background preloader

AT- 2015 Kommunikation

Facebook Twitter

Medieval Sourcebook: Urban II: Speech at Council of Clermont, 1095, according to Fulcherof Chartres. The Power of Oratory in the United States. Kommunikationen.dk. AT-2015 Matematik. Kommunikation - muligheder og begrænsninger. AT-eksamen 2015 - Forlaget Columbus. AT 2015 - teologisk ressourcerum – Københavns Universitet. Vi lever i den grad i kommunikationens tidsalder.

AT 2015 - teologisk ressourcerum – Københavns Universitet

Aldrig er der blevet kommunikeret så meget på så mange forskellige platforme. Internettet er den helt store drivkraft, der gør det muligt at skabe og dele indhold på tværs af klasseværelser, byer og landegrænser. Kommunikation er ikke længere en mængde information der overleveres fra en afsender til en modtager, men en dialog, hvor der hele tiden kobles nye stemmer og vinkler på. AT-2015: Introduktion til "Kommunikation - muligheder og begrænsninger" Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer.

AT-2015: Introduktion til "Kommunikation - muligheder og begrænsninger"

Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab via et medie til en modtager, der afkoder og tilegner sig budskabet. Det er også kommunikation, når systemer udveksler informationer. Hele Faktalinket om Kommunikation. Hvad er kommunikation?

Hele Faktalinket om Kommunikation

Ordet kommunikation kommer af latin communicatio (’meddelelse’) og af communicare (’udveksle meddelelser, gøre fælles, dele med nogen’), som er afledt af ordet communis (’fælles’). Det fremgår af Den Store Danske’s opslag om kommunikation (se kilder). Den danske psykolog Lars von der Lieth, som er blandt de førende danske forskere inden for kommunikation på psykologiens felt, skriver i artiklen ”At være er at være i kommunikation” (se kilder): ””At kommunikere” betyder ’at gøre noget fælles’. I dag anvendes udtrykket først og fremmest til at beskrive, hvordan en person delagtiggør en anden person i sine tanker, følelser, oplevelser og erfaringer. AT 2015: Kommunikation - muligheder og begrænsninger.