background preloader

BFL

Facebook Twitter

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. VideoScribe on John Hattie's Visible Learning.

Dylan Wiliam

No hands up. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund. Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Tips och idéer för lärare.

På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Exit tickets. Kamratrespons, text. Två stjärnor och en önskan. Austin's Butterfly Drawing. Kamratrespons i skrivprocessen. Efter att ha läst Christian Lundahls Bedömning för lärande fick jag ny energi att ta mig an kamratrespons på texter elever skrivit på lektionerna i Svenska B.

Kamratrespons i skrivprocessen

Jag har gjort trevande försök förut, det har jag. Det har aldrig blivit särskilt bra. Jag har som mål den här terminen att utveckla formativ bedömning i alla ämnen. I svenskämnet har jag trevat efter en form, men Bedömning för lärande gav mig flera bra redskap, däribland metoder för att aktivera elever som resurser åt varandra och olika sätt få eleverna att ta lärandet i egna händer. I skrivprocessen i svenska kan allt detta aktualiseras. Hur gjorde jag? 1. 2. 3. 4. 5. Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. Digitala verktyg för formativ bedömning. Formativ bedömning, kurs betygssättning. Formativ bedömning stärker lärandet. Lärares betygsättning mäter inte bara elevers ämneskunskaper utan även deras personliga egenskaper, menar Alli Klapp.

Formativ bedömning stärker lärandet

Det kan vara t.ex. motivation och ett generellt intresse för att lära sig mer. Denna så kallade kompensatoriska betygsättningspraktik kännetecknas av att lärarna kompenserar eleverna utifrån deras olika kunskaper och kompetenser. Vi sitter på tåget mellan Kristianstad och Lund och pratar om formativ bedömning, en fråga som har intresserat Klapp i flera år och något som också John Hattie lyfter fram som ett avgörande framgångskriterium för effektivt lärande.

Hon har nyligen fått besked att hon ska tillbringa två år i ett postdok-projekt vid Columbia University i New York. Betyg påverkar olika elevgrupper på olika sätt, säger Klapp. . – Flickors betyg innehåller mer av det här med personliga egenskaper och det sker ofta omedvetet. Betyg påverkar elevers motivation för lärande och elevers prestationer senare i utbildningen visar Klapps forskning. BFL-15. BFL. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Brevet till mig själv. Psykologen och forskaren Angela Lee Duckworth undersöker vad som får vissa att lyckas bättre än andra i livet.

Brevet till mig själv

Hon menar att det är förmågan att arbeta uthålligt mot ett långsiktigt mål som är framgångsfaktor nummer 1. Hon kallar förmågan ”to grit”, på svenska ungefär ”bita ihop och kämpa på”. Inom idrottsvärlden används ofta visualisering av målet inom mental träning, för att öka chanserna att prestera väl. Att detta gäller även inom skolans värld, visar en studie från 2001, som professor Joanna Giota gjort. Elever som strävar mot långsiktiga mål är generellt sett mer framgångsrika i skolan. Det här är en övning där eleverna får fundera kring vem de är just nu och sedan skapa positiva, långsiktiga målbilder.

Så här jobbade vi denna gången. Åter till 2015. Dags för eleverna att fundera över hur de är just nu, vilka intressen, vilken personlighet, vilka mål med skolan de har och vilka tankar de har kring sin egen framtid.