background preloader

Jasminette

Facebook Twitter

My pearltree

За отбелязване е,че хората трябва или да се ласкаят,или да се избиват,тъй като за леките обиди те отмъщават,за по-тежките не са в състояние да си отмъстят;затова когато нанасяме оскърбление на някого,то трябва да бъде такова,че да не се страхуваме от неговото отмъщение.

Paths.

HACKBULGARIA

Онлайн курсове. Програмиране. Компютърни науки. Collecting websites etc. Полезни сайтове за ученици/студенти + съвети. Languages.