background preloader

Scenariusze zajęć

Facebook Twitter

Scenariusz z biblioterapii. Scenariusz zajec przyjazn. Scenariusz zajec. Uczucia i emocje - scenariusze zajęć. Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania.

Uczucia i emocje - scenariusze zajęć

Prezentowany przeze mnie cykl scenariuszy zajęć Uczucia i Emocje- wykorzystuje bajki terapeutyczne, wiersze i fragmenty lektur, które uczą dobrego zachowania i kultury bycia na co dzień. Scenariusze mają pomóc uczniowi w zrozumieniu jego własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – ma pokazać jak sobie z nimi radzić. Mają wspierać je w rozwoju i kształtowaniu osobowości. Obejmują 5 tematów zajęć przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Realizacja jednego tematu zajmuje około 120 minut. Scenariusz zajęć z bajkoterapii - Dobra rada Księżyca.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem oraz rozpoznawania własnych uczuć.

Scenariusz zajęć z bajkoterapii - Dobra rada Księżyca

Scenariusz zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z ,,Bajkoterapii” z uczniami klasy III szkoły podstawowej. Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele. Konspekt zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii Temat zajęć: „Jak należy się zachowywać wobec innych” Cel główny zajęć: wprowadzenie pożądanych zmian w nieodpowiednim zachowaniu uczniów.

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

Cele operacyjne: Uczeń: - wie jak należy się zachowywać, - zna zasady dobrego wychowania, - zna reguły odpowiedniego postępowania - odnajduje korzyści z prawidłowego zachowania, - wie, które zachowania zasługują na pochwałę, a które na naganę, - wie, że przez swoje złe zachowanie robi przykrość innym, Wiek uczestników zajęć: 7-10 lat Metody pracy: indywidualna, zbiorowa. Formy pracy: rozmowa, scenka dramowa. Scenariusz zajęć w przedszkolu bajkoterapia. Scenariusz zajęć w przedszkolu z bajkoterapii Temat: Witaj w krainie bajek!

Scenariusz zajęć w przedszkolu bajkoterapia

Cele: utrwalenie treści poznanych wcześniej bajek, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, koncentrowanie uwagi dzieci na opowiadanych treściach, Dzieci: poprawnie rozwiązują zagadki związane z treścią bajek, rozpoznaje obrazki, bohaterów, którzy na nich się znajdują, przyporządkowuje je do odpowiednich utworów, umiejętnie i zgodnie współpracuje z grupą. Metody: opowiadanie, zagadki, rozmowa, pokaz obrazków, gry i zabawy, ekspresja ruchowa. Bajka o Krzysiu - konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii. Mirosława Skorupska – nauczyciel - bibliotekarz „Bajka o Krzysiu” – konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii w klasie III a ( integracyjnej ) Cele ogólne :• Cel relaksacyjny – rozluźnienie, uspokojenie dzieci• Cel terapeutyczny – uwolnienie dzieci od zalegających emocji, okazanie im akceptacji, bliskości emocjonalnej• Cel psychoedukacyjny – dostarczenie dzieciom informacji o nowych, korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania problemów, poszerzanie wachlarza możliwych zachowań w danej sytuacjiCele szczegółowe :• Dostrzeżenie jednostki i jej problemów• Rozbudzenie empatii wśród dzieci• Kształtowanie poczucia własnej wartości• Przełamywanie nieśmiałości• Złagodzenie napięć emocjonalnych• Dostarczenie dzieciom wzorców pozytywnych zachowań Metody :• Słowna ( pogadanka )• Głośne czytanie bajki• Rozmowa kierowanaFormy :• Zespołowa • IndywidualnaPomoce :• Kartki z imionami• Kredki świecowe• Blok rysunkowy.

Bajka o Krzysiu - konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem bajki terapeutycznej, bajka terapeutyczna, rozwijanie empatii. Temat: Spotkanie z bajką terapeutyczną.

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem bajki terapeutycznej, bajka terapeutyczna, rozwijanie empatii

Cel ogólny: Kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych. Cele operacyjne - dziecko:- pozna różne postawy bohaterów literackich, dokona oceny ich postępowania, rozróżni zachowania pozytywne i negatywne,- dowie się, że nie należy oceniać innych po wyglądzie,- dowie się, że naśmiewanie, poniżanie, przezywanie jest złe,- podejmie współpracę w zespole,- wykona „Pajęczynkę przyjaźni”. Metody: oglądowa, słowna, czynna. Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach.