background preloader

EduCAT 2.0

Facebook Twitter

EEE 2.0. Educa con TIC. Aplicaciones educativas de la Web 2.0. Academia virtual para gestores de TIC. Web20. Jordilopezplana. Mapa d'aprenentatge sobre eduCAT 2.0. Que és eduCAT 2.0?

Mapa d'aprenentatge sobre eduCAT 2.0

És un programa presentat per la consellera d'educació, Irene Rigau, que es desplegarà a tots els centres públics de cicle superior de primària i d'ESO. Els seus objectius es poden dividir en dos grups, alumnat i professorat: Alumnat:Obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació: assolir la competència digital.Utilitzar recursos educatius digitals per a la millora dels aprenentatges de les diferents matèries.Potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i processar la informació.ProfessoratConèixer i utilitzi les tecnologies digitals com a instrument metodològic.Elaborar recursos i instruments digitals per la tasca docent.

El continguts del programa són: Crpbaixebre: Formació: Seminaris de sup... Blog de xavier rosell: Programa eduCAT 2.0. Blog de xavier rosell.