background preloader

Teknik

Facebook Twitter

SE veilederhefte. Mitt liv som grej: Suddgummit. UPPTÄCKARGLÄDJE. Teknik är metoder för att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden.

UPPTÄCKARGLÄDJE

Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer eller anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Det finns många olika typer av teknik. Några exempel är: informationsteknik, bioteknik, ljudteknik, bollteknik, vävteknik och flygteknik. Tekniken har ofta delats upp i fyra funktioner: transformera (t ex olja till plast)transportera (till exempel varor, människor eller information),lagra (t ex information eller matvarorkontrollera/styra/reglera (till exempel en termostat) Källa: www.wikipedia.se sökord: teknik Utdrag från kursplanen i teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhäl­lens utveckling.

Tekniska lösningar Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Källa: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Enkla maskiner. Undervisningsexempel - CETIS - Centrum för tekniken i skolan. Under dessa webbsidor (se vänstermenyn) erbjuder vi intressanta undervisningsexempel och tips på material.

Undervisningsexempel - CETIS - Centrum för tekniken i skolan

Vi har delat in exemplen i olika ämnesområden: Design Elektronik Energi och miljö Kommunikation Konstruktion Mekanik och rörelseöverföring Teknikhistoria Teknik, natur och samhälle De senaste bidragen placeras i regel längst upp under respektive huvudrubrik. Flera av inslagen har presenterats i samband med CETIS konferenser eller som artikel i CETIS nyhetsbrev "Tekniken i skolan". Utöver ämnesområdena rekommenderar vi två webbplatser som CETIS har varit med och tagit fram: Dessa sidor är beroende av bidrag från läsarna. PP-Teknik-%C3%A5k-6-Det-h%C3%A4r-borde-uppfinnas-l%C3%A4rarversion.docx.pdf. PP-Teknik-%C3%A5k-6-Det-h%C3%A4r-borde-uppfinnas-elevversion.pdf. Pyssel - Arla. A topnotch WordPress.com site. A World of Solutions: The U.N. Climate Sequel.

Exempel teknikgrytan. Teknikspanarna. PP-Teknik-%C3%A5k-6-Det-h%C3%A4r-borde-uppfinnas-elevversion. Ulrihcas tekniksida för lärare åK 1-9 - Startsida Ulrihcas sida för tekniklärare år 1-9. Teknikiskolan.se. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Teknik & Natur.

Toys from Trash. Snilleblixtarna i Sverige. Teknikspanarna. Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp? Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt.

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson är att dela ett lektionsplaneringsdokumnet med eleverna. Jag ser det som en extra anpassning för eleverna. Fördelarna med att dela lektionsplaneringarna med eleverna är så klart många. Jag sorterar mitt i veckor, med det nyaste överst. Eftersom jag lägger in planeringen före lektionen kan eleverna gå in och läsa innan lektionen vad vi ska arbeta med. I dokumentet ligger veckans begrepp alltid som en rubrik. Jag använder Google Classroom för inlämning av uppgifter eftersom jag som lärare lätt får en överblick över vilka som är klara med sina arbeten via ”lämna in”-knappen. När vi repeterar eller eleven ska plugga inför ett prov har de allting samlat på ett ställe med länkar till alla uppgifter vi gjort, filmer vi tittat på och genomgångar vi haft. Vi arbetar just nu med rörliga konstruktioner i teknik och det pågår många samtal under arbetets gång.

Polhem i skolan, Christopher Polhem. Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning.

Polhem i skolan, Christopher Polhem

Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. År 2011 firade vi alltså hans 350:de födelsedag! Han brukar kallas ”den svenska mekanikens fader”, eller Nordens Arkimedes – han är alltså en av våra allra främsta tekniker. Mycket av det vi hittar i hans uppfinningar och modeller hittar vi också i dagens teknik. Här får du idéer om hur Polhem kan bli en del av din undervisning – inte bara i teknik. Svenska uppfinnare.

Hallfasta-stabila-konstruktioner.pdf. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Kvinnorna bakom datorernas genombrott.