background preloader

Flipped Classroom/Digitala verktyg

Facebook Twitter

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande. Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu.

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande

Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. I skrivande stund ser jag exempelvis på twitter att ett stort antal pedagoger umgås på pedagogisk pub runt om i landet. Systematiserade skoldiskussioner finns också på nätet där människor samverkar på ett sätt som är tämligen inspirerande.

När det gäller IT i skolan tror jag – med inspiration från Helena Kvarnsell – att det gäller att ta vara på elevinflytande. Detta är bara några punkter där vi i skolan kan låta eleverna få ökat inflytande, fångade helt i flykten. Google Tips, Tricks & Hacks. Flippfilm inför min föreläsning. I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum.

Flippfilm inför min föreläsning

För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början.

Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses. Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Lycka till! Flipping tools and tutorials. Lust, motivation och lärande. Ullis skolsida. Länkskafferiet - Upp till 12 år. Webbmagistern. Skolutveckling. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas.

Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan. Gör elevers arbete synligt För att Wikipedia ska fungera som en lärresurs i skolan förutsätter det två saker: att lärare blir medvetna om möjligheten och att de får hjälp att komma igång. Många sätt att bidra. TIPS i olika ämnen. IKT i skolan. Digital Storytelling Activities. Video-base Activities -Beginner Activity: 1.

Digital Storytelling Activities

Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. Select a video theme from Animoto. 3. 3a. 4. 5. 5a. 6. -Intermediate Activity: 1. 2. 3. 4. 5. -Advanced Activity: Grishund. Anna_kaya. IKT. Flipped Classroom. Ipad. Flipped Classroom Tools, Apps and Resources. Digitala verktyg IKT. Alt hjälpmedel. Undervisning med hjälp av program. Flippfilm inför min föreläsning. Flipped.