background preloader

Generelt om undervisning

Facebook Twitter

Forskere: Træningsopgaver fylder for meget i skolen - Folkeskolen.dk. Forskning Læremidler Af: Stine Grynberg En ny undersøgelse viser, at op til halvdelen af de opgaver, danske elever løser i fagene dansk, matematik og naturfag, ikke udvikler de kompetencer, der kræves i det 21. århundrede, såsom kreativitet, samarbejde og selvstændig vidensproduktion.

Forskere: Træningsopgaver fylder for meget i skolen - Folkeskolen.dk

Det er blandt andet afgangsprøvernes skyld. Marie Falkesgaard Slot er en af de tre forskere bag undersøgelsen, der viser, at der generelt er for mange komma­øvelser og træningsopgaver i folkeskolen – frem for opgaver, der træner eleverne i selv at producere viden. Foto: UCL Figuren viser, hvilke typer af opgaver lærerne stiller elever på alle klassetrin i fagene dansk, matematik og naturfag på de 15 undersøgte skoler. Figuren viser, hvordanopgavetyperne i danskfaget er forskellige på forskellige alderstrin. I faget matematik falder andelen af udfyldningsopgaver, jo ældre eleverne bliver.

De naturvidenskabelige fag har overraskende mange opgaver, der kræver kreativ produktion. Folkeskolen.dk. SkolenIndefra – Et blogsite med stemmer fra skolen. Leg Og Samarbejde - Lessons. Beat the end-of-year slump with these 15 ideas to motivate your students.

Leg Og Samarbejde - Lessons

Good Icebreakers. We publish only the best icebreakers and group activities.

Good Icebreakers

Our staff has tried ’em all out and playtested them all personally. Try ’em out and let us know how they work out for you! Also see: Icebreakers by group size and by category. Break the Back-to-School Ice! 10 Fun Icebreakers for the Beginning of the Year. Here are a few icebreakers and some variations to the icebreakers to try during the first week of school to build a good sense of community in your classroom that will last throughout the year!

Break the Back-to-School Ice! 10 Fun Icebreakers for the Beginning of the Year

1Name Chain GamesBy far and away the best way to learn and retain student names is to do a name chain game to start off the class. You can vary the specifics to fit the needs of your particular class, but my class usually goes like this: the first student says 1) his or her name, 2) his or her home country, 3) one interesting fact about himself or herself, and 4) his or her favorite English word. The next student must then repeat all of the information about himself or herself and then say the name and favorite English word of the preceding student. Begrebsliste : FORLAGET KLIM.

Aktivitet er et begreb for, at der sker noget i det hele taget, det vil sige en egenskab, der kendetegner alle former for handlinger og processer (fx gæring, fotosyntese eller læring).

Begrebsliste : FORLAGET KLIM

Didaktisk anvendes begrebet mere afgrænset om de handlinger og roller, der knytter sig til undervisningen. Begrebet har traditionelt været behandlet som en del af “metode” i den almene didaktik, men i de senere år er man i stigende grad begyndt at beskrive undervisningen med dramaturgiske begreber: aktører, roller, rekvisitter og iscenesættelse. I det perspektiv kan et didaktisk læremiddel analyseres som en drejebog, der rammesætter aktiviteter og foreskriver en bestemt iscenesættelse af aktørerne (lærere og elever) og deres handlinger i tid og rum. Almen didaktik Almen didaktik er teorien om og beskæftigelsen med alle forhold vedr. undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering i en almen form.

Mandrilaftalen - Fyrst Walther. Lærerne stopper, når tilliden er væk. Annonce Lærernes arbejde har længe været noget, som er blevet diskuteret offentligt, men siden lockouten i foråret 2013 har debatten antaget nogle former, der efter vores mening kører fast i samme rille; en rille, der handler om placering af skyld og ansvar.

Lærerne stopper, når tilliden er væk

Allerede under lockouten bredte der sig en bestemt måde at tale om folkeskolen på, som udpegede lærerne som ’de skyldige’: Det var dem, der arbejdede på unormale måder, og som gennem tiden var blevet forkælet med privilegier, de slet ikke fortjente. Det var derfor lærerne, som stod i vejen for den gode skole – hvis ikke for hele velfærdssamfundets overlevelse, som Ove Kaj Pedersen senest fremturede med i Politiken 30. april. Styrk relationerne. Om louise klinge Louise Klinge er adjunkt ved profesionhsøjskolen Metropol. før hun begyndte på sin ph.d., arbejdede hun i fem år på fem forskellige fri- og folkeskoler.

Styrk relationerne

Hun har været støttelærer for en række lærere og har arbejdet i skolen med bevidstheden om, at hun senere ville beskrive, hvad det er, der foregår. Ph.d.'en om lærernes relationskompetence blev til et samarbejde mellem Metropol og Københavns Universitet. Det er vel trods alt de færreste ph.d. Konkurrencestaten har erobret folkeskolen. Annonce I løbet af sommeren har der været meget kritik af skolereformen, og en stor del af kritikken fra de toneangivende meningsdannere har mildt sagt været bemærkelsesværdig.

Konkurrencestaten har erobret folkeskolen

Mest markant har flere politikere udtalt, at de er overraskede over de lange skoledage, de med reformen byder de danske elever. Andre har udtrykt bekymring over lærer- og elevflugten fra folkeskolen, mens endnu andre har udtalt, at den meget omtalte inklusion måske har taget overhånd. Drop flosklerne om folkeskolen og konkurrencestaten. Annonce »Folkeskolereformen er konkurrencestatens skole«.

Drop flosklerne om folkeskolen og konkurrencestaten

Sådan lyder det fra nogle af debattørerne i den offentlige debat og med trumfen, at dannelsen fuldstændig er forsvundet ud af skolen til fordel for resultater, der kan måles og vejes. Øvelser. Som hjælp til at sætte skolen i bevægelse har Dansk Skoleidræt udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i klasselokalet og ude i skolegården.

Øvelser

De fleste øvelser kan med små ændringer tilpasses andre fag og klassetrin.Flere af øvelsene ledsages af en lille film, der viser, hvordan øvelsen laves i klassen. © Dansk Skoleidræt Bruger du vores database som inspiration til at udgive materialer og ideer i andre sammenhænge, bliver vi glade. Men, vi bliver endnu gladere, hvis du husker at angive, at øvelsen stammer her fra sitet ved at anføre. "Denne øvelse stammer fra www.sætskolenibevægelse.dk" - Er du i tvivl, så kontakt os endelig på ssib@skoleidraet.dk Giv din egen idé videre. 10 tip til læring i bevægelse — EVA.

Var du ikke blandt de heldige lærere, der kom til seminar om læring i bevægelse? Så se 10 tip til, hvordan du får eleverne på dupperne – og lærer dem noget samtidig. EVA har netop afholdt en række seminarer om læring i bevægelse for pædagoger, lærere og ledere fra dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser på vegne af Undervisningsministeriet. Seminarene var et tilløbsstykke, og mange måtte gå forgæves.