Kentwallen

Facebook Twitter

kentwallen

Utvecklingsedare, Viadidakt Katrineholm/Vingåker och ordförande i Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra

The Flipped Classroom! I förra veckan fick jag en inspirerande länk av min chef, och länken ledde mig till en illustration som beskriver tanken bakom "The Flipped Classroom", ett begrepp som idag dessutom dök upp på Twitter då @danielbarker skrev ett intressant inlägg om det i sin blogg, barkersthlm.

The Flipped Classroom!

Efter en termin då jag emellanåt känt mig lite svältfödd på nya idéer som kan ta mig till nästa steg i mitt yrkesutövande, är idéen om det omvända klassrummet befriande och tankeväckande. Titta själv på illustrationen nedan och se om det inte kan vara något för dig (klicka på bilden för större storlek): Folkbildning. Projekt Digital egenmakt. Nätverket för IT i högre utbildning » OER-resurser. Wikipedia_i_skolan.pdf (application/pdf-objekt) Viadidakt. IT-Samordning. Digital delaktighet. Olika tankar runt det digitala lärandet. Internetguider. Att använda internet är lika självklart för barn och unga som att kliva upp ur sängen på morgonen.

Internetguider

Och nätet är fantastiskt. Men när internet blir en plattform för kränkningar och mobbning är det lätt att som vuxen känna sig bortkollrad bland alla hemsidor och sociala appar. Den här guiden är ett samarbete med BRIS och vänder sig till dig som undrar vad du ska tänka på när du pratar med barn och unga om nätet, vad du kan göra om du får reda på att någon råkat illa ut, eller om någon behandlar andra illa på internet. Läs mer. Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige. Digital delaktighet. .SE tror att internet kan bidra positivt till såväl individers som samhällets utveckling.

Digital delaktighet

Alla människor i Sverige ska ha samma rätt och möjligheter att utnyttja internets tjänster. I allt högre grad krävs i dag grundläggande internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets service. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin. Nödvändigt för en fungerande demokrati. Projekt Digital egenmakt. Skolan. Lärobjekt.se. Digitala whiteboards. Learning Net. I debatten brukar andelen distansstudenter lyftas fram som en faktor som drar ner högskolans effektivitet.

Learning Net

Men distansstudenter vid Karlstads universitet presterar över rikssnittet. Lena E Johansson, utbildnings- och forskningssamordnare, och Lars Haglund, professor i ekonomi, har undersökt hur distansstudenterna upplever sina studier och vilka resultat de gör. Undersökningen visar att programstudenter på distans hade 85 procents genomströmning och att siffran för fristående kurser på distans var 55 procent 2009. Collaborative writing software online with Writeboard. Write, share, revise, compare. Hello, We launched Writeboard back in October of 2005 as a stand-alone service.

Collaborative writing software online with Writeboard. Write, share, revise, compare.

A few years later we integrated Writeboards into Basecamp Classic and Backpack. Today, the vast majority of Writeboards are created inside those two products. As part of refocusing on Basecamp, we’ve decided to retire Writeboard.com. You’ll still be able to create Writeboards inside Basecamp Classic and Backpack, but you’ll no longer be able to start new stand-alone Writeboards here at Writeboard.com. 10 Internet Technologies Educators Should Be Informed About – 2011 Update. These Technologies Are Changing Education.

10 Internet Technologies Educators Should Be Informed About – 2011 Update

Are You Familiar With Them? It’s been nearly two and half years since the publication of the first “10 internet technologies that educators should be informed about” article on this site and given the fast paced evolution of technology it’s time for an update. Webb, data och flexibelt lärande. Webb, data och flexibelt lärande.

Ipad i utbildning

Samarbeta online. Det fanns en tid, för inte alls så länge sedan, då Internet främst sågs som en arena för att söka information.

Samarbeta online

För dem som var någorlunda slängda i teknik var det dessutom möjligt att publicera information. Så är det inte längre. Med sociala mediers framväxt har vi gått från ett informationssamhälle till ett interaktionssamhälle. iPads. All About Apps for (Special) Education. I keep finding more and more excellent resources around using iPads, iPods and Apps in (Special) education and wanted to share some of my favourite links with you.

All About Apps for (Special) Education

The first comes from the great Victorian Government site called Ipads for Education . Special Education Apps for iPad. Add In my classroom , I was blessed to have students from amazingly diverse backgrounds and with an array of skills and strengths. I worked relentlessly to build in supports and foster an inclusive community for all of my students. This meant cutting, laminating, velcro-ing, washing, re-making, and constructing what felt like a million supportive learning devices for my students with and without special needs.

10 Websites to Find Special Needs Apps for the iPad & iPhone. This post is part Five of the Special Needs iPad & App Series.

10 Websites to Find Special Needs Apps for the iPad & iPhone

In only one year the Apple iPad has revolutionized the tech industry. 15 Million iPads have been sold and estimates are that within the next 3 years over 115 million tablets will be shipped. Dozens if not hundreds of applications have been created that enhance the quality of life for individuals with all types of disabilities. This has lead Apple to create a special education section in the App Store. To try and make sense of all of this we have put together a nine part series on the iPad and useful applications. - iPad apps for children with special needs. 0 Comments March 25, 2011 By: Guest Blogger Mar 24.

- iPad apps for children with special needs

Handheld learning. Personalize & Unpersonalize iPads All In Same Class Period. Scoop.it's on Education Pearltree. Mobile Learning. Digital Delights. Digital Delights for Learners.

Search. Corridor of learning. Utbildning på nätet. Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra. Re:flex » Nättidning för folkbildningens flexibla lärande. Re:flexbloggen. Reflexfbrs kanal. Folkbildningens öppna lärresurser 2010. iPad Resources. Nitus.se. Lärcentra. Startsida. Startsida - Högskoleverket. Free Books Online.