background preloader

Klassrum

Facebook Twitter

Top Ten Tips for developing a Growth Mindset in your Classroom. Be Critical.

Top Ten Tips for developing a Growth Mindset in your Classroom

Students should expect and welcome criticism. They must also be given the opportunity to act on any criticism or critique. This will allow students to realise that through improving their work and responding to feedback, they can be better than they were. For this to happen, the culture of improvement needs to feel completely normal. As teachers, we also need to think about how and when we give feedback. Provide elements of choice. Imagine if every classroom, every teacher instilled this culture within your school. Author: Pete Jones I am primarily an Art teacher, but over the past 5 years have been co-developing an experienced-based learning programme in the school I work in called Pebble, (short for Project Based Learning).

Classroom Timers - Fun Timers. Make your own posters at home for free! - Block Posters. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Classroom Architect. Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Det ska vara skillnad att gå i skolan än att vara hemma. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Klassrumsmöblering. Mar14 Ett U?

Klassrumsmöblering

Två och två? Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp Man kan möblera klassrum på många olika sätt.

Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp

Min erfarenhet talar för att det inte alltid sker medvetet utifrån på vad sätt man vill att möbleringen skall stödja verksamheten. Ibland kan man höra bedömningar av möblering i en skala mellan traditionell och mer progressiv/modern. Traditionell är ofta då en möblering där bänkarna står i rader mot tavlan och läraren, var för sig eller i par. Modern kan då vara andra grepp som att eleverna grupperas om fyra eller sex beroende på antal elever och utrymme i klassrummet. I grunden kan man möblera ett klassrum med inriktning på tre arbetsformer, helklassarbete, grupparbete eller enskilt arbete. Med en klass som är van att möblera om kan det gå väldigt snabbt att flytta om och jag menar att detta ofta är att föredra. Om vi börjar med en traditionell möblering, så har den fördelen av att alla eleverna är vända framåt mot tavlan.

Här ser vi ett klassrum möblerat på längden. Pröva själv! FULLTEXT01. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt? Från hur många platser undervisar jag som lärare? Hur ser eleven från olika platser i rummet? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk.

Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt. Sitt där du lär dig bäst! När vår rektor berättade att vi skulle få bänkar i stället för bord, började en idé ta plats i mitt huvud.

Sitt där du lär dig bäst!

Jag ville prova att inte ha fasta platser i klassrummet. Varför? Många lärare menar ju att barn måste ha en fast plats, en trygghet, en plats bredvid någon så att man inte hamnar ensam. Och vi lägger ner stor tid på att tänka ut vilka som kan och inte kan sitta bredvid varandra, vilka jobbar bra ihop, vilka snackar för mycket osv. Eller så kanske vi lottar platserna, eller vi låter eleverna bestämma lite grann; välj två du vill sitta med, så kanske du får sitta med en av dem… I somras slängde jag ut frågan på twitter och de flesta ansåg att fasta platser var bäst och menade att om de inte fanns kunde elever hamna utanför, det kunde bli synd om vissa elever osv. Jag pratade länge med Anne-Marie om detta och vad man ska tänka på när man genomför detta i sitt klassrum.

Hur samarbetade ni? (Frågorna är hämtade från ett av Anne-Maries blogginlägg.) ”Var uppmärksam och fokusera på ditt!” Hur ska man kunna vara både uppmärksam på sin omgivning och fokuserad på sitt eget arbete samtidigt?

”Var uppmärksam och fokusera på ditt!”

Ofta säger vi lärare nog så, eller liknande motstridiga uppmaningar om vart annat när vi inte tänker oss för. Dessutom kan våra möbleringar i klassrummet signalera motstridiga uppmaningar. Jag har två klassrum som jag bryr mig mycket om, ett digitalt och ett fysiskt. I det här inlägget ska jag berätta om det fysiska. Av tradition ser de flesta klassrum ut så här.

Jag funderar mycket över möbleringen i klassrummet och vilka signaler den ger till eleverna och vad den gör med mig som lärare. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. Choice Boards.