background preloader

IKT

Facebook Twitter

Veckans tips – Quiz i Google formulär. Under sommaren har Google lagt till en ny funktion i Google formulär. Nu kan man låta Google rätta flervalsfrågor och kryssfrågor i sitt formulär. Detta gör det enkelt att skapa till exempel förhör av glosor, möjlighet för eleverna att testa sig själva inom ett område, quiz när eleverna ska lära sig nya begrepp, skapa snabba enkla prov eller varför inte använda Google formulär som exit ticket.

Att använda quiz är enkelt och kräver inga tillägg. Du samlar in svar på samma sätt som vanligt, i ett kalkylark eller genom att titta på sammanfattning av svaren direkt i formuläret. Använder man quiz får man även fram “frågor som ofta missas”, dvs frågor där färre än 50% av eleverna som har svarat rätt. Man får alltså snabb överblick om det är något man skulle behöva gå igenom igen i klassrummet. Man kan använda andra typer av frågor i samma formulär, men än så länge är det bara flervalsfrågor och kryssfrågor som blir självrättande. Useful Tools. 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class.

August 1, 2015 This is the third post in a series of posts covering some very good guides to help teachers make the best of emerging technologies in education. After writing about technology tips and flipped classroom, this post presents some of our favourite reads for teachers looking for ways to better use iPad in their instruction. We invite you to check them out and as always share with us your feedback. Enjoy. 1- iPads in The Classroom, by Annalisa Kelly ‘This publication is an essential beginner’s reference for teachers at all levels of primary and secondary schooling, inclusive of special needs, regular stream and gifted students, who are intending to use, or are currently using, iPads and other iOS devices (iPods, etc) to augment their lessons. ’ 2- iPads for Learning, by Dana Specker Watts 3- iPads in Education, by Brian Plahn ‘This book is an introduction of the basics of the iPad. 4- The Teacher’s iPadoPedia, by Philip Johnson. Fending Off The Tyranny of Tools.

Now, you may wonder if in the process of outsourcing my thinking I am losing my individuality. Not so. My preferences are more narrow and individualistic than ever. It’s merely my autonomy that I’m losing. —David Brooks, The New York Times If you program, you will occasionally need some useful bit of code from an online source such as Stack Overflow. When used with awareness and attention, our tools foster embodied cognition—they become extensions of our bodies or our minds. We used to say that being dangerously distracted by a device could lead to death by iPod, but the more modern reference is death by smartphone. Even worse, there is a distressing tendency to sit back and let the technology do all the work. Delegating tasks and skills to machines and apps can also create information underload, the boredom or disengagement that comes from a lack of challenges or stimulation, especially at work. This article appears in the August 2016 print issue as “Death By Smartphone.”

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen? Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix. Sextiofem länder och ekonomier deltog i PISA 2012, där femtonåriga elever genomförde ett pappersprov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige och trettioen andra länder och ekonomier gjorde eleverna också ett digitalt prov inom samma områden. Elever i fyrtiotvå länder och ekonomier, däribland Sverige, besvarade även en enkät om sin it-användning i och utanför skolan. Andreas Schleicher, som är chef för Directorate of Education and Skills på OECD, konstaterar i förordet att rapporten lämnar många frågor obesvarade.

Tülays IKT-sida: Tips till dig som vill införa mer IKT i din undervisning. Projektbeskrivning digitalisering f framtidens skola.