background preloader

Tietoturvaohjeet

Tietoturvaohjeet

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet.html

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)

Tekijänoikeudet Tekijänoikeuksien huomioiminen (mm. kuvausluvat) Mikäli hyödynnät toisen tekijän tuotoksia, muista varmistaa, että tuotokselle annetut tekijänoikeudet sallivat tämän. ​Myös taustamateriaalin (esim. musiikin, muiden ottamien kuvien) tulee olla CC BY-SA tai CC BY -lisenssillä jaettuja, mikäli julkaiset tuotoksia CC BY-SA -lisenssillä. Kun tuotat materiaalia yhdessä muiden kanssa, lisenssi tulee myös sopia yhdessä. Opiskelijoiden kanssa on hyvä jo opintojen alkuvaiheesa solmia kuvaus- ja julkaisuluvat, jolloin on oikeudet käyttää kuvamateriaalia, joissa he esiintyvät.

Ajankohtaista tekijänoikeudesta: Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on lähetetty lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 11.9.2015. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kevään aikana sopimuslisenssisäännösten mukaisia hyväksymispäätöksiä, jotka koskevat sisäistä tiedotuskäyttöä, arkistoidun tv- ja radio-ohjelman sekä sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttämistä sekä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja. Tiedote 6.3.

hi7 Maailman tilanne nyt Miten kirjoitan toimivan verkkotekstin? Tässä muutamia ohjeita kurssilaisille verkkotekstin laadintaan. Seuraavat kohdat ja ajatukset perustuvat Taina Uimosen kirjaan: Taitoa tekijälle tehoa teksteihin. Opas tiedottavaan kirjoittamiseen. 1. Lähtökohta on se että ruudulta lukeminen on hitaampaa. Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen : Suoja-aika Tekijänoikeus ei jatku ikuisesti, vaan se on ajallisesti rajattu siten, että suoja-ajan kuluttua teosta voi vapaasti käyttää ilman minkäänlaista lupaa. Euroopan talousalueelta (ETA) peräisin olevien teosten suoja-aika on tekijän elinikä + 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Muualta peräisin olevien teosten suoja-aika on yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos teoksen alkuperämaan laki takaa teoksille yli 50 vuoden suoja-ajan tekijän kuolinvuoden päättymisestä, on niiden suoja-aika sama myös Suomessa, kuitenkin enintään 70 vuotta tekijän kuolemasta.

Kopiokissa Kopiokissa kertoo tekijänoikeuksista nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti, yhden sivun mittaisissa sarjakuvissa. Sarjakuvat soveltuvat sekä opettajille että heidän oppilailleen ja niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa. Sarjakuvat julkaistiin vuoden 2013 aikana. Sarjakuvan osat julkaistiin samanaikaisesti Opettaja-lehdessä ja netissä. Kukin osa valottaa yhtä opetuksessa relevanttia tekijänoikeussääntöä. Opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden tekijänoikeudet Yleistä Henkilö, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, saa yksinomaisenoikeuden määrätä teoksensa käytöstä eli hänellä on tekijänoikeus teokseensa.Tekijänoikeus voi syntyä myös useille opiskelijoille yhteisesti ryhmätyönä tehdyissä opinnäytetöissä. Tekijänoikeutta nauttiva harjoitus- tai opinnäytetyö voi olla esim. maalaus, performanssi, videotaltiointi, cd, tietoverkko- tai virtuaalitodellisuustyö,kirjallinen työ, tuotesuunnittelutyö tai muu taiteellinen teos.

Related: