background preloader

Guies_didàctiques_dinàmiques_campanyes

Facebook Twitter

Influencers - Construir Mirades. Films pels drets de les dones – Films per la pau i els drets humans. Guía 7 PASOS PARA CONSTRUIR UN PLAN DE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES EN ESPACIOS FESTIVOS - Drogas&Genero. Publicamos esta guía de apoyo técnico para elaborar Protocolos y Planes frente a las violencias sexuales en espacios festivos y de consumo de drogas dirigida a técnicas/os municipales, profesionales, entidades especializadas y movimiento feminista.

Guía 7 PASOS PARA CONSTRUIR UN PLAN DE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES EN ESPACIOS FESTIVOS - Drogas&Genero

Los objetivos estratégicos de esta guía están orientados a: La reducción de las violencias sexuales: transformación de ambientes, creencias, comportamientos y actitudes machistas en pro de una sociedad más justa, libre y equitativa.La promoción de la perspectiva de género o feminista: aproximación sistémica y transversal que abogue por cambios estructurales.El abordaje comunitario: participación, empoderamiento y corresponsabilidad de todos los agentes y actores del territorio.El cuestionamiento de los imaginarios colectivos alrededor del consumo de drogas: revisión de las creencias y estigmas alrededor de las drogas y de la relación de justificación con las agresiones machistas.

Guia nois issu. Guia noies issu. NO M’HO PUC CREURE! T’has plantejat alguna vegada el veritable significat d’aquest tipus de frases?

NO M’HO PUC CREURE!

T’has adonat que van adreçades a saltar-se els límits de l’altra persona? Com veuràs, és un altre dels mites associats al fet de lligar, i probablement un dels més perillosos. Segons aquestes idees, lligar s’aconsegueix a base d’insistir, de ser pesats… Saps què pots aconseguir en lloc de lligar? Incomodar l’altra persona, no respectar els seus ritmes i els seus límits, angoixar-la i pressionar-la. Posa’t al seu lloc, a tu t’agradaria? Violències sexuals en entorns d'oci. Departament d'Interior. La principal novetat d’aquest Protocol és que preveu criteris interpretatius i operatius per a l’actuació dels professionals de la seguretat que desenvolupen les seves funcions a Catalunya quan es trobin davant conductes d’assetjament sexual no previstes al Codi penal, però que es consideren constitutives d’infracció administrativa.

Violències sexuals en entorns d'oci. Departament d'Interior

Aquest Protocol fa un pas més en la lluita contra la violència masclista en diversos fronts: • Dota de contingut i criteris interpretatius l’assetjament sexual no penal, és a dir, aquell constitutiu d’infracció administrativa, per tal que sigui perseguible per la via administrativa i no quedi impune. Peluquitas, un projecte sociocultural per a joves de l’eix Besòs. Prevencio de violencies masclistes en oci nocturn. Decàleg de gènere. Pensa si totes les persones se senten lliures de ser com són en les activitats del teu Casal i planteja’t si les que habitualment participeu formeu seguiu un mateix patró de conducta.

Decàleg de gènere

La societat és molt diversa i el Casal hauria de ser capaç de donar cabuda a aquesta diversitat; és així? Descarrega’t el pòster en alta resolució: Decàleg PDF Din A1. Programa Estimar no fa mal. Institut Català de les Dones. Recursos. Recursos per treballar temes de gènere A partir de l’experiència amb el programa Questió de gènere: Parlem-ne!

Recursos

I del Reculls 6: "Programa de prevenció de violència de gènere a la Universitat” (2010) realitzat per la UAP, es va fer palès la necessitat d’elaborar una guia de recursos pràctics. Aquesta té per objectiu oferir un seguit de dinàmiques que abordin les diferents qüestions demandades als tallers desenvolupats com es l’amor romàntic, el feminisme, el gènere, la sexualitat o la violència, entre altres. Des de la UAP, ens vam proposar recollir les diferents activitats que es van desenvolupar a la Universitat Autònoma de Barcelona durant quatre anys de funcionament del programa i, moltes altres fruit del treball de diversos col·lectius i institucions. SURT. Dinàmiques. Educació sexual - SIDA STUDI. Els drets de les dones al món, en 8 mapes interactius. Una de cada tres dones del món ha patit violència física o sexual alguna vegada a la vida.

Els drets de les dones al món, en 8 mapes interactius

I hi ha països on la proporció supera el 60% de les dones, com Guinea Equatorial (63%), la República Democràtica del Congo (64%), les illes Fiji (68%) o Tonga (77%), segons dades (incompletes) de l'ONU. És una violència sovint silenciosa, ja que menys del 40% de les víctimes demanen ajuda d'algun tipus, principalment a familiars o amics, i només un 10% acaben anant a la policia. Ara que el moviment #MeToo ha posat en primera línia el debat sobre l'assetjament sexual i la discriminació de la dona, només cal obrir el focus una mica per veure la monstruosa dimensió del problema. La violència de gènere té lloc a tots els països del món, tant en el àmbit públic com –sobretot– en el privat. La violència més habitual és la perpetrada per la parella, actual o passada: el 30% de les dones n'ha patit. "Si la dona no té accés a mètodes anticonceptius, buscarà avortar", adverteix Gammage.

Guiasteila. La Tabla Perio dica de las Cienti ficas enlaces. Vm pam a pam coeduquem. MATERIALS PROPIS - Candela.cat. Tabú: allò del que està prohibit parlar, però tothom ho coneix, tothom sap què passa: als vestidors, pels passadissos, dins de l’aula, fora de l’aula, als espais joves, a les discoteques, a través del mòbil… La violència sexual és quelcom quotidià en la nostra societat, però costa parlar-ne, costa anomenar-la, assenyalar-la i visibilitzar-la.Tabú és una eina interactiva per treballar les violències sexuals amb adolescents i joves.

MATERIALS PROPIS - Candela.cat

Guiadeparesimares. Influencers - Construir Mirades. Recursos – caleidoscopio.cat. Recursos Construyendo Pedagogías críticas con el género Referencias interseantes sobre famílias que educan a sus hij*s en la fluidez de género, sobre niñ*s con expresiones de género fluidas y sobre escuelas y modelos que trabajan en una perspectiva de fluidez de género.

Recursos – caleidoscopio.cat

Guia "Si a usted le preocupan los comportamientos de género de su hijo o hija" Una guía para madres y padres editada por el Children's National Medical Center de Washington D.C. Adaptación del inglés "If you are concerned about your child's gender behaviors" ver. Campanya “Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes” . Institut Català de les Dones. “Ni agressor, ni còmplice.

Campanya “Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes” . Institut Català de les Dones

Atura les violències masclistes” és el lema de la campanya que endega el Govern en motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (dia 25 de novembre). La campanya reforça els missatges adreçats als agressors situant el focus de la solució de les violències masclistes en la seva responsabilitat i no en les dones que les pateixen. També apel·la a la no complicitat de l’entorn amb els agressors i promou l’avenç en la identificació de diferents situacions de violències masclistes. Les violències masclistes són violències que pateixen les dones pel sol fet de ser dones. Cal remarcar que els únics responsables de les agressions masclistes són els agressors. Vm materials estimar no fa mal. Guia dactivitats Malamente. Guia def 02. Guia nois issu. Guia noies issu.