background preloader

Generelt om undervisning

Facebook Twitter

Does the news reflect what we die from? Our World in Data presents the empirical evidence on global development in entries dedicated to specific topics.

Does the news reflect what we die from?

This blog post draws on data and research discussed in our entry on Causes of Death. One of the primary motivations for our work at Our World in Data is to provide a fact-based overview of the world we live in — a perspective that includes the persistent and long-term changes that run as a backdrop to our daily lives. ReviewsByTag.

Future Classroom Lab. Indiana Jones Style Fonts. Make your lessons more exciting with Indy Fonts Did you know that much of our website appears in what is known as “Adventure” & “Fedora” fonts?

Indiana Jones Style Fonts

For example, if you look above at the "fonts" heading above and it appears as normal text to you, then you need to install these “Indy” fonts. These fonts are designed to be used in most word processing software like Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, etc. Click the image below to see examples of these fonts. Click here to see what you’re missing out on. Below are some websites where you can download these exciting fonts for FREE. Adventure Fontdafont.com/adventureFedora Fontdafont.com/fedoraFamousFonts/fedora Once you’ve installed them in your Windows ---> Fonts Folder our website will automatically appear as we intend. Relationskompetente lærere får eleverne til at engagere sig i undervisningen. Specialundervisning 24. aug. 2018 | kl. 09:53 5 20 Af: Henrik Stanek Lærere vil eleverne det bedste, men børn reagerer ikke på den bagvedliggende intention, men på hvad de oplever her og nu.

Relationskompetente lærere får eleverne til at engagere sig i undervisningen

Sansen for skole trækker man ikke i en pengeautomat. Vi sad på en restaurant ved vandet en varm majaften.

Sansen for skole trækker man ikke i en pengeautomat

Publikationer / Folketingets EU-Oplysning. Bestil og få tilsendt EU-Oplysningens publikationer gratis.

Publikationer / Folketingets EU-Oplysning

Demokrati under udvikling. Forskere: Træningsopgaver fylder for meget i skolen - Folkeskolen.dk. Forskning Læremidler Af: Stine Grynberg En ny undersøgelse viser, at op til halvdelen af de opgaver, danske elever løser i fagene dansk, matematik og naturfag, ikke udvikler de kompetencer, der kræves i det 21. århundrede, såsom kreativitet, samarbejde og selvstændig vidensproduktion.

Forskere: Træningsopgaver fylder for meget i skolen - Folkeskolen.dk

Det er blandt andet afgangsprøvernes skyld. Marie Falkesgaard Slot er en af de tre forskere bag undersøgelsen, der viser, at der generelt er for mange komma­øvelser og træningsopgaver i folkeskolen – frem for opgaver, der træner eleverne i selv at producere viden. Foto: UCL Figuren viser, hvilke typer af opgaver lærerne stiller elever på alle klassetrin i fagene dansk, matematik og naturfag på de 15 undersøgte skoler.

Figuren viser, hvordanopgavetyperne i danskfaget er forskellige på forskellige alderstrin. I faget matematik falder andelen af udfyldningsopgaver, jo ældre eleverne bliver. Folkeskolen.dk. SkolenIndefra – Et blogsite med stemmer fra skolen. Leg Og Samarbejde - Lessons. Good Icebreakers. Break the Back-to-School Ice! 10 Fun Icebreakers for the Beginning of the Year. Begrebsliste : FORLAGET KLIM. Aktivitet er et begreb for, at der sker noget i det hele taget, det vil sige en egenskab, der kendetegner alle former for handlinger og processer (fx gæring, fotosyntese eller læring).

Begrebsliste : FORLAGET KLIM

Didaktisk anvendes begrebet mere afgrænset om de handlinger og roller, der knytter sig til undervisningen. Begrebet har traditionelt været behandlet som en del af “metode” i den almene didaktik, men i de senere år er man i stigende grad begyndt at beskrive undervisningen med dramaturgiske begreber: aktører, roller, rekvisitter og iscenesættelse. I det perspektiv kan et didaktisk læremiddel analyseres som en drejebog, der rammesætter aktiviteter og foreskriver en bestemt iscenesættelse af aktørerne (lærere og elever) og deres handlinger i tid og rum. Almen didaktik Almen didaktik er teorien om og beskæftigelsen med alle forhold vedr. undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering i en almen form.

Artefakt Basisfag Dannelse Dannelse, almen Dannelse, formal. Mandrilaftalen - Fyrst Walther. Lærerne stopper, når tilliden er væk. Styrk relationerne. Om louise klinge Louise Klinge er adjunkt ved profesionhsøjskolen Metropol. før hun begyndte på sin ph.d., arbejdede hun i fem år på fem forskellige fri- og folkeskoler.

Styrk relationerne

Hun har været støttelærer for en række lærere og har arbejdet i skolen med bevidstheden om, at hun senere ville beskrive, hvad det er, der foregår. Konkurrencestaten har erobret folkeskolen. Annonce I løbet af sommeren har der været meget kritik af skolereformen, og en stor del af kritikken fra de toneangivende meningsdannere har mildt sagt været bemærkelsesværdig.

Konkurrencestaten har erobret folkeskolen

Mest markant har flere politikere udtalt, at de er overraskede over de lange skoledage, de med reformen byder de danske elever. Andre har udtrykt bekymring over lærer- og elevflugten fra folkeskolen, mens endnu andre har udtalt, at den meget omtalte inklusion måske har taget overhånd. For undertegnede, som er lektor i pædagogik og mangeårig debattør af skolespørgsmål, er det næsten komisk at iagttage den rådvildhed og forundring, der præger debatindlæg fra de ellers så ihærdige reformtilhængere, der nu langt om længe må indse, at ikke alt er godt i den danske folkeskole.

Drop flosklerne om folkeskolen og konkurrencestaten. Øvelser. 10 tip til læring i bevægelse — EVA. Var du ikke blandt de heldige lærere, der kom til seminar om læring i bevægelse?

10 tip til læring i bevægelse — EVA

Så se 10 tip til, hvordan du får eleverne på dupperne – og lærer dem noget samtidig. EVA har netop afholdt en række seminarer om læring i bevægelse for pædagoger, lærere og ledere fra dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser på vegne af Undervisningsministeriet. Seminarene var et tilløbsstykke, og mange måtte gå forgæves.