Politiek

Facebook Twitter

Wijffels: Gemeenten en provincies samenvoegen slecht idee. Wim van Delft, wo 07 november 2012 12:53 Opvallend fenomeen dat men zich in algemeen drukker maakt om een poppetje x of poppetje y dan om welzijn eigen leefomgeving.

Wijffels: Gemeenten en provincies samenvoegen slecht idee

Besef dat wat goed is voor Nederland i.c. eigen leefomgeving ook goed is voor de Nederlandse burger. En daar kan geen gekozen poppetje x in VS of gepest poppetje y in Nederland tegenop. Jan van Rongen, wo 07 november 2012 10:12 En het kost te veel en het heeft veel kans te mislukken. Browser accepteert geen cookies. Cookiefunctie in browser uitgeschakeld Als de melding wordt weergegeven dat de cookiefunctie van uw browser is uitgeschakeld, kan het zijn dat cookies niet zijn ingeschakeld in uw browser.

Browser accepteert geen cookies

Hieronder vindt u browserspecifieke instructies voor het inschakelen van cookies. Ombudsman raakt open zenuw VVD - Politiek. Teflon tweetal. Laat het ze maar voelen: Ranking the Politicians. Opbrengstgericht volksvertegenwoordigen voor meer waardering en kwaliteit?

Laat het ze maar voelen: Ranking the Politicians

Het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek heeft een dieptepunt bereikt, rapporteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau afgelopen donderdag. De bevolking heeft al jaren geen hoge pet op van haar eigen vertegenwoordigers. Dit blijkt onder andere uit de stabiel belabberde scores van het beroep politicus in waarderingsonderzoeken. Het roept onwillekeurig de vraag op naar de validiteit van ideologieën die uitgaan van een groot probleemoplossend vermogen van de samenleving, maar dit terzijde. Nationale Politie en Jeugdzorg: nieuwbouw voor de leegstand. Nederland wordt heel efficiënt bestuurd: alle belangrijke beslissingen worden in een paar dagen genomen, tegen het slot van de kabinetsformatie.

Nationale Politie en Jeugdzorg: nieuwbouw voor de leegstand

Dus opgelet, straks in het najaar. Vrijwel ongemerkt sluipen vergaande en meestal onvoldoende doordachte stelselwijzigingen in zo’n akkoord. Met twee daarvan uit 2010 zitten we nu opgescheept. Maandag en dinsdag vergadert de Eerste Kamer over invoering van een Nationale Politie. Beslissingen politici steeds meer afhankelijk van internet. Politici vertrouwen in toenemende mate op online bronnen voor hun informatie, zo blijkt uit onderzoek van PR-bureau Fleishman-Hillard.

Beslissingen politici steeds meer afhankelijk van internet

Marjolein Kampschreur, Senior Account Executive bij Fleishman-Hillard, beschrijft waar de online kansen liggen voor lobbyisten. Online informatiebronnen zijn in toenemende mate een bepalende factor voor de standpuntbepaling van Tweede Kamerleden. Politieke partijen hebben het nietszeggen tot ware kunst verheven. Binnenland Samen kunnen we meer.

Politieke partijen hebben het nietszeggen tot ware kunst verheven

Het onderwijs is van de samenleving. Wij werken aan een wereld waarin de mens centraal staat. Nooit eerder stonden de verkiezingsprogramma’s zo vol holle frasen als dit jaar, constateert hoofdredacteur van nrc.next Rob Wijnberg. Lees hieronder het volledige artikel dat hij voor nrc.next schreef. 80% of Officials Use Social Media to Solve Crimes. Glastonbury festival: how police spied on political campaigners. Wakker worden! Het is weer 1931. Ewald Engelen Volgens de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen verkeert Nederland in een gewone recessie.

Wakker worden! Het is weer 1931

Maar volgens columnist Ewald Engelen zitten we tot onze nek in een wereldwijde depressie, net als in 1931. Politici zetten liefst gedachteloos de schouders eronder - Politiek. Peter Henk Steenhuis − 13/06/12, 18:04 © ANP.

Politici zetten liefst gedachteloos de schouders eronder - Politiek

Minister-president Mark Rutte en vice-premier Maxime Verhagen, geflankeerd door fractievoorzitters Stef Blok (R, VVD) en Sybrandt van Haersma Buma (L, CDA) tijdens een persconferentie in het Catshuis, nadat het overleg stuk liep. Het gebrek aan belangstelling voor, en kennis van het verleden is volgens Denker des Vaderlands Hans Achterhuis exemplarisch voor de Nederlandse politiek van nu. Den Haag grootste bedreiging van gemeentelijke democratie. Het ‘Doe eens even normaal’ was donderdagavond niet van de lucht in de raadszaal van Almere.

