background preloader

Käy vielä läpi

Facebook Twitter

Aiemmin poimittuja, kiinnostus ja relevanttius tarkistamatta.

Individual English: What do you think? - #HackEd. Englannin opinnoissa aletaan olla kevään osalta loppusuoralla, ja suuri osa oppilaistani on nyt vastannut palautekyselyyn.

Individual English: What do you think? - #HackEd

Tässä kirjoituksessa kerron tuon kyselyn tuloksista ja suunnitelmistani jatkon suhteen. Käytin monia samoja kysymyksiä kuin Jukka Kalliolehto omassa palautekyselyssään (kiitos lainasta!) , mutta tein muutamia muutoksia. Kysely on toteutettu nimettömästi Google Formsilla ja sisälsi seuraavat kysymykset: Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Vastauksista kävi hyvin selvästi ilmi, että paitsi opettaja, myös oppilaat nauttivat tästä opiskelutavasta. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Useimpien mielestä on mukava edetä omaan tahtiin.

Pitkistä oppitunneista on vain hyvää sanottavaa – jopa kiusaaminen voi vähentyä. Suuntaus kouluissa on kohti pitempiä oppitunteja.

Pitkistä oppitunneista on vain hyvää sanottavaa – jopa kiusaaminen voi vähentyä

Meri-Lapissa niistä on pisimpään kokemuksia Simossa ja Kemin Hepolassa, mutta myös Torniossa niihin siirtymistä harkitaan peruskoulun puolella. Kolmen vartin oppitunnit tulivat aikanaan käyttöön paljolti opettajien palkkausjärjestelmän vuoksi. Simossa 75-minuuttisista oppitunneista on jo pitkä kokemus ja niihin ollaan tyytyväisiä. Rehtori ja koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen arvioi, että vain muutama prosentti oppilaista, opettajista ja vanhemmista pitää perinteisiä oppitunteja parempina. – Pitkien oppituntien on todettu vähentävän kiireen tunnetta koulutyössä ja se on merkittävä asia, Rajanen kiittelee.

"Kiusaaminen vähenee, kun energia puretaan muuhun" Kemissä Hepolan koululla on kokemuksia pitkistä oppitunneista jo seitsemän vuoden ajalta. Etusivu. Luonnontieteitä päiväkoteihin ja vientiin. Matematiikan ja luonnontieteiden uusin suomalainen oppimisinnovaatio on Jippo-virtuaalikerho, joka vie tieteellisen tutkimuksen ilon päiväkoteihin ja lapsiperheille.

Luonnontieteitä päiväkoteihin ja vientiin

Kehitteillä on koulutuksen vientituote. Tutkimuksen mukaan mahdollisimman varhaiset oivaltamisen ja onnistumisen tuntemukset tukevat parhaiten myöhempää kouluopetusta. Lasten tiedekasvatusta tutkinut kemian tohtorikoulutettava, Jippo-hankkeen koordinaattori Jenni Vartiainen toteaa, että leikit, pelillisyys, tarinat ja myönteiset kokemukset parantavat pienten oppimista. Lasta ei ohjaa yksin äly vaan myös tunne. Tiedetehtäviä voi ratkoa kotona omin voimin. Varhaisen oppimisen uusinta uutta on Jippo-virtuaalikerho, jossa tiede viedään netin kautta 3–10-vuotiaille koteihin. . - Videoissa annetaan tutkimustehtävät, mutta ei ratkaisuja. Vartiainen korostaa, että kerhoissa oppiminen perustuu tutkittuun tietoon. Päiväkotien pienet tiedemiehet - Pienet lapset kysyvät valtavasti kaikesta, myös elottomaan luontoon kuuluvista asioista.

Are we giving our children ADHD?  Is it possible?

Are we giving our children ADHD? 

Can we give our children a disorder? No, of course we can’t. And while the definitive cause of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is unknown, experts will agree that genetics and distinct neurological patterns are at play. Additionally, there is significant research that speaks to the ways that the environment, genetics, lifestyle choices and other factors both exacerbate and mitigate the symptoms of attention disorders. In the article, “Attention Must Be Paid! Design-suuntautunut pedagogiikka - Openmetsä. Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) [ ∧ ∨ ≡ ] Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme sellaisia tietoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odottaa.

Design-suuntautunut pedagogiikka - Openmetsä

Näiden ns. 21. vuosisadan taitojen ytimen muodostavat mm. luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, yhteiskehittely sekä kyky hyödyntää digitaalista teknologiaa. Oppiminen ei myöskään rajoitu pelkästään formaalia oppimista varten suunniteltuihin yhteyksiin vaan sitä tapahtuu myös erilaisissa fyysisissä ja teknologisissa ympäristöissä sekä yhteisöissä koko elämän ajan. Tutkimusryhmässämme on usean vuoden ajan pyritty vastaamaan edellä esitettyihin haasteisiin kehittämällä design-suuntautunutta pedagogiikkaa, joka pyrkii osaltaan edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja. What Are the Most Powerful Uses of Tech for Learning? When we talk about the digital divide in education, the discussions revolve mainly around two factors: lack of access to the internet and lack of knowing how to use that access in powerful ways that can fuel learning beyond consuming content.

What Are the Most Powerful Uses of Tech for Learning?

There are a lot of powerful tools for change available to educators and plenty of creative, inspired educators working hard to put available technology to work in classrooms. Little Less, Little Better: Seppo, pelataanko VESOa? Koulun arki ansaitsee äänensä kuuluville. Kuluneen viikon töiden reflektointi auttaa niin opettajaa kuin opiskelijaakin kehittään osaamistaan.

Koulun arki ansaitsee äänensä kuuluville

Tiedätkö miten kollegasi työviikko meni? Missä hän onnistui ja minkä olisi voinut tehdä toisin? Tai millainen oli juuri sinun työviikkosi tällä kertaa? Haastamme Suomen koulut tekemään viikkokatsauksia, joissa reflektoidaan työviikon kulkua, ja jakamaan nämä mietteet toisille. Oman työn arviointi on osa kehittyvää koulua. Suomalainen työ ja yrittäjyys kaipaavat arvonnostoa. Bhosen ajatuksia soveltaen Siilinjärven lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Aira Roivainen alkoi miettiä, miksei koulujen henkilökunnan, rehtoreiden, opettajien ja opinto-ohjaajien, sekä opiskelijoiden onnistumisia ja työskentelyn karikoita voisi käsitellä samoin.

Tottumus reflektioon olisi Roivaisen mielestä mainio työkalu opettajan ammatillisessa kasvussa. . – Oman toiminnan arviointi on aivan keskeinen osa kehittyvää koulua ja oppivaa opettajaa. . – Pidän itse siitä, kuinka tavallisista asioista puhutaan. Tieto- ja viestintätekniikkaa meiltä ja maailmalta. Samanaikaisopetus- mitä se edellyttää? Koulun arjen ja opetustyön kannalta samanaikaisopetus on opetusmenetelmien kehittämistä ja eräs monipuolisen perusopetuksen muoto.

Samanaikaisopetus- mitä se edellyttää?

Samanaikaisopetus on opetustilanne, jossa kaksi tai useita opettajia työskentelee samassa opetustilassa yhteisten oppilaiden kanssa. Tästä opettajien välisestä yhteistyöstä voidaan käyttää myös termiä yhteisopettajuus tai yhteisopetus (co-teaching). Olen aiemmin itse toiminut samanaikaisopettajana monta vuotta, joten tässä postauksessa on myös omia kokemuksiani ja havaintojani. Samanaikaisopetus230414mkpk.pdf. Problem-Based Learning Project. Teach21 Project Based Learning. PBL Gallery. Home | Getting Started | Modules | Resources | About Us View the work of teachers who developed and implemented PBL units/mini-units.

PBL Gallery

Feel free to download and use the PBL as a template for your work with students. We appreciate your feedback. Create free interactive timelines. Lessons Worth Sharing. Survey done! Take more surveys by signing up. SurveyMonkey™ Thanks for completing this survey.Now create your own—it's free, quick & easy!

Survey done! Take more surveys by signing up

Online PDF Editor.