background preloader

Genrepedagogik

Facebook Twitter

Återgivande / återberättande text. 6 fältare Forntiden.docx. 4-rutan utvecklas… ”Flerproblems-mall”. Vi fortsätter att utveckla vårt berättelseskrivande.

4-rutan utvecklas… ”Flerproblems-mall”.

Vi har nu jobbat med 4-rutan för att hålla vår röda tråd genom berättelserna: Eleverna har lärt sig att skriva berättelser men inledning, problem, lösning och slut. För att jobba vidare från 4-rutan utvecklade jag en 8-ruta. Där meningen var att eleverna skulle beskriva mer i sina berättelser. Känslor, huvudpersonens mål, miljön och själva huvudpersonen m.m. Genreplanscher. Alla genrer på samma gång. Tre år går fort.

Alla genrer på samma gång.

Det börjar bli dags att släppa mina kära elever vidare på nya äventyr. Argumenterande genre. Eftersom jag tidigare visat att jag gjort planscher då vi jobbat och jobbar med olika typer av texter, så har vi här om den argumenterande genren.

Argumenterande genre

Det är viktigt att lära sig att känna igen en argumenterande text, och att förstås veta hur man ska skriva en egen sådan text. Hur känner man då igen en argumenterande text? SYFTET är att argumentera för en åsikt och att övertyga om något man tycker. STRUKTUR: I inledningen presenteras en åsikt, något man tycker och sedan skriver man flera argument som talar om varför man tycker så. Som avslutning upprepas åsikten. Linds elev- och lärlyft. Linds elev- och lärlyft. Vi har repeterat den instruerande genren, genom att göra en ny plansch enligt genrepedagogiken, som visar struktur, syfte och språkliga drag.

Linds elev- och lärlyft

När 6A var 4A lärde sig klassen om instruerande texter tillsammans med en lärarstudent, och då jobbade vi efter följande arbetsgång: Instruerande text En instruerande text innehåller en serie steg för hur man ska göra eller uppnå något. Det kan gälla en arbetsuppgift, ett recept, spelregler till ett dataspel eller ett experiment. Syfte är att lära ut något på ett sätt som gör att läsaren kan följa instruktionen och lyckas nå slutresultatet.

Arbetsgång: Börja med någon form av inledning som gör eleverna intresserade och nyfikna på vad som ska hända. 3. 4. 5. Linds elev- och lärlyft. Här är vår genrevägg med genreplanscherna.

Linds elev- och lärlyft

Hittills har vi jobbat med den återgivande genren och den narrativa genren som tillhör berättarfamiljen. Ur faktafamiljen har vi hunnit med den beskrivande, argumenterande och instruerande genren. I det fortlöpande arbetet med texter i de olika ämnena, kan vi kika på planscherna som beskriver vad som är syftet med texten som ska skrivas, vilken struktur den är uppbyggd av och vilka språkliga drag som är typiska. Att känna igen olika texttyper då man läser utvecklar dessutom läsförståelsen. Cirkelmodellen och den instruerande genren. Vad är cirkelmodellen och hur kan man använda den i skolarbetet?

Cirkelmodellen och den instruerande genren

Då vi lär oss om olika typer av genrer, texttyper, är det bra att använda sig av cirkelmodellen, som är en arbetsmodell som handlar om hur man lär sig. Genrepedagogik- den narrativa genren. Vi har jobbat med den narrativa genren, eller den kan också kallas den berättande texttypen.

Genrepedagogik- den narrativa genren

Vi använde planschen där jag sammanfattat det man behöver veta och förstå om den narrativa genren. Eftersom den alltid finns tillgänglig på väggen i klassrummet tittar vi ofta på den då vi läser skönlitteratur och skriver berättelser, dagboksanteckningar, sagor, fabler, och samtalar om syftet med dessa texter, strukturen, alltså hur texten är uppbyggd och om typiska språkliga drag. Vi lärde oss att känna igen en berättande text, genom att förstå vilket syfte texten har. Narrativ genre. NO. Faktatexter.

Vi jobbar kring de konkretiserade målen: Veta vad en tidslinje är.Ge exempel på hur olika människor levde i Hultsfred förr i tiden.

Faktatexter

Vi har tidigare pärlat var sin tidslinje med olika färger för de olika årstionderna. Den här lektionen var det dags att börja fördjupa kunskaperna kring hur det var under de här perioderna. I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur

Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Innehåll: ZickZackPedagogPlanering ak5. Skrivguiden. Det finns ett hav av litterära genrer och former.

Skrivguiden

De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik. Spraketifokus - Det stöttande klassrummet.

Lgr11-poesi. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Ibland skriver jag själv till: Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda.

Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Efter att ha deltagit i en forskningscirkel på FoU Malmö-Utveckling är hon nu verksam som matteutvecklare i skolområdet. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. Bilaga 5.