background preloader

Kryptering

Facebook Twitter

Bletchley Park. Crypto Museum. Bob Lord's Home Page. Solving the Enigma: History of the cryptanalytic bomb. Hvor stor betydning havde de allieredes brydning af Enigma-telegrammerne for 2. verdenskrigs forløb? - Niels Ole Faurholt. IMFUFA tekster. Ultra - fra FAMØS. Foregående: Løsning på kartoffelopgavenOp: FAMØS maj 1997 Næste: Litteratur Lars Winther Christensen Mens fysikkens store bidrag til krigsindsatsen under 2. verdenskrig, atombomben, siden 6. august 1945 har været en slet skjult hemmelighed, forblev kryptologiens, og dermed matematikkens, største succes en velbevaret hemmelighed helt op i 70'erne.

Ultra - fra FAMØS

Det var englændernes, og deres allieredes, såkaldte Ultra Project, som gik ud på at bryde Væ rnemagtens kodemaskine Enigma. I den følgende meget summariske beretning om maskinen og arbejdet med at bryde dens koder, er der ikke gjort noget forsøg på at ajourføre synspunkter og metoder; jeg har tværtimod bestræbt mig på at fremstille situationen, som den tog sig ud for datidens kodebrydere, herunder ikke-matematikere.

Kommunikation kan tage mange former, men til det aktuelle formål er det tilstrækkeligt at tænke på sædvanlig korrespondance i form af telegrammer, som kan overbringes fysisk eller læses op over en radio eller en telefon. Enigma - fra FAMØS. Matematikken bag RSA. Enigma - Vestergaards matematiksider. Denne hjemmeside blev skrevet efter en meget interessant studietur til London og Bletchley Park.

Enigma - Vestergaards matematiksider

Historien om Enigma og hvordan den blev knækket uden tyskernes vidende er yderst spændende, og der er en masse interessant matematik involveret. Under det store arbejde med at forstå og beskrive matematikken har flere personer været mig til stor hjælp. Først og fremmest en stor tak til Chris Christensen og MAA (Mathematical Association of America) for at give mig lov til at anbringe Chris' artikel om polakkernes bidrag til at løse Enigma på min hjemmeside samt en stor tak for den venlighed, jeg modtog fra folkene hos Bletchley Park i forbindelse med vores besøg samt for at stille et par historiske fotos til rådighed for mig. Bemærk, at man i mange tilfælde kan få en forstørret udgave af et billede ved at klikke på det! 1. I den sidste uge af september 2007 tog jeg afsted på en studietur til London sammen med en af mine kolleger og min dygtige klasse 3F fra Haderslev Katedralskole. 2. 3. 4.

The Enigma Collection. The Enigma Collection is meant to be a Web portal for information about the German cipher machine Enigma in all it variations.

The Enigma Collection

In the beginning this Web page should be seen as a kind of note board where I post information when my time and energy allows me to do so. Later on, the page hopefully will take on a more definitive form and perhaps it will even be more pleasing to the eye. For the time being the most important issue is to have a place where I can publish my Enigma notes. At the moment I am working on a detailed history of the Enigma and when this will be published, hopefully next year, I plan to publish here many of my research notes and other documents. Enigma Publications Here are some of our Enigma related publications from Cryptologia: Hamer, David H., Sullivan, Geoff and Weierud, Frode; Enigma Variations: An Extended Family of Machines, (Updated version of our Cryptologia article)Cryptologia. 22(3), July, 1998, pp. 211-229.

Historical Documents Cryptanalytical Documents. Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers. Colossus at wartime Bletchley Park.

Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers

Table of Contents Colossus and two operators from the Women’s Royal Naval Service, Dorothy Du Boisson (left) and Elsie Booker.2 The Lorenz Schlüsselzusatz (cipher attachment) was code-named ‘Tunny’ by the British.3 An Enigma machine with its wheels, lamps and plugboard exposed. Once the operator had inserted the correct wheels for the day, he closed the inner lid.4 Teleprinter code.

Punched paper tape containing the letters COLOSSUS in teleprinter code.6. AlanTuring.net. The Turing Digital Archive home page. The Zimmermann Telegram. Background Between 1914 and the spring of 1917, the European nations engaged in a conflict that became known as World War I.

The Zimmermann Telegram

While armies moved across the face of Europe, the United States remained neutral. In 1916 Woodrow Wilson was elected President for a second term, largely because of the slogan "He kept us out of war. " Events in early 1917 would change that hope. In frustration over the effective British naval blockade, in February Germany broke its pledge to limit submarine warfare. In January of 1917, British cryptographers deciphered a telegram from German Foreign Minister Arthur Zimmermann to the German Minister to Mexico, von Eckhardt, offering United States territory to Mexico in return for joining the German cause. The story of British intelligence efforts to decipher the German code is fascinating and complicated.

The Documents Larger Version Zimmermann Telegram as Received by the German Ambassador to Mexico, 01/19/1917 National Archives Identifier 302025 Top of Page. Kryptering - Linksamling fra Københavns Universitet.