background preloader

COUNSELING, SPECIAL EDUCATION, SCHOOL PSYCHOLOGY

Facebook Twitter

Ειδική Διαπαιδαγώγηση. Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργου του ειδικού παιδαγωγού.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ο ειδικός παιδαγωγός καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού( μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης. Οι μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί κατά την ένταξή του στο Σχολείο, τις πιο πολλές φορές μπορούν να εντοπιστούν πολύ νωρίτερα. Ως μαθησιακή δυσκολία δεν ορίζεται μόνον η λέξη << δυσλεξία>>. Μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να εντοπιστούν από μία αναπτυξιακή διαταραχή, από δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής και υπερκινητικότητα, από κάποια ήπια νοητική οριακότητα, από απλή δυσκολία στην άρθρωση του λόγου, από απλή δυσκολία στην αρίθμηση (δυσαριθμησία), την ορθογραφία (δυσορθογραφία), την ανάγνωση (δυσαναγνωσία), την γραφή (δυσγραφία), την κινητική οργάνωση (αδεξιότητα) κ.λ.π.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση. ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ dyslexia illiteracy learning dysabilities. 1.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ dyslexia illiteracy learning dysabilities

Τι είναι η δυσλεξία και πως εντοπίζεται Δυσλεξία (dyslexia) λέγεται η ειδική δυσκολία που παρουσιάζουν πολλά παιδιά κατά τη μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό (όταν πάνε να γράψουν τις λέξεις του προφορικού λόγου, τις γράφουν λάθος) ή αντίθετα του γραπτού λόγου σε προφορικό (όταν πάνε να διαβάσουν τις γραπτές λέξεις, τις διαβάζουν λάθος). Η αδυναμία εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής με το αλφαβητικό σύστημα γραφής παρά την ύπαρξη φυσιολογικής νοημοσύνης και αρτιότητας των αισθητήριων οργάνων. Δυσλεξικά παιδιά είναι αυτά που μεταφέρουν με δυσκολία το γνωστικό τους αντικείμενο σε γραπτό κείμενο. Dyslexia at home: Tips ανεξαρτησίας-αυτοπεποίθησης.

Το παιδί προσχολικής ηλικίας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης από όσες συνήθως αφήνουμε να αναλάβει.

Dyslexia at home: Tips ανεξαρτησίας-αυτοπεποίθησης.

Όσοι τολμούν να το επαληθεύσουν και όσοι αφήνουν να πάρει το μικρό παιδί την ευθύνη του εαυτού του αιφνιδιάζονται πολύ θετικά για το τι μπορεί τελικά να πετύχει. Το παιδί αυτής της ηλικίας μέσα σε ένα οργανωμένο, ασφαλές και θετικό περιβάλλον μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητα του και να αναδείξει όλο το εύρος των δεξιοτήτων που αναλογούν στην ηλικία του και στο αναπτυξιακό στάδιο που διανύει. Στο βίντεο παρουσιάζεται μια πολύ απλή δραστηριότητα κοπής και σερβιρίσματος. Ένα αγοράκι 3,5 χρονών με την επίβλεψη της μητέρας του και έχοντας εξασφαλίσει τις ασφαλείς προϋποθέσεις κόβει και σερβίρει στο πιάτο του μια μπανάνα. Η δραστηριότητα αυτή είναι μέρος της "Προσχολικής προετοιμασίας/ενίσχυσης at home" αλλά γίνεται και στο σπίτι όποτε το παιδί θέλει να ετοιμάσει ένα απογευματινό γεύμα.

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού σχολείου Πολίχνης: Οκτώβριος 2012. Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Η βία, στην εποχή μας, έχει πάρει διαστάσεις και πλήττει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα όμως τα παιδιά και τους εφήβους.

Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών

Έρευνες σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού και βίας, οι οποίες παρατηρούνται συχνότερα στις ηλικίες 8-15 ετών. Έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι το φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού αφορά τουλάχιστον ένα στα δέκα παιδιά σχολικής ηλικίας, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη και στις διαδικασίες της μάθησης, που εκφράζονται με διάφορους τρόπους: Άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, μαθησιακές δυσκολίες, κατάθλιψη, ακόμη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Πολλά από τα παιδιά που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, είτε ως εκφοβιστές είτε ως εκφοβιζόμενοι, μπορεί να δημιουργήσουν αργότερα διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, ή να έχουν προβλήματα με το νόμο. www.epsype.gr.

Δωρεάν Σεμινάριο για άτομα με και χωρίς αναπηρία-"Εσύ και Εγώ Μαζί" Το πρόγραμμα ARTABILITY απευθύνεται, χωρίς καμία διάκριση, σε ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία όλων των ηλικιών.

Δωρεάν Σεμινάριο για άτομα με και χωρίς αναπηρία-"Εσύ και Εγώ Μαζί"

Κοινό σημείο αναφοράς είναι το ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό και την άρση των εμποδίων που στέκονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Το πρόγραμμα ARTABILITY έχει ως πυρήνα τη λειτουργία Καλλιτεχνικής Λέσχης για παιδιά, νέους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση καθώς και για ανθρώπους χωρίς αναπηρίες, μία εξωστρεφή και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα προνοιακή υπηρεσία. Παράλληλα το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες δράσεις ανοικτές στην κοινότητα, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, κύκλους καλλιτεχνικών μαθημάτων, συνεργασία με σχολεία και καλλιτεχνικές ομάδες, καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Λειτουργεί ως μία γέφυρα που φέρνει τα άτομα με αναπηρίες κοντά στην κοινωνία, αξιοποιεί σημαντικές συνέργειες, δημιουργεί σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θέτει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική και την οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με κινητική αναπηρία.

s4t.eap. Εναλλακτικές στρατηγικές ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά με δυσκολίες - Παιδεία - Εργασία - Παιδεία – Εργασία. Υπάρχουν στρατηγικές οι οποίες βοηθούν ένα δυσλεκτικό παιδί ή ένα παιδί που δυσκολεύεται να μάθει ή δεν ανταποκρίνεται θετικά στην παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία.

Εναλλακτικές στρατηγικές ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά με δυσκολίες - Παιδεία - Εργασία - Παιδεία – Εργασία

Αρχικά, ένα παιδί που παρουσιάζει απροθυμία για τις γραπτές δραστηριότητες και κυριεύται από ανησυχία στην ιδέα μίας λευκής σελίδας, μπορεί να υποβοηθηθεί με άλλες δραστηριότητες όπως ζωγραφική, χορός, μουσική σε ένα προηγούμενο στάδιο ή ταυτόχρονα με τη γραπτή δραστηριότητα. Η ενασχόληση με συγκεκριμένες οπτικές και κιναιθητικές εμπειρίες θα αφυπνίσει τις γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού και θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην έκφραση των ιδεών του με λέξεις. Οι τέχνες σε όλες τις μορφές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη σκέψη του παιδιού, να την οπτικοποιήσουν, να εξυπηρετήσουν τη μνήμη του και να το οδηγήσουν σε σχολικές επιτυχίες.

Ακόμα, προς την ίδια κατεύθυνση, η συζήτηση με το παιδί για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του. Βοηθώντας τους μαθητές με δυσκολίες στην οργάνωση - Παιδεία - Εργασία - Παιδεία – Εργασία. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες στην οργάνωση.

Βοηθώντας τους μαθητές με δυσκολίες στην οργάνωση - Παιδεία - Εργασία - Παιδεία – Εργασία

Αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις εργασίες τους, να συγκεντρώσουν τα υλικά που χρειάζονται και έτσι αδυνατούν να ολοκληρώσουν μία εργασία ή δραστηριότητα. Επιπλέον, παρουσιάζουν προβλήματα συγκέντρωσης και χρειάζονται οπτικές αναπαραστάσεις για να αποθηκεύσουν τις νέες πληροφορίες. Οι στόχοι της λογοθεραπείας στην περίπτωση του τραυλισμού - Παιδεία - Εργασία - Παιδεία – Εργασία. Ηλεκτρονικό