background preloader

Rendementsdenken

Facebook Twitter

Rendementsdenken heeft onze geest verziekt. Copyright by Victor Meijer Door Ramsey Nasr Rendementsdenken.

Rendementsdenken heeft onze geest verziekt

Het is een woord waar ik al sinds mijn middelbare school allergisch voor ben. Ik slaagde voor mijn eindexamen met de hoogste cijfers van de school. Alle pijlen wezen naar een glorieuze academische toekomst, want met die hersenen viel geld te verdienen. Mijn ouders hadden het al een tijdje zien aankomen. Voor ik besloot om acteur (en later: dichter) te worden, wilde ik klassieke talen studeren. Trending topic zal de volgende bewering nooit worden, maar vakken als kunst en klassieke talen dienen een minstens zo belangrijk doel als nut en rendement tezamen: ze vormen hun noodzakelijk tegendeel. Daarom ook is kunst een geliefd slachtoffer van de strijders voor De Waarheid – net zoals ze het ideale slachtoffer vormt van de voorvechters van Het Rendement. Durf nutteloos te zijn. BSA niet opgehoogd, geen inhoudelijke eisen gesteld.

Struikelvakken onderdeel maken van het Bindend Studieadvies (BSA)?

BSA niet opgehoogd, geen inhoudelijke eisen gesteld

Het College van Bestuur wilde faculteiten de macht geven om ‘aanvullende, inhoudelijke eisen’ op te nemen in het BSA. Studentenfracties SAM en Front staken daar tijdens de Universiteitsraad van afgelopen vrijdag een stokje voor. “Een student die 54 ECTS heeft gehaald, heeft zich bewezen. Deze studenten wegsturen is zonde voor de instelling, die gewoon een goede student wegstuurt,” aldus SAM. Op termijn wil het College van Bestuur het BSA ophogen naar 48 ECTS, maar dat was nu nog niet aan de orde: uit evaluaties bleek dat investeringen in het onderwijs nog niet het juiste effect hebben gehad.

Dit voorstel van het College was verbonden aan de periodieke evaluatie van de BSA. 'We Are Creating Walmarts of Higher Education' - Timothy Pratt. As colleges feel pressure to graduate more students for less money, professors worry that the value of an education may be diminished.

'We Are Creating Walmarts of Higher Education' - Timothy Pratt

Universities in South Dakota, Nebraska, and other states have cut the number of credits students need to graduate. A proposal in Florida would let online courses forgo the usual higher-education accreditation process. A California legislator introduced a measure that would have substituted online courses for some of the brick-and-mortar kind at public universities.

Some campuses of the University of North Carolina system are mulling getting rid of history, political science, and various others of more than 20 “low productive” programs. Uitgesproken column op het Soeterbeeck / AKKUraatd debat. Als afsluiting van, en inhoudelijk verrassend goed aansluitend op, het debat “Carrièretijgers of gedreven onderzoekers.

Uitgesproken column op het Soeterbeeck / AKKUraatd debat

Wat zoek jij op de universiteit?” Droeg ik deze uitgesproken column voor. In mijn tweede jaar aan deze universiteit volgde ik de cursus “lineaire algebra en fourier analyse“, het laatste verplichte wiskundevak van mijn studie. Jammer. Ik had veel plezier in de wiskunde vakken. Joep Bos-Coenraad: De TU Delft liegt niet. Studies aan de TU Delft worden makkelijker.

Joep Bos-Coenraad: De TU Delft liegt niet

Zo luidden de krantenkoppen vorige week. Hè hè! Joep Bos-Coenraad: De metronoom der studievoortgang. Joep Bos-Coenraad: De metronoom der studievoortgang Plasterk heeft in het laatste kabinet Balkenende wat ongelukkige veranderingen doorgevoerd in hoger onderwijs-land.

Joep Bos-Coenraad: De metronoom der studievoortgang

Het onbetaalbare collegegeld voor een tweede studie is er daar één van. De harde knip is een andere. Maar beide veranderingen vallen in het niet bij de rücksichtslose bezuinigingen van Zijlstra. Toch heeft Plasterk in belangrijke mate de trend gezet voor de huidige rendementenfetish en dientengevolge een “Befehl ist Befehl” cultuur in het hoger onderwijs. Bestuurders uit alle academische windstreken overtroffen elkaar met repressieve regels.

Wp-content/uploads/2013/09/POSITION-PAPER-16-sep-2013.pdf.

N=N

Effecten van een hogere lat. Onder het motto “Nominaal = Normaal” heeft de Erasmus Universiteit het afgelopen jaar de strijd aangebonden met de endemische studievertraging in het hoger onderwijs.

Effecten van een hogere lat

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de ophoging van de minimumnorm voor een positief bindend studieadvies van 40 studiepunten naar het maximum van 60 studiepunten. Waarom deze maatregel en zal het werken? De lage lat Nederlandse universiteiten zijn gewend om vanaf dag één de academische lat te laag te leggen. De BSA-norm ligt bij de meeste instellingen tussen de 30 en 45 studiepunten. Wanneer studenten streven naar het minimum is het gevolg dat een deel van de studiepunten wordt doorgeschoven naar een volgend studiejaar. Ook om onderwijskundige redenen is de lage lat onwenselijk. Impact of binding study advice on study behavior and pre-university education qualification factors in a problem-based psychology bachelor program - Studies in Higher Education - In the Netherlands, university programs increasingly use the binding study advice (BSA) to select students after the first year.

Impact of binding study advice on study behavior and pre-university education qualification factors in a problem-based psychology bachelor program - Studies in Higher Education -

Students with insufficient progress after the first year and who therefore do not conform to pre-defined BSA norms have to quit their program. This study investigated whether the introduction of the BSA is associated with differences in first-year study behaviors and students' pre-university education qualifications when entering university, which has to date been unexplored. Huib de Jong: ‘In vier jaar afstuderen moet het doel zijn’ Huib de Jong | Foto: Mats van Soolingen Organisatie20 augustus 2013 12:27 |Met Huib de Jong, sinds maart rector aan de HvA, kijken we terug op zijn eerste maanden aan de hogeschool.

Huib de Jong: ‘In vier jaar afstuderen moet het doel zijn’

Hij houdt vast aan het tienpuntenplan van zijn voorganger Jet Bussemaker en de daarbij behorende focus op studiesucces. In het afscheidsinterview met Trajectum, het magazine van de Hogeschool Utrecht, liet u weten zich ‘aan te passen aan de Amsterdamse mores’. Is dat tot nu toe een beetje gelukt? ‘Dat was een reactie op de vraag of ik opgewassen was tegen de Amsterdamse mentaliteit. In datzelfde interview werd u gevraagd hoe u u binnen dat Amsterdamse uw eigen stijl denkt te behouden. U twittert ook geregeld. Zojuist kaart Amsterdam aangereikt gekregen waarop de grootste projecten #HvA voor stad zijn ingetekend.

Het tienpuntenplan van uw voorganger Jet Bussemaker is afgelopen jaar ingevoerd. Huib de Jong: ‘In vier jaar afstuderen moet het doel zijn’