Den Haag grootste bedreiging van gemeentelijke democratie

De grootste fractie, die van de PVV, werd uitgedaagd in een twistdebat dat heel wat gestileerder verliep dan men in Den Haag gewend is. Het was een symbool van de vernieuwing van de gemeentepolitiek in de zevende stad van Nederland. Heftiger, directer en opener. Deze week tien jaar geleden begonnen Nederlandse gemeenteraden een nieuw bestaan, onafhankelijker van hun college van burgemeester en wethouders. Deze zogenaamde ‘dualisering’ was nodig volgens een staatscommissie-Elzinga, die constateerde dat raadsleden amper kans zagen herkenbaar op te komen voor burgers. PvdA en GroenLinks: schoothondjes van Rutte? - GeenCommentaar.

Emile Roemer ergert zich aan de opstelling van de PvdA en GroenLinks.

PvdA en GroenLinks: schoothondjes van Rutte? - GeenCommentaar

In een interview met NU.nl toont hij zijn verwondering over de medewerking van PvdA en GroenLinks aan sommige kabinetsmaatregelen. Zo steunde GroenLinks de missie in Kunduz en toonde de PvdA zich positief over de missie in Libië en het pensioenakkoord. Op deze manier kon Rutte volgens Roemer gemakkelijk in het zadel blijven: “Op zulke momenten laat de oppositie het kabinet gewoon zitten.

Hoe meer de oppositiepartijen dat doen, hoe meer ik ze verantwoordelijk acht voor het instandhouden van dit kabinet en de maatregelen op al die bezuinigingsterreinen.” Het gekrenkte ego van Wilders - GeenCommentaar. ‘Kwaad’, ‘beledigend’, schandelijk’, ‘onjuist en ongepast’, het zijn overbekende kwalificaties uit de mond van PVV-leider Wilders en zijn volgelingen. Donderdag viel de eer te beurt aan de Indonesische ambassadeur Yunus Effendi Habibie, die het had gewaagd zijn zorgen uit te spreken en het komende staatsbezoek van de Indonesische president wilde heroverwegen ingeval er een regering met Wilders zou komen.

Wilders haastte zich om te melden dat de ambassadeur vrijheid van meningsuiting heeft, maar wat stelt dat voor als hij in dezelfde adem van onze minister van Buitenlandse Zaken eist dat hij de ambassadeur ontbiedt, hem de oren wast en een toontje lager laat zingen? Dezelfde Maxime Verhagen, aldus Wilders, ‘die in een andere positie toch bezig is om vriendschapsbanden te proberen te smeden met de PVV’. Alsof dat relevant is voor de beoordeling van de uitspraken van Habibie door de Nederlandse regering. Tweede Kamer verzaakt democratische plicht - GeenCommentaar. Hoeveel redenen wil je hebben als parlement om een kabinet te controleren?

Het parlement wil dit jaar geen Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. Een apart debat is niet nodig, want 135 Tweede Kamerleden nemen genoegen met het aanhoren van de Troonrede. 135 inderdaad. Alleen de SP nam geen genoegen met het vooruitzicht van een debat over de regeringsverklaring van een nieuw kabinet. Wijffels, het partijwezen en de ambtenaren. Vroeger wilde ik van mijn hooggeleerde weten waarover de politieke wetenschap nu eigenlijk ging. Die vraag leverde drie antwoorden op:“Politieke wetenschap houdt zich bezig met wat politicologen interesseert”. Als ik dan protesteerde, omdat ik daar niks aan had, was het antwoord: “politiek gaat over bindende toedeling van waarden”.

Archief

Steun. Tweedekamer. 68% ANWB-leden voor km-heffing - Binnenland - Telegraaf.nl [24 u. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. De Volkskrant - Binnenland - Kabinet mag aanval op Iran steunen. Het kabinet houdt zijn handen vrij om een buitenlandse aanval op Iran te steunen. Een voorstel van GroenLinks om bij voorbaat een stokje te steken voor Nederlandse steun als er geen VN-mandaat is, haalde het dinsdag niet bij de stemmingen in de Tweede Kamer.... Naast de indiener stemden ook de PvdA, SP, D66 en de Partij voor de Dieren voor. Opmerkelijk is de steun van coalitiepartij PvdA, omdat de motie verder gaat dan in het regeerakkoord met het CDA en de ChristenUnie is afgesproken. Nrc.nl - Binnenland - Irritatie over motiebombardement Partij vo. TweetMinster Wire taps into UK politics.

Tweede Kamerverkiezingen 2010: Duurzaam Rendeert, Partij voor Du.