background preloader

Oranje Energie

Facebook Twitter

Gedrag

Directie / concierge. Techniek. Display. Zon. Lesmateriaal. EnergyChallenges - YouTube. Home - Energy Challenges. Koepeloverleg Energy Challenges april - Energy Challenges Friesland 2014-2015. Elke acht weken komen de vier regio’s van de Energy Challenges bijeen voor het koepeloverleg.

Koepeloverleg Energy Challenges april - Energy Challenges Friesland 2014-2015

De projectteams uit Groningen, Drenthe, Fryslân en Noord-Holland komen bijeen in Heerenveen om te praten over verleden, heden en uiteraard de toekomst van de Energy Challenges. Iedereen bijeen voor de plenaire sessie Ongeveer 30 mensen zitten er in de Ridderzaal van de Haje in Heerenveen. Harry van Ommen (directeur Stichting Energy Challenges) opent met enkele mededelingen. Het spel - Energy Challenges Noord-Holland 2014-2015. Met de Energy Challenges dagen we scholieren uit slim met energie om te gaan!

Het spel - Energy Challenges Noord-Holland 2014-2015

Een spel tussen jongeren in de school en tussen de verschillende jongerenteams van de deelnemende scholen om enthousiasme voor energie te genereren, kennis over energie te vergroten en daadwerkelijk ook een bijdrage te leveren aan het slimmer omgaan met energie! Nederlandse scholen verbruiken per jaar bij elkaar voor €700 miljoen aan energie. Bij een besparing van gemiddeld vijftien procent scheelt het al snel €100 miljoen of meer. Op veel scholen is een besparing van tien tot twintig procent goed haalbaar, zonder grote investeringen in het gebouw.

Naast technische aanpassingen is ook het gedrag van leerlingen en docenten sterk bepalend voor het energieverbruik. Het belangrijkste doel van het project is om energiebewust gedrag te creëren bij de leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière en ze kennis over energie en besparing bij te brengen. Slides Harry van Ommen- Brussels 2014. Scholen voor Duurzaamheid. Eco-Schools Nederland - Het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Frisse Scholen. Het energieverbruik op scholen kan in de meeste gevallen flink omlaag.

Frisse Scholen

En het binnenmilieu is vaak slecht. Het Frisse Scholenproject stimuleert scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. Deze informatie is voor schoolbesturen, schooldirecties en gemeentelijk adviseurs onderwijs(huisvesting). Ze is ook bruikbaar voor leerkrachten, ouders en technisch adviseurs. Energieverbruik Het energieverbruik in oudere, slecht geïsoleerde scholen is hoog. Ingrijpend renoveren van een school kost algauw € 300 à € 400 per vierkante meter.

Gezondheid Een slechte kwaliteit van binnenmilieus leidt tot gezondheidsklachten. Schoolprestaties Een slecht binnenmilieu in klaslokalen heeft invloed op de leerprestaties. TNO heeft in opdracht van het ministerie BZK onderzoek gedaan naar de relatie tussen binnenmilieu en leerprestaties. Opdrachtgever(s) Praktijkvoorbeelden Frisse Scholen. Wattstrijd - klimaatonderwijs. De spelregels Meedoen betekent dat je akkoord gaat met de spelregels.

Wattstrijd - klimaatonderwijs

We hebben een zo eerlijk mogelijke benadering gezocht met als doel een spannende wedstrijd te creeren. En dat besparingsgedrag een gewoonte kan worden. We vergelijken het besparingspercentage. Het verbruik van de 1e week is daarbij de maat. Wekelijks sturen we een mail om besparingstips te geven en een update te geven van de afgelopen week. Correspondentie gaat via dit mailadres: Wattstrijd@klimaatonderwijs.nl Als de organisatie signalen krijgt dat het spel niet eerlijk gespeeld wordt, wordt er ingegrepen.

We hebben gezocht naar een zo eerlijk mogelijke basis. Stichting Westelijke Tuinsteden: De Horizon. De Horizon is een Daltonschool waar de kinderen een zelfstandige werkhouding ontwikkelen.

Stichting Westelijke Tuinsteden: De Horizon

Zij leren verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, de omgang met elkaar en voor hun werk. Kinderen werken samen als dat zinvol is. Daarnaast biedt De Horizon onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. Met de Wattcher bespaar je tussen de 15% en 40% energie - Wattcher. Een energiebespaarwedstrijd is een mooie manier om concreet met energiebesparing aan de slag te gaan binnen een organisatie.

