background preloader

Tietokoejuttuja opetuksessa

Facebook Twitter

Yksilöllinen oppiminen - periaatteita. Kaikki Kuvaa EDU. "Monipuolinen ja helppo tapa lisätä osallisuutta sekä oman oppimisen omistajuutta.

Kaikki Kuvaa EDU

Se konkretisoi välittömästi sen, mitä ollaan juuri nyt opettelemassa. Jokainen pääsee itse tekemään, miettimään, pohtimaan ja keskustelemaan. Lisää yhdessä tekemistä. " "Kamerakynän pedagogiikka osallistaa ja sitouttaa lapsia oppimiseen, antaa mahdollisuutta keskustella ja sanallistaa oppimista, motivoi lapsia" "Tähän mennessä paras verkkokoulutus, johon olen osallistunut. " "Sopisi jokaiselle opettajalle, joka tuskailee mobiililaitteiden monimutkaisuudesta -> opetuskäytön ei tarvitse olla tämän kummempaa. " "Videolinkeissä oli paljon konkreettisia ideoita, kuinka menetelmää voi hyödyntää opetuksessa. "Rakastuin menetelmään!

"Tällainen kurssi sopii opettajan arkeen. " "Tuntuu, että tätä voi itse hyödyntää ja käyttää menetelmänä. "Kamerakynätekniikan käyttö on helposti sovellettavissa moniin oppiaineisiin ja oppimistilanteisiin. " Lisääntyminen flashcards. Så gör du en digital kunskapsbank. Foto: Olivia Jeczmyk1 Skanna gamla dokument … Många sparar gammalt material på papper, men det finns alternativ till mappar, pärmar och osorterade högar.

Så gör du en digital kunskapsbank

Genom att koppla en skanner till datorn går det enkelt att göra papper till digitala filer. Det finns separata skannrar, men ett billigare alternativ är en multifunktionsskrivare. Det är en skrivare där skanner och kopiator är inbyggd, och de säljs för så lite som 400 kronor. 2… och gör om dem till text När du skannar ett dokument sparas det som en bild. Ett enkelt ocr-program brukar ingå när du köper skrivaren, och annars går det att gratis omvandla bilder till text på sajter som I2ocr (www.i2ocr.com). 3 Lagra filerna smart De filer du skannar kan du spara i mappar på hårddisken.

Det finns även en inbyggd ocr-funktion som gör att dina anteckningar blir sökbara, trots att de är upplagda som bilder. 4 Öppna gamla texter Du som vill återanvända gamla digitala dokument har säkert upptäckt att de kan vara svåra att öppna. 5 Spara sajter. Android-sovellukset - Mobiilisovellukset opetuksessa. Etusivu - KenGuru. Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista.

Etusivu - KenGuru

Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Siirry osioon >> Pedagogiset käytännöt Tämän päivän koulussa oppilaat hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja nykyteknologiaa työskennellessään yhdessä todenmukaisten tehtävien ja ongelmien parissa. Siirry osioon >> Opettajayhteisö Opettajayhteisö työyhteisönä on muuttunut koko koulun mukana intensiivisten teknologiahankkeiden ja -kokeiluiden myötä.

Siirry osioon >> Työskentelykulttuuri Koulun yhteisellä työskentelykulttuurilla tarkoitetaan arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia tietotyön toimintatapoja. Siirry osioon >> Tietotekniset ratkaisut Tietoteknistyvässä koulussa vaaditaan uudenlaista teknistä sekä siihen linkittyvää pedagogista osaamista. Oppijoiden työasemat. Koulun oppimisympäristö tulee suunnitella siten, että oppijalla on käytettävissä tieto- ja viestintätekniikkaa aina silloin, kun se on pedagogisesti mielekästä.

