background preloader

Upplysning, revolution, frihet

Facebook Twitter

Industriella revolutionen. Industriella revolutionen. Frihetstiden & Gustav III Tid. The French Revolution (1789-1799) Historiska epoker « Stig Lundbergs hemsida. Frihetstiden. Från Skolbok Vad var speciellt för Frihetstiden?

Frihetstiden

Karta över Svea och Göta rike med Finland och Norrland: Ritad i Stockholm år 1747 (Charta öfver Svea och Göta Riken med Finland och Norland: Afritade i Stockholm år 1747) Den period i svensk historia som kallas "Stormaktstiden" tog slut när Karl XII dödades vid Fredrikshald år 1718. Kungen saknade egna barn och hans syster tog över makten, därefter hennes make. Efter Stormaktstiden kom Frihetstiden. Det kungliga enväldet, att kungen stod över alla lagar, avskaffades under Frihetstiden.

Historiens berömda kärleksaffärer. Napoleon och Joséphine - skilda för Frankrikes skull Hon var ensam med två barn, efter att hennes man hade avrättats under franska revolutionen.

Historiens berömda kärleksaffärer

Historieforskning och historiesyn. • Inre orsaker (endogen förklaring) – Yttre orsaker (exogen förklaring) En endogen förklaring är ett inifrånperspektiv.

Historieforskning och historiesyn

Med en endogen förklaringsmodell beskrivs en historisk händelse eller ett historiskt förlopp med hjälp av de inre drivkrafterna som kan sägas ligga bakom. En sådan författare skulle t.ex. förklara Sveriges industrialisering genom att rikta uppmärksamheten på landets egna förutsättningar och resurser. En exogen förklaring är ett utifrånperspektiv. LPP%20De%20amerikanska%20och%20franska%20revolutionerna.pdf. Historiebruk i musik. Den här uppgiften går ut på att fundera över historiebruket i musik.

Historiebruk i musik

Här nedan finns ett antal exempel på låtar med delvis historiskt innehåll. Din uppgift är att fundera över hur låtskrivaren har använt historia i låten. Gör så här: Revolutionernas tid by Josefina Garcia Hultqvist on Prezi. Hundra sånger om Stockholm. Orups promenad från Djursholm till Danvikstull är ­klassisk.

Hundra sånger om Stockholm

Men han är långtifrån ensam om att ha sjungit sig fram ­genom stan. LPP-Franska-Revolutionen.docx. Bildskämt om Karl XII:statyn med anledning av Strindbergsfejden - Stockholmskällan. Historiebruk. YouTube. American Revolution - Battles, Facts & Pictures - History.com. Revolutionernas tidsålder. Arbetsområdet täcker tiden från de ekonomiska och sociala förändringar som rubriceras som industriella revolution till de politiska och sociala revolutionerna i Nordamerika och Frankrike samt dess orsaker och följder.

Revolutionernas tidsålder

Tidslinjeuppgift.pdf. Avsnitt 9 – Amerikanska revolutionen. De som bildade USA var inspirerade av upplysningsidéerna.

Avsnitt 9 – Amerikanska revolutionen

År 1776 gjorde invånarna i Englands kolonier i Nordamerika uppror mot den engelska kungamakten. Nättidningen Svensk Historia. Filmer. Så byggdes Stockholm 3: Frihetstidens huvudstad 1720. Historia åk. 8. Nu är det dags för terminens sista riktade skrivning och bedömningsuppgift.

Historia åk. 8

Denna gång ska du få resonera och fördjupa dig i kolonialismen, hur den vita mannens strävan efter att erövra resten av världen skulle komma att påverka dessa länder för väldigt, väldigt lång tid framöver… Rubriken är: Kolonialism – en jämn kamp eller ojämn erövring? I denna riktade skrivning kommer du att få resonera kring orsaker till kolonialismen. Vad var det som gjorde att europeiska länder erövrade andra länder runt om i världen? Björn Wiman: Dådet i Paris är en attack mot upplysningens hjärtpunkt. En tidnings­redaktion är det öppna samhällets pulsåder.

Björn Wiman: Dådet i Paris är en attack mot upplysningens hjärtpunkt

Därför gör onsdagens massaker mot Charlie Hebdo världen till en farligare plats. På onsdagen släpptes i Frankrike författaren Michel Houellebecqs nya roman ”Soumission”, som redan på förhand omgivits av skandalrykten – och då inte främst för att dess titel är identisk med namnet på den kortfilm som ledde till att den holländska filmaren Theo van Gogh mördades i Amsterdam 2004 av en muslimsk fanatiker. Houellebecqs nya roman utspelas 2022, då den radikale islamistiske politikern Muhammed Ben Abbes besegrar extremhögerns kandidat Marine Le Pen i det franska presidentvalet.

Dagen efter slutar alla kvinnor klä sig i västerländska kläder och får statligt stöd för att lämna sina arbeten, universiteten blir muslimska och icke rättroende lärare tvingas gå i pension. Attacken mot satirtidskriften Charlie Hebdo, där tolv människor mördades, är en sådan händelse som får världen att stanna. Startsidan - Teacher on Demand.

Produkter. Historielänkar. På svenska.

Historielänkar

Amerikanska revolutionen - Folkbildningsnätet. Franska revolutionen. Riksdagen För att råda bot på det stora underskottet i statskassan lät kungen sammankalla landets riksdag, generalständerna, 1789. Han gav i uppdrag åt sin finansminister att övertyga ständerna om att nya skatter måste till för rädda situationen och väntade sig en snabb affär, men ständerna hade inte varit sammankallade på 175 år och många inom tredje ståndet beslutade sig för att ta tillfället i akt för att försöka åstadkomma en förändring. Röstförfarandet var så att varje stånd hade en röst och därigenom kunde de två frälsestånden motverka lagförslag som berövade dem deras privilegier.

Det tredje ståndet krävde i stället att en förändring skulle komma till stånd, så att varje deputerad - varje ledamot - skulle få sin röst. Revolutioner. French Revolution - European History for Kids! The French Revolution -In a Nutshell. KS3 Bitesize History - Popular protest through time and the UK : Revision, Page 6. French Revolution - The French Revolution - part 1/9. The French Revolution. The French Revolution For centuries, the quality of life in Europe had been determined by the status that one held. This status could not be attained, but was instead determined by the family to which someone was born. If you were born to a poor family, your life would be one of poverty. No matter how hard an individual worked, it was impossible to rise above this fate.

Franska revolutionen. Den franska revolutionen inleddes med bildandet av den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen. En annan riktning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest radikala revolutionära makthavarna störtades. Det är även möjligt att betrakta franska revolutionen som avslutad när Napoleon Bonaparte lät sig krönas till kejsare 1804, eftersom revolutionen härmed genomlöpt ett varv från monarki till kejsardöme.

Revolutionen hade förebådats under lång tid före 1789 av upplysningen och dess filosofer, Voltaire och Rousseau med flera, samt med tankar om folkstyre och människans förnuft, vilka inspirerade befolkningen till uppror och krav på större jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv. Många såg den brittiska parlamentarismen som ett föredöme. Revolutionen fick stor inverkan även på övriga Europa och världen. French Revolution. Historielektion om franska revolutionen - del 1.