background preloader

Publikationer IT

Facebook Twitter

Lärplattor i skola och förskola - SKL. Vägledningen är tänkt som stöd till skolverksamheter i arbetet med att bedöma informationen som hanteras i tjänsterna kopplade till lärplattan, om kraven i personuppgiftslagen (PuL) följs till exempel. Delar av materialet fokuserar på Apples tjänster (iPad, iCloud) eftersom Apple har tagit fram ett avtal anpassat för skolan, men övrigt innehåll är tillämpbart även på andra leverantörers tjänster. Olika ställen att spara information på Kommuner och skolor har idag oftast flera olika it-tjänster i verksamheten där information av olika slag lagras. Det kan till exempel vara it-tjänster för administrativa uppgifter, för pedagogiskt arbete, för läromedel och lärresurser. Ett pussel av olika it-tjänster där det är viktigt att tydliggöra vilka tjänster som används till vad och vilken information som får lagras var. Det här innebär att kommuner som använder lärplattor i verksamheten bland annat behöver göra en PuL-bedömning. Vägledningens innehåll. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them.

A generation ago, IT and digital media were niche skills. Today, they are a core competency necessary to succeed in most careers. That’s why digital skills are an essential part of a comprehensive education framework. Without a national digital education programme, command of and access to technology will be distributed unevenly, exacerbating inequality and hindering socio-economic mobility. What’s your DQ? The challenge for educators is to move beyond thinking of IT as a tool, or “IT-enabled education platforms”.

Instead, they need to think about how to nurture students’ ability and confidence to excel both online and offline in a world where digital media is ubiquitous. Like IQ or EQ – which we use to measure someone’s general and emotional intelligence – an individual’s facility and command of digital media is a competence that can be measured. DQ can broadly be broken down into three levels: Level 1: Digital citizenship Level 2: Digital creativity Level 3: Digital entrepreneurship Share. Temarapport 2 Det sociala kontraktet i en digital tid. Education Sciences | Free Full-Text | Creating a Community Rather Than a Course—Possibilities and Dilemmas in an MOOC | HTML. Article Creating a Community Rather Than a Course—Possibilities and Dilemmas in an MOOC Niklas Karlsson 1,* and Anna-Lena Godhe 2,* Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Medicinaregatan 18 A, Gothenburg, 405 30, Sweden Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg; Läroverksgatan 15, Gothenburg, 411 20, Sweden Correspondence: Tel.: +46-725-325-013 Academic Editor: Ebba Ossiannilsson Received: 29 March 2016 / Accepted: 13 June 2016 / Published: 20 June 2016 Abstract In this article, a massive open online course (MOOC) made by and for Swedish teachers will be presented and discussed in order to determine what possibilities and dilemmas are involved when creating and participating in an MOOC that is meant to be a community rather than a course.

Keywords: MOOC; participation; boundary 1. 1.1. The MOOC, Digitala Skollyftet (in English: The Digital School Boost), took place during the autumn of 2013. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Table 1. 3. Skydda dig mot bedragare. Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? - Riksdagen. Ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna är positiva effekter av användningen av digitala verktyg. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra. – Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen kunskap och digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område, säger Lena Hallengren (S), utbildningsutskottets ordförande.

Betty Malmberg (M) som är ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering delar uppfattningen att det är ett angeläget område. – Det är värdefull kunskap för utskottets arbete med frågor som rör digitalisering i skolan, säger Betty Malmberg (M). Digitala verktyg ökar motivationen i skolan Digitalisering innebär fler utmaningar för lärare Kontaktpersoner för media Ledamöter Dokument. 2015 technology outlook scandinavian schools EN.

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan. – Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Viktigt att ta tillvara möjligheterna Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Skolverkets förslag utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. . – Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. It-strategins huvudområden Pedagogers digitala kompetens Den digitala kompetensen är en avgörande faktor för att användningen av digital teknik ska bli en naturlig del i verksamheten.

Likvärdig tillgång till digitala verktyg För frågor kontakta. Attforandraskolanmedteknik 140311. Visa enskild publikation.