary

Free Reading Lessons Learn more about our award-winning reading curriculum or choose one of our free Reading Lessons: Kindergarten | First | Second | Third | Fourth | Fifth SmartTutor Think…OnlineEducation’s FREE Reading Activities will increase children’s motivation to learn and help kids become better readers by teaching these necessary sub-skills: Phonics: Children learn systematic and predictable relationships between written letters and spoken sounds.Phonemic Awareness: Children learn to think about, identify and work with individual sounds in spoken words.Vocabulary: Children learn appropriate grade-level words to help them expand their vocabulary, understand what they read and communicate more effectively.Sight Words: Children learn to recognize common sight words from the Dolch and Fry word lists to increase reading fluency.Reading Comprehension: Children learn to actively construct meaning when reading both fiction and non-fiction passages.

Related: