background preloader

Grammar

Facebook Twitter

The Most Important Thing - Comparatives and Superlatives. Exercises on Time Clauses in English. English grammar lesson and exercises. How to use "used to" in English. JAK TWORZYĆ POPRAWNE ZDANIA W CZASIE PRZYSZŁYM– FUTURE TIME CLAUSES – POZYTYWNA AKADEMIA JĘZYKOWA #9. First conditional and future time clauses.

Test z angielskiego: Past simple czy past continuous? Past simple and Past continuous with when - get grammar. WALK. Type 1 if conditionals. Ćwiczenia online z czasów angielskich – Szlifuj swój angielski. Untitled. 'Relative Pronouns' - English Quiz & Worksheet. Topic: Relative Pronouns | Level: Intermediate Online English Quiz Instructions: Choose the correct answer.

'Relative Pronouns' - English Quiz & Worksheet

Printable Worksheet Click here for the answer sheet Note: When printed, this page will be formatted correctly for use as a handout. where which Either could be used here. who that whose Copyright © UsingEnglish.com Ltd. - All rights reserved This quiz and printable worksheet can be used by students and teachers without any fee in the classroom; however, you must keep all copyright information and references to UsingEnglish.com in place. Present Simple vs. Present Continuous - English Grammar Lesson. English Grammar & Vocabulary Quizzes & Worksheets. TENSES EXERCISES. Past Simple - English Grammar. 'Too & Enough' - English Quiz & Worksheet. Topic: Adjectives and Adverbs | Level: Beginner.

'Too & Enough' - English Quiz & Worksheet

Too - enough: worksheets, handouts, printable exercises pdf. Too or Enough Exercises ESL Grammar Worksheet. Too or Enough. Too or Enough. Gramatyka Języka Angielskiego Online. Ćwiczenia online z angielskiego e-ANG.pl. Gramatyka angielska – spis zagadnień – Szlifuj swój angielski. Second Conditional test No.1 - ćwiczenia II okres warunkowy. Drugi okres warunkowy ćwiczenia. Present perfect.

Best Examples of Present Perfect Tense - Learn and teach English with videos. Best Examples of Present Perfect Tense - Learn and teach English with videos. When to Use the Present Perfect Tense. Present Perfect tense. Second conditional drugi okres warunkowy – ćwiczenia – Szlifuj swój angielski.

Second Conditional - Drugi okres warunkowy w języku angielskim. Drugi okres warunkowy to także myślenie o przyszłości lub teraźniejszości.

Second Conditional - Drugi okres warunkowy w języku angielskim

Tym razem warunek, a co za tym idzie sytuacja, ma niewielką (prawie żadną) szansę, żeby zaistnieć lub wręcz warunek nie może być spełniony. Czyli można sobie pomarzyć... Ale przecież marzenia czasem się spełniają... W tłumaczniu na język polski używamy trybu przypuszczającego. Ale nie mam tyle pieniędzy, przynajmniej w tej chwili. Zdanie w drugim okresie warunkowym budujemy następująco: I jak zwykle przykłady, na których najlepiej widać użycie drugiego okresu warunkowego: * Uwaga: w drugim okresie warunkowym czasownik be użyty po if najczęściej ma taką samą formę we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej - were.

Czasem zamiast słówka would możemy użyć should, could lub might: I na koniec ponownie zasada: Drugiego okresu warunkowego używamy mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, jeśli istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spełnienia warunku lub warunek nie może być spełniony. BBC Learning English - Basic grammar. Present Simple - ćwiczenia z angielskiego online – Szlifuj swój angielski. Drugi okres warunkowy (second conditional) – ćwiczenia online – Szlifuj swój angielski. Czas Present Simple – ćwiczenia – Szlifuj swój angielski. The second conditional. Untitled. Superlatives: The Grammar Gameshow Episode 21. Second Conditional: The Grammar Gameshow Episode 20. Język angielski - Merula - strona do nauki języka angielskiego.

Język angielski.

Język angielski - Merula - strona do nauki języka angielskiego

Witajcie na stronach portalu językowego MERULA – język angielski. Tutaj uczymy się języka w miły, bezstresowy i interaktywny sposób. Na tej stronie znajdują się linki do zestawów maturalnych z nagraniami i ćwiczeń interaktywnych z gramatyki języka angielskiego. Ponadto znaleźć można linki do zestawów słownictwa oraz modułów nauki testowania słownictwa m.in. z zakresów tematycznych wymaganych do matury z języka angielskiego. Słownictwo ćwiczymy także z popularnymi podręcznikami do nauki angielskiego. Nie brak również materiałów typu quizy i konkursy, będących dobrym przerywnikiem w nauce języka. Zobacz zestawy maturalne Ten odnośnik przeniesie was do całej serii linków i ćwiczeń do matury. Ucz się gramatyki języka angielskiego. Słówka Nauka słownictwa w języku obcym sprawia nam często wiele trudności.

Przysłowia angielskie All is not lost that is delayed. Co się odwlecze, to nie uciecze. Future Tenses – czasy przyszłe – Teoria i przykłady. Powrót na górę Focus 2 Pearson. Conditional type 2 - ćwiczenie online z angielskiego e-ANG.pl. Second Conditional - Gramatyka e-ANG.pl. Stopniowanie przymiotników. Stopniowanie przymiotników angielskich Przymiotniki angielskie mogą odmieniać się w sposób regularny i nieregularny.

Stopniowanie przymiotników

Dobrą wiadomością jest fakt, że przymiotników nieregularnych jest niewiele, złą - że w ogóle są ;) Na szczęście nie powinno być problemu z ich zapamiętaniem. Przymiotniki odmieniane w sposób regularny różnią się też długością wyrazu, czyli ilością sylab. W uproszczeniu można przyjąć, że przymiotniki jednosylabowe (i niektóre dwusylabowe), przyjmują w stopniu wyższym końcówkę ER, a w stopniu najwyższym końcówkę EST. Spójrzy na poniższą tabelę z przymiotnikami regularnymi jednosylabowymi: Your bike is faster than mine. My wife is the prettiest girl in the world. Why are you always happier than everyone else? Stopniowanie przymiotników zakończonych na Y Jeśli przymiotnik kończy się na Y, zamieniamy na I, np.

Present Simple i dni tygodnia - ćwiczenie online z angielskiego e-ANG.pl. Ćwiczenia online z angielskiego Second Conditional e-ANG.pl. Present Simple/Present Continuous - ćwiczenie online z angielskiego e-ANG.pl. Comparatives1. Past Simple i Past Continuous - ćwiczenia. Czas Present Simple - twierdzenia. Pierwszy czas, jaki poznają osoby uczące się języka angielskiego, to właśnie Present Simple – czas teraźniejszy prosty.

Czas Present Simple - twierdzenia

Jest prosty zarówno ze względu na budowę, jak i użycie. Jedynie trzecia osoba liczby pojedynczej może sprawiać trochę trudności. Twierdzenia w czasie Present Simple podmiot + czasownik w 1. formie Aby utworzyć zdanie twierdzące wystarczy podmiot i czasownik w pierwszej formie. Niewielka trudność pojawia się w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono). He/she/it + czasownik w 1. formie + końcówka –s Przykłady: Oto kilka zasad ortograficznych dotyczących pisowni czasowników w trzeciej osobie l.p. w Present Simple: 1. Present Simple – daily routine – ćwiczenie.

Untitled. Stopniowanie przymiotników. Untitled. How to use the Passive Voice □ English Grammar Lesson. Exercise 3. Problem loading page. Problem loading page. Present Simple or Present Continuous. Exercise 3.