Oppijoiden työasemat

Suosituksena on, että oppilaitoksessa tulee olla alakoulussa opetustilanteessa käytössä päätelaite jokaista kahta oppilasta varten ja yläkoulussa ja korkeammilla asteilla jokaisella on hyvä olla oma kone. Kuntien resurssit huomioiden tämä tarkoittaa käytännössä henkilökohtaisten laitteiden käyttömahdollisuutta kouluissa. Päätelaitteiden tulee olla käytettävissä niissä tiloissa, joissa opetus tapahtuu, myös luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolella tarvittaessa. Oppilaiden Päätelaitteiden kohdalla on syytä kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen, ergonomiaan, työskentelyasentoihin ja kalusteiden sopivuuteen. Esimerkkejä toteutustavoista: Läppärikärryt tai tablettisalkut: Kannettavat tietokoneet, miniläppärit tms. siirrettävät laitteet, jotka voidaan tuoda esim. pyörillä varustetulla vaunulla opetustilaan. Tvt opetuksessa. Tablet-sovelluksia opetukseen. Wordle - Beautiful Word Clouds.

Make Your Images Interactive - ThingLink. Pedagoginen TVT-kahvila. Koulumme rexi päätti ottaa käyttöön pedagogiset kahvilat kerran kuussa, joissa koulutuksessa käyneet opettajat jakavat koulutuksessa saamaansa tietoa muillekin opettajille.

Pedagoginen TVT-kahvila

Mahdollisesti johtuen innostuksestani tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan, minut laitettiin ensimmäiseksi kahvilan pitäjäksi ja aiheena tietysti TVT. Koska ennakkotietoa osallistujien tasosta ei tarkkaan ollut, tein suunnitelman Google Driven käytöstä yhteisöllisessä kirjoittamisessa. Lisäksi pistin korvan taakse Thinglinkin, jotta saan tarvittaessa eriytettyä lahjakkaille ;) Aloitimme kahvilan niin, että jokainen osallistuja otti kannettavan tietokoneen, kahvit, pullat ja englannin lakua (kiitti rexi!). Annoin mahdollisuuden käyttää myös mahdollista taskussa piileskelevää älypuhelinta kannettavan rinnalla, mutta kukaan ei mahdollisuuteen tarttunut. Olin valmiiksi luonut meille Padlet-seinän ja muuntanut linkin seinälle bit.ly:ssä helpoksi.

Aikaa oli valitettavan niukasti. Kiitos TVT-kahvilaan osallistuneille. TiEsi : tieto- ja viestintätekniikka esiopetuksessa. I Padin käyttökokemuksia koulussa. Hyviä iPad-sovelluksia lapsille ja lapsenmielisille... Lappeen ja Kesämäen Mollat kävivät Hämeenlinnassa ITK-päivillä kertomassa kokemuksia Molla-hankkeesta ja vastailemassa parhaansa mukaan meille esitettyihin kysymyksiin.

Hyviä iPad-sovelluksia lapsille ja lapsenmielisille...

Useimmin kyseltiin iPadeista ja lapsille soveltuvista ohjelmista. Paluumatkalla Lappeenrantaan laitoimme tuulemaan ja listasimme noin 50 Lappeen ja Kesämäen päiväkodeissa hyväksi ja hyödylliseksi todettu appsia. Suomenkieliset: Miina ja Manu vuodenajat (kirja) 2,39€Miina ja Manu remontoimassa (kirja) 2,39€HC Anderssen (satuja) yksi satu ilmainen, loput 2,99€/kirjaNumerot (tehty iPhonelle, mutta toimii myös iPadissa), ilmainenAapinen (tehty iPhonelle, mutta toimii myös iPadissa), ilmainenRasmus Nalle (mm. muistipeli, videoita, väritystehtäviä), ilmainenDisney Comics (sarjakuvakauppa, kolme Aku Ankka –sarjakuvaa ilmaiseksi ladattavissa)Kultakutri ja kolme karhua (kirja) 1,59€Isän poika (kirja) 4,99€Sieniopas lite (tehty iPhonelle, mutta toimii myös iPadissa), ilmainen Piirtämiseen: Musisointiin: Laskeminen:

Wordle - Beautiful Word Clouds.