background preloader

Linso76

Facebook Twitter

Fakta om Förintelsen - Film. Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen.

Fakta om Förintelsen - Film

I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i ghetton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger. Filmen tar även upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden. Avslutningsvis skildras fredsslutet och befrielsen av koncentrationslägren och förintelselägren.Filmen kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker. Sweden Academy. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Vikingatiden. Språkutvecklarna. Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6.

Språkutvecklarna

Debatten har sedan dess fortgått och är än mer aktuell idag när vi är mitt upp i genomförandet av dessa prov. Återigen blir likvärdighetsproblematiken mellan de svenska klassrummen, skolorna och kommunerna tydligt. Elever med svår dyslexi behandlas olika vid nationella prov beroende på vilken skola de går i. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Om läs- och skrivinlärning.

Filmer läsning - Läsa & skriva. Här finns alla filmer till avsnittet Läsning samlade.

Filmer läsning - Läsa & skriva

Filmerna återfinns även i sina respektive sammanhang på andra sidor. Viktiga förutsättningar för läsutveckling Professor Ingvar Lundberg berättar om viktiga förutsättningar för läsutveckling. Vad är läsning? Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse.

Vad innebär läsflyt?

Läsaren kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. Läsning – Avkodning, förståelse och motivation. Filmen om läsfixarna. Läsförståelsestrategier i praktiken. Intro lässtrategier. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Big 5 keynote Svanelid aug 2014. Columbus - Startsida. Rena rama forntiden: Istidens fornlämningar. Berg på riktigt: Spår av is. Matte tips. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Begreppsmaskin. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik. Lektion-se_7610_under_tips.pdf. Lektionstips. Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner.

lektionstips

Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. Vid möte byter de namn. 1. Film Discovery Education Espresso Digitala koncept Digitalt Liber. Jordens framtid Rosa Parks Vallfärd till Mekka Jorden - Rymdskola Vad säger lärarna?

Film Discovery Education Espresso Digitala koncept Digitalt Liber

Pedagogiska planeringar. ROMANPROJEKT. Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning.

ROMANPROJEKT

Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån… St%C3%B6dmaterial-Elevdokumentation-2012-rev-aug%20%283%29.pdf. Utvecklingsplan i Skolbanken: Victoriaskolan åk 4-6. Vad innebär utvecklingssamtal Det är ett tillfälle för att tillsammans skapa sig en bild av nuläget kring elevens lärande och utveckling.

Utvecklingsplan i Skolbanken: Victoriaskolan åk 4-6

Det är ett trepartssamtal mellan elev – vårdnadshavare – lärare/mentor. Alla ska få möjlighet att förbereda sig inför samtalet. IUP med skriftliga omdömen inkl. planeringarna för resp. ämne är ett stöd för detta. Utifrån underlagen och samtalet görs överenskommelser/mål mellan alla tre parter. Stödmaterial Elevdokumentation 2012 rev aug (3) Lokal pedagogisk planering ht 2014 a k 4. Diskus kring matriser bedömn. EHT gången. Lpp a r 4 vikingatid 3. Läs- och skrivportalen. Elementary 5-6 - WebEnglish.se. Svanelids skolfrågor - Big 5.

Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Daniel Sandin, Katedralskolan, Lund Nuvarande betygssystem, med fem betygssteg men bara kunskapskrav för tre steg, upplevs ibland som oklart av såväl elever som vårdnadshavare.

Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Idiomatiska uttryck. Svenska. Vems är mackan? Läs följande två meningar: Sara äter sin macka. Sara äter hennes macka. Om vi säger ”sin macka”, då är det hennes egen. Att jobba med Lgr 11 och The Big 5. Tips till pedagoger, och annan skolpersonal, om elever som tänker annorlunda,... Inkludering innebär att vi accepterar att alla har olika funktionsuppsättningar. Med eller utan diagnos, så har vi olika förutsättningar. Olika begåvningar. Olika begränsningar. Forskning (bl.a. av Thomas Hehir) visar att en rätt utformad inkluderande undervisning höjer inlärningen och resultaten hos alla elever.

Minnesarmband. På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband.

De eller dem - det är frågan. De eller dem, det är den stora frågan. Här får du lite hjälp hur du ska tänka om du är osäker på hur du ska använda orden. En presentation om hur du använder pronomen de och dem. Innehåller även en kort förklaring om satsdelarna objekt och subjekt. Planering%20engelska%20%C3%A5k%204%20ht-14.docx. Bibeln och gamla testamentets folk. Jesus berättar om kristendomen. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Birgitta Andersson AB. L%C3%A5gaffektivt bem%C3%B6tande.pdf. Språk & Läsbloggen. Historiska källor. Worksheets. Fröken Maries SO-blogg. Worksheets & Grammar Printables. ESL Kids World - Printable Worksheets, Flashcards & Resources for Kids. English listening exercises and printable listening worksheets for free, ESL listening activities for kids.

SO-Serien bedömningsmodell SO 6-9 torg Kampanjer Liber. Läsportalen. Utvecklingssamtal, f-möte, f-besök. I samhället. Lappar till white board. Mimmi. 04_halsa. Finns i Utsikt, Norrköping. Fortbildande föreläsningar 2015 (with image) · UR_Pedagogerna. Recension av Skriv och lär - För den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

Användningsområden Skriv och lär är en app som passar de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Den är relativt avancerad, med många möjliga inställningar och träningsalternativ. Appens utseende liknar en gammal dator. Detta innebär att iPadens inbyggda tangentbord inte används. Om eleverna är vana med att arbeta med iPaden känns detta som en onödig tröskel. Här hittar du en instruktionsvideo från apputvecklaren. En av appens övningar tränar bokstavsigenkänning, som du hittar om du trycker på den röda knappen ABC i nedre högra hörnet.

I övningen ”Ord”, som hittas bakom den röda knappen nere i högra hörnet, får eleven träna på att skriva ord. I den sista övningen, ”Skriv”, som finns längst ner till höger, finns olika skrivövningar. Nästa skrivövning kallas ”Skriv av”. Detta med "de" och "dem". Och "de". Jenny på Wendes: Vikten av input.

Som lärare ger man oerhört mycket av sig själv. Klassrumsstrategier. Page. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. Bildstöd med Emojis. Övrigt bedömningsstöd - Bedömningsportalen. Mindmap - Coachande samtal. Författare: Niklas Arenander Datum: 7 april 2014 Ämnen: Spec. Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt. Alla vill se sina elever lyckas. Vägarna till att få eleverna att lyckas är många och en av de viktigaste är att kunna motivera dem. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? GUIDED READING. Ullis skolsida.

En liten inblick i lässatsningens vardag just nu. Just nu håller vi i lässatsningen på att förbereda våra besök på skolorna och i klasserna. Själv ska jag från nästa vecka ut och ha bokpresentationer i olika klasser på olika skolor. En riktigt bra bokpresentation kräver en del förberedelse. 12 – Utvecklingssamtal. Practice understanding English # 5 - Multimedia ESL exercises.

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Tydlig början, tydligt slut. – Kom ihåg, ni får ordet en gång var, påminner Anette W Markström. Drygt 20 händer fladdrar i luften. Elevhälsoarbete är allas ansvar. Dags för instruerande text. The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Snart… är filmerna klara att lägga upp! I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnen. An ESL exercise to test grammar in a fun activity, editable game template. English Worksheets. Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism. Träningsbingo - veckoschemat som funkar! Fröken Ann. Online Reading Activities. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Teacher's Pet - Premium Printable Classroom Activities & Games - Classroom Resources, games and activities for Early Years (EYFS), Key Stage 1 (KS1) and Key Stage 2 (KS2)