background preloader

Katigers

Facebook Twitter

Kati Schavikin

Eeva Jokinen ceramics and webshop. Drawing glass - how to draw transparent objects. DIRECT FROM JAPAN - Authentic Japanese Ceramics. Miscellaneous Go to Miscellaneous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Please visit our 1,200m² showroom and warehouse to view our Extensive Range of Products. © Copyright 2015.

DIRECT FROM JAPAN - Authentic Japanese Ceramics

Direct from Japan is a registered trading name of TL Holding Pty Ltd. All Rights Reserved. Moodle: Login to the site. Netiketti ja someketti – Verkkokirjoittaminen työelämässä. Netiketti ja someketti Netiketti koostuu sanoista netti ja etiketti.

Netiketti ja someketti – Verkkokirjoittaminen työelämässä

Se sisältää epävirallisia käyttäytymissääntöjä tietoverkoissa toimimiseen. Flickr, a Yahoo company. Oikeus ja kohtuus - kaikessa ...: Oikeus valokuvata julkisella paikalla. Aikaisemmin tässä blogissa julkaistiin artikkeli oikeudesta nauhoittaa tai tallentaa omat puhelunsa.

Oikeus ja kohtuus - kaikessa ...: Oikeus valokuvata julkisella paikalla

Saman tyyppiseen oikeuteen liittyy myös valokuvaaminen julkisilla paikoilla. Joten ParCom Oy:n "parkkipaavojen" kuvaaminen työssään on siis aivan laillista. Kuvattava kohde eikä myöskään ParkCom voi kuvaamista kieltää, mutta nyt asiaan ... Suoja-aika. Suoja-ajalla tarkoitetaan tekijänoikeuslain mukaisen suojan voimassaoloaikaa.

Suoja-aika

Laissa on eroteltu ns. varsinaiset tekijänoikeudet (jotka edellyttävät teoskynnyksen ylittymistä, eli työn itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä) lähioikeuksista, jotka suojaavat taloudellisia panostuksia. Tekijänoikeuksien voimassaoloaika on pidempi kuin lähioikeuksien. Tekijänoikeus on voimassa teoksen tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden tekijänoikeudet. Yleistä Henkilö, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, saa yksinomaisenoikeuden määrätä teoksensa käytöstä eli hänellä on tekijänoikeus teokseensa.Tekijänoikeus voi syntyä myös useille opiskelijoille yhteisesti ryhmätyönä tehdyissä opinnäytetöissä.

Opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden tekijänoikeudet

Tekijänoikeutta nauttiva harjoitus- tai opinnäytetyö voi olla esim. maalaus, performanssi, videotaltiointi, cd, tietoverkko- tai virtuaalitodellisuustyö,kirjallinen työ, tuotesuunnittelutyö tai muu taiteellinen teos. Tekijänoikeussuojan ainoa edellytys on työn omaperäinen ilmenemismuoto. Tiedot, ideat, teoriat ja tieteelliset tulokset eivät sinänsä ole tekijänoikeudellisesti suojattuja, vaan se muoto, johon ne on saatettu. Teoksen julkistaminen kytkeytyy tekijänoikeuksien rajoituksiin. Kopiokissa osa 1. Väliaikainen tallennus. Kopiokissa osa 2. Selittävät piirrokset. Tekijänoikeuden perusteita. Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos.

Tekijänoikeuden perusteita

Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että hänen henkilöönsä liittyviä oikeuksia.

Taloudelliset oikeudet. TN_2006-11_edi. Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Tekijänoikeuden perusteet Esipuhe: huomautuksia tästä dokumentista Tämä dokumentti vastaa kysymyksiin, joita usein esitetään tekijän­oikeus­asioista.

Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Erityisesti tässä painotetaan sellaisia aiheita, jotka liittyvät tietotekniikkaan ja nykyaikaisiin viestintämuotoihin. Lisäksi sivutaan myös sellaisia aiheita, joita (aiheellisesti tai aiheettomasti) otetaan esille tekijän­oikeuden yhteydessä, mm. patentteja, tavara­merkkejä, kirjesalaisuutta ja asiakirjajulkisuutta. Sulkeissa olevat numerot viittaavat tekijänoikeuslain pykäliin lain Finlex-versiossa, joka on periaatteessa ajantasainen. Henkilötietolaki 523/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.

Henkilötietolaki 523/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Soveltamisala Henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Tätä lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Hi7 Maailman tilanne nyt. Miten kirjoitan toimivan verkkotekstin?

hi7 Maailman tilanne nyt

Tässä muutamia ohjeita kurssilaisille verkkotekstin laadintaan. Seuraavat kohdat ja ajatukset perustuvat Taina Uimosen kirjaan: Taitoa tekijälle tehoa teksteihin. Opas tiedottavaan kirjoittamiseen. Digitaalisuus - Tekijänoikeudet. Lyhyesti CC BY-SA -lisenssin käyttäminen HAMKissa Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle.

Digitaalisuus - Tekijänoikeudet

CC-lisenssit eivät korvaa tekijänoikeuksia, vaan ne toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teostesi käyttöehtoja omiin tarpeisiisi sopiviksi. Kun haluat julkaista jotain CC-lisenssillä, riittää, että merkitset lisenssin ohjeiden mukaan teokseesi tai sen yhteyteen. Kun käytät CC-lisensoitua teosta, seuraat vain lisenssin ehtoja ja mainitset alkuperäisen tekijän ohjeiden mukaisesti. Lähde: Tekijänoikeusjärjestelmä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. CC BY-SA eli Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -käyttölupa mahdollistaa tuotoksen kopioinnin, jakamisen ja muunnelmien tekemisen, kunhan alkuperäinen tekijä ilmoitetaan. Tietoturvaohjeet. Tietosuojavaltuutettu - Henkilötietolaki. Koska laki on yleislaki, mahdollisia muissa laissa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä sovelletaan ensisijaisena henkilötietolain kyseisiin säännöksiin nähden.

Henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Lakia sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Laki ei koske kuitenkaan henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin, eikä myöskään henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten. Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on «tekijänoikeus» teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446) Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34) Väliotsikko on kumottu L:lla 22.5.2015/607 (22.5.2015/607)