Met de Wattcher bespaar je tussen de 15% en 40% energie - Wattcher

Medewerkers en bewoners doen er alles aan om tijdens de wedstrijd zo veel mogelijk energie te besparen. De deelnemers krijgen 7 stappen met korte opdrachten, filmpjes en tips om inzicht te krijgen in grote verbruikers in huis, sluipverbruik, wassen en schoonmaken, en nog meer thema's. Ze zien hun eigen verbruiksgrafiek en op het teamoverzicht zien ze de behaalde besparing van zichzelf, hun team en van de andere teams. Een wedstrijdronde duurt meestal 6 weken; er worden vaak meerdere ronden achter elkaar gedaan om veel gebruikers te bereiken. Organisaties kunnen kiezen voor een eigen webomgeving, of gebruik maken van de Wattcher Online omgeving inclusief het eigen bedrijfslogo.

Deelnemers zijn enthousiast en er wordt flink bespaard: gemiddeld tussen 10% en 18% over alle deelnemers. Klimaatverbond Energy Battle gaat voor de 4de keer van start! Wattcher start - klimaatonderwijs. Home - Lang Leve Je Huis. NRG. Gebruikmaken van eeuwige energie, op een zuinige en milieuvriendelijke manier vergt voor de ge?

NRG

Nteresseerde leek nogal wat doorzettingsvermogen: ori? Agentschap NL: Duurzaamheid loont “Veel energiebesparende maatregelen worden door de school al in een paar jaar terugverdiend” Steeds meer schoolbesturen zijn in samenwerking met gemeenten actief met het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen.

Agentschap NL: Duurzaamheid loont “Veel energiebesparende maatregelen worden door de school al in een paar jaar terugverdiend”

Dit levert een lagere CO2-uitstoot, minder energiekosten, een beter binnenklimaat, betere prestaties en minder ziekteverzuim op. Maar wat is nu de beste manier om scholen structureel te verduurzamen? Het aantal leerlingen neemt op veel plekken af. Ouders worden hierdoor steeds kritischer in de school die ze voor hun kinderen kiezen. “Uit recent onderzoek in Amsterdam blijkt dat de ‘frisheid’ en duurzaamheid van een school een grote rol speelt in deze keuze”, zegt Ingrid de Moel, trekker van het platform voor maatschappelijk vastgoed Bouwstenen voor Sociaal. Rendabele maatregelen Verduurzamen kost geld. Www.servicepuntduurzameenergie.nl/uploads/File/Kennis/menukaarten/duurzamekantoren2011.pdf. Collegereeks Provincie Noord-Holland by pepik henneman on Prezi. Experts waar we mee werken. ISSUU - Energiestrijdboek Alkmaar by Fleur Bakker.

Energie besparen en een gezond binnenmilieu. Energieke scholen Battle in Amsterdam Noord - Wattcher. Energieke Scholen - Programma Noord-Holland. Verminderde leerprestaties, vermoeidheid en ziekteverzuim.

Energieke Scholen - Programma Noord-Holland

Op veel scholen leidt slecht binnenmilieu tot problemen. Door beter te ventileren voelen leerkrachten en leerlingen zich gezonder en energieker. Tegelijkertijd willen scholen energie besparen. Ook in de provincie Noord-Holland is dit een bekende paradox. Daarom voerde het Servicepunt Duurzame Energie in de periode 2010 – 2012 het programma Duurzame Scholen Noord-Holland (DSNH) uit. Bij de uitvoering van DSNH lag de focus op het verbinden van educatie met techniek en financiën. Zoeken - 'energieke scholen' - Stadsdeel Noord. Energieke Scholen - Stadsdeel Noord. De prijzen zijn uitgereikt Tijdens de prijsuitreiking heeft Kees Diepeveen de prijzen uit mogen reiken.

Energieke Scholen - Stadsdeel Noord

De prijs voor de energiekste leerling ging naar Marouane Abrari van basisschool Elzenhagen. De prijs voor het energiekste team ging naar het team van Aicha, Didem en Jamila, leerlingen groep 8 van de As Siddique.