background preloader

Begeleiden veranderprocessen

Facebook Twitter

Engestrom - activity theorie en creatiespiraal

LEMNISCAAT MODEL. Experience Design is an Understanding – Help Me With Mine. About this version: Goals 1.

Experience Design is an Understanding – Help Me With Mine

Explain what Experience Design is. 2. Describe who is involved in designing experiences. I don’t think User Experience people own Experience Design — developers, graphic artists, clients create the space we work in and are more than stakeholders. People Getting to knowing the minds of others is classic UX space, but this sort of empathy is also practiced by designers, marketing professionals, and developers. Technology How the experience will be built from design phase deliverables to final experience is just as important as People. » Valkuilen in de toepassing van kennismanagement en de impact op het goede onderwijs. Home » Management » Kennismanagement » Valkuilen in de toepassing van kennismanagement en de impact op het goede onderwijs. Overeenstemmingsexperimenten van Asch. De overeenstemmingsexperimenten van Asch zijn een serie van experimenten in het kader van normatieve sociale beïnvloeding, binnen de sociale psychologie waarin werd aangetoond in hoeverre de mening van mensen bepaald wordt door de meerderheid in een groep (conformiteit).

Overeenstemmingsexperimenten van Asch

De experimenten zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitgevoerd door de Amerikaanse psycholoog Solomon Asch. Asch liet proefpersonen lijnstukken van verschillende lengte beoordelen. Iedereen kan de verschillen tussen de lijnstukken zien (zie figuur) In het experiment liet Asch bijvoorbeeld 6 rolspelers bij een van de opdrachten beweren dat lijnstuk 1 even groot was als lijnstuk A. De proefpersonen geloofden dat de rolspelers serieus hun antwoord gaven. Transactionele analyse. Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

Transactionele analyse

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Transactionele Analyse / TA. Transactionele Analyse (TA) is een gestructureerde, heldere vorm van psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt.

Transactionele Analyse / TA

Communicatie Begrippen (Watzlawick) Kade Leren » Instrumenten. KADE stelt graag haar instrumenten beschikbaar.

Kade Leren » Instrumenten

We geloven erin dat je van kennis delen allemaal beter wordt. De opbouw van een betoog - TAALwinkel. Titel Kies een pakkende titel voor je betoog.

De opbouw van een betoog - TAALwinkel

Inleiding De inleiding bestaat meestal uit twee delen. Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationship and Change. Milton H. Erickson. Milton erickson. Organisaties. Systemisch werk in organisaties - inzicht in de onderstroom.

organisaties

Systemisch werken: organisatie- en familieopstelingen. Michelle McLeary, LifeCoaching & Training. Organisatie opstellingen Een organisatie vormt met al haar afdelingen een eigen systeem waarbij de onderdelen onderling met elkaar verbonden zijn.

Michelle McLeary, LifeCoaching & Training

Zo ontstaat er een dynamisch krachtenveld met eigen kenmerken, waarden en normen. Organisaties hebben alles in huis om succesvol te zijn, maar soms, ondanks dat aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan, vallen de resultaten tegen. Vanuit het krachtenveld ontstaan symptomen, zoals bijvoorbeeld: • Hoog verloop in de organisatie • Conflicten tussen medewerkers, management of afdelingen • Gebrek aan koers, richting, en keuze • Weinig energie en creativiteit. Systemisch werken in organisaties. Systemisch werken in organisaties heeft betrekking op verstoringen en verstrikkingen tussen mensen onderling en de organisaties waarbinnen zij werken.

Systemisch werken in organisaties

We richten ons daarbij altijd naar oplossingen en interventies op de laag waar het werkelijk om gaat. Het werken met de dynamiek van het systeem geeft ons de gelegenheid u te helpen met veranderingen die ook op lange termijn werkelijk effectief zijn. Wij komen vaak tegen dat de oorspronkelijke oorzaak van problemen door de huidige medewerkers niet meer herkend wordt. Familieopstelling. Bert Hellinger werd geboren op 16 december 1925, in Leimen, Duitsland.

In zijn jeugd zorgde het geloof van zijn gezin ervoor dat hij niet in het nationaal socialisme geloofde. Bert ontbrak op de vereiste vergaderingen van de Hitler Jugend en nam deel aan een illegale katholieke jeugd organisatie. Familieopstelling. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger.

Familieopstelling

Hij kwam als West-Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. MOTIVATIE VROOM ADAMS DECI HACKMAN OLDHAM SKINNER BANDURA PERSONEELSMANAGEMENT VERBETEREN STRATEGISCH TEAMROLMANAGEMENT COMPETENTIEMANAGEMENT Kennis Vaardigheden Eigenschappen. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Drive is the fourth non-fiction book by Daniel Pink. The book was published on December 29, 2009 by Riverhead Hardcover. In the text, he argues that human motivation is largely intrinsic, and that the aspects of this motivation can be divided into autonomy, mastery and purpose.[1] He argues against old models of motivation driven by rewards and fear of punishment, dominated by extrinsic factors such as money.[2][3] Erikson’s Stages of Development. Summary: An eight stage theory of identity and psychosocial development.

Erik Erikson s Psychosocial Stages. Acht levensfasen / ontwikkelingsfasen van de mens: Erikson. Tanja Luinge, 07-01-2014 12:10 #11 Mooi kort en duidelijk artikel. Nog een mogelijke toevoeging: wilt/kunt u ook de leeropdracht per fase opnemen? Ik maakte ooit zelf een schema. De opdrachten per fase vind ik heel verhelderend. Zolang je die niet hebt opgelost, blijft dat de hele tijd in je leven en rol spelen. In fase 1 is het bijvoorbeeld zaak te leren je eigen wantrouwen te vertrouwen. Thomas, 23-11-2013 19:49 #10 Hallo, mooi en duidelijk artikel! Id, Ego, Super-Ego.