background preloader

Presentation/dokumentation

Facebook Twitter

iPad i Östersund. Är du intresserad av pedagogisk dokumentation i förskolan så rekommenderar jag dig att läsa Lindas blogg där hon nu skriver en serie kring just pedagogisk dokumentation i förskolan.

iPad i Östersund

Det är verkligen många tankar man får med sig och jag tänker att det kan fungera som riktigt bra frågeställningar att använda på egna personalmöten eller reflektionsmöten. /Monica Vad är pedagogisk dokumentation för dig? Jag är väldigt nyfiken av mig och intresserad av att få nya infallsvinklar och perspektiv så därför slänger jag ut en fråga här till er alla som läser bloggen. Jag undrar Vad är pedagogisk dokumentation för dig?

I "Dokumentation" Framtidens lärande del 3- Digital pedagogisk dokumentation Kristofer Skogholm (Twitter: @skogholmk), Sofia knuppel, Mahroo Khousravi och Naomi Jonas från Mölndal höll en föreläsning om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogisk dokumentation - Gunilla Dahlberg Det här inlägget postades i Dokumentation, Tips, Tips på bloggar. Book Creators 30 bästa tips. Dokumentation i förskolan! Att använda iPaden som dokumentationsverktyg i förskolan (och även högre upp i åldrarna) går utmärkt.

Dokumentation i förskolan!

Idag har vi kurs i olika användbara appar för dokumentation. Lpfö Barns inflytande sidan 11:”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. ”Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten.” Lpfö Utveckling och lärande sidan 9: ”Utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar (Vi hade även turen att på facebook-gruppen Ipads i förskola och skola, hölls en diskussion kring användbara appar och dokumentation.

Gruppen föreslog följande: Pic CollageMax JournalFotobabbleKeynoteiMoviePagesEvernoteSay HiKameraBilder – AlbumBook CreatorPuppet PalsPentoVideoliciousAnimoto,Snapguide. Film om Ipad i förskolan - iPad i förskolan. Pedagogisk dokumentation med lärplatta som verktyg. Här kommer jag att synliggöra hur man kan använda surfplatta som verktyg med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation med lärplatta som verktyg

Det är tre steg med surfplatta, fånga processen med surfplatta, barnen reflekterar med surfplatta, pedagogernas reflektioner med surfplattan. Surfplatta som verktyg har underlättat mitt arbete på så sätt att man kan använda den på flera olika sätt beroende på vilken syfte man har. Allt som har samlats in har jag lagt in i appen Keynote för att synliggöra hela processen, synliggöra barnens kunskaper, synliggöra vilka strävansmål man har uppfyllt och material till egen utvärdering. Eftersom dokumentationen inte har funnits tillgängligt hela tiden för barnen och föräldrarna har jag skrivit ut olika processer och samlat allt i en projektpärm.

Projekt Lava - Det finns flera sätt att starta ett projekt med barnen, det kan vara styrt som innebär att pedagogen redan har förutbestämt om vad temat ska handla om men att pedagogen sen utvecklar projektet utifrån barnens tankar under processen. Dokumentation i förskolan by Johanna Almqvist on Prezi. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Lathund - explain everything.pdf. Gör en e-ljudbok på flera språk i Book Creator. Appar. Monica_-_dokumetera_med_iPad.pdf. Dokumentation i förskolan med IKT - Annika Pettersson. Bockarna Bruse i förskolan. Bloggkurs. Ett interaktivt bibliotek. Pic Collage. Skitch. Hälsinggårdsskolan Årshjul - Hälsinggårdsskolan. Barn berättar med iPad - Google Slides. Book Creator + Explain Everything och Tema Kroppen och vår hälsa. Appar för pedagogisk dokumentation. Photostory. Color Trends + Palettes.

Storybird - Artful Storytelling. PDF to Flash page flip - flipping book software. Upload, Share, and Discover Content on SlideShare.