background preloader

Mobile

Facebook Twitter

Lerni for teachers. Ostatnio tu i tam usłyszeć lub zobaczyć można hasło grywalizacja.

Lerni for teachers

Education and the Cloud Leaflet. Google Classroom in 2 Minutes Sept 2015.

Google Ankiety

Learn Lead Grow. The eltpics ideas site for teachers. 7 Ways to Use Edmodo. Bezpłatne zasoby internetowe w klasie językowej. Pobierz artykuł w pliku PDF Modele wykorzystania technologii i minimalne wymagania sprzętowe Z zasobów internetowych można korzystać na lekcji w różnych konfiguracjach uczeń-sprzęt.

Bezpłatne zasoby internetowe w klasie językowej

Niekiedy nauczyciele rezygnują z korzystania z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), jeśli nie mogą skorzystać z pracowni komputerowej, w której każdy uczeń miałby do dyspozycji własny komputer (model 1:1). Tymczasem warto wziąć pod uwagę to, że coraz częściej uczniowie mają przy sobie sprzęt o lepszych parametrach niż szkolne komputery, a mowa tu oczywiście o urządzeniach przenośnych, czyli o smartfonach i tabletach. Model korzystania przez uczniów z własnego sprzętu, zwany BYOD (ang. Coś z niczego, czyli uczenie się języka z TIK bez Internetu i komputera w klasie Jeśli komputer z dostępem do Internetu i rzutnikiem do dyspozycji nauczyciela pozostaje dla nas w sferze marzeń, warto poznać i zaproponować uczniom takie zasoby internetowe, z których będą mogli korzystać w domu lub w bibliotece szkolnej. 21 FREE Android Apps For Teachers.

Fiszkomania w szkole. Początki mojej nauki języka niemieckiego (a miałam wtedy 8 lat) były zabawowe, obfite w interakcje, które bardzo motywowały mnie do nauki.

Fiszkomania w szkole

Kojarzą mi sie głównie z mówieniem, powtarzaniem, z nowymi słówkami i masą karteczek, na których wpisywałam słowa lub malowałam. Właśnie dlatego mojej pierwszej nauczycielce języka niemieckiego zawdzięczam chyba fakt, że nauczam akurat tego języka, a nie na przykład angielskiego. Słownictwo w języku obcym to klucz do porozumienia, dlatego tak ważna jest odpowiednia metoda lub jeszcze lepiej – metody. Im więcej ich znamy tym lepiej dla nas, bo wtedy nasza nauka jest różnorodna.

Oczywiście każdy typ jest inny i w inny sposób przyswaja wiedzę. Sześć lat temu, kiedy to dopiero rozpoczynała się moja przygoda z nowoczesnymi technologiami, natrafiłam w sieci na aplikację Quizlet. Okazało się, że teraz dostępne są także fiszki online. Moje pierwsze kroki z aplikacja Quizlet Na początku założyłam konto i zapoznałam się z funkcjonowaniem platformy.

Specjalna na czasie - ma e-podręczniki w klasie! Szkoła specjalna nie znaczy mało kreatywna czy nieinnowacyjna.

Specjalna na czasie - ma e-podręczniki w klasie!

To w jakim stopniu taka placówka funkcjonuje, zależy nie od ograniczeń intelektualnych uczniów, ale od zaangażowania nauczycieli w niej pracujących. Dlatego też bez wahania wzięliśmy udział w konkursie "Szkoła na czasie - e-podręczniki w klasie", ogłoszonym przez ORE i portal e-podręczniki.pl. Celem autorek projektu było wykorzystanie zdobytych już umiejętności technologicznych i komunikacyjnych uczniów oraz połączenie ich z zasobami portalu e-podręczniki.pl. "Pod choinką", to interdyscyplinarny, krótkoterminowy projekt edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczęszczających do klas łączonych w szkole podstawowej.

Wykorzystując zasoby platformy - epodręczniki.pl, stworzyliśmy kreatywne zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe. Informacje na temat gatunków drzew iglastych, ich miejsca w piętrach lasu uczniowie zdobyli podczas zajęć przyrodniczych. Poradnik sprzet do szkoly. Poradnik_sprzet_do_szkoly. Technology in Education. The Future of Education: BYOD in the Classroom. 6 BYOD Discussions Every School Should Have. We've been in BYOD mode for half a year, and I've already shared some best practices for the classroom with you.

6 BYOD Discussions Every School Should Have

Putting on my IT hat, here are some of the things I've learned that you should consider as you work through your own BYOD plans and implementation. 1. What Platform Works Best with Your Network Configuration? Educational Leadership:Students Who Challenge Us:On Board with BYOD. Should students bring their own personal technologies to school and use them for learning?

Educational Leadership:Students Who Challenge Us:On Board with BYOD

Bring Your Own Device (BYOD) plans, also known as Bring Your Own Technology (BYOT) plans, have been gaining acceptance among an increasing number of schools—including, perhaps, yours. Several factors are contributing to the popularity of encouraging students to bring their own personal technologies to school and use them for learning.

These are just a few: Tablets, netbooks, laptops, multipurpose e-book readers, and smartphones have become affordable for an increasing number of families. 20 Pros and Cons of implementing BYOD in schools. Warwick School District. What is BYOD?

Warwick School District

BYOD stands for “Bring Your Own Device.” BYOD is an initiative that will allow students who have personal technology devices to bring them to school to use them for educational purposes under the direction of a teacher or administrator. For the purposes of BYOD, “Device” means a privately owned wireless and/or portable electronic piece of equipment that includes laptops, netbooks, tablets/slates, iPod Touches, and smart phones.

11 Sample Education BYOT Policies To Help You Create Your Own. We’re putting together some research for some upcoming BYOT policy content, and in the course of doing so found many existing policies enlightening.

11 Sample Education BYOT Policies To Help You Create Your Own

For starters, it is clear that some districts were more open-minded entering their BYOT programs than others. Many “policies” (not included below) were really more of a set of rules and consequences for breaking the rules than they were a supporting framework for teachers and students. In the end, every situation is different. There is no single “right way” to implement a BYOT program, so we’ve included 11 widely varying policy styles below, with each authoring school or district named inline. Bowling Green High School “Bring Your Own Technology” (B.Y.O.T.) 5 Pros and Cons of BYOD in Education. Cool Cat Teacher Blog: Making the Case for Cell Phones in Schools.