background preloader

Google apps for education

Facebook Twitter

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive. Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration.

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive

Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Alingsas. Apps for Education – vanliga frågor - Google Apps Hjälp.

Organisationer måste uppfylla något av de följande kriterierna för att kunna använda Google Apps for Education kostnadsfritt: Grund- och gymnasieskolor eller institutioner för högre utbildning, ideella organisationer som är ackrediterade av ett allmänt godtaget ackrediteringsinstitut Amerikanska ideella organisationer med aktuell 501(c)(3)-status och färre än 3 000 användare.

Apps for Education – vanliga frågor - Google Apps Hjälp

Obs! Ideella organisationer i USA med fler än 3 000 användare är kvalificerade för Google Apps for Business med 40 % rabatt – registrera dig här . Grupper för elever/före detta elever/föräldrar, religiösa organisationer, hemskolor eller myndigheter som inte är registrerade som 501(c)(3) är inte kvalificerade för Google Apps for Education. Produkter – Google Apps for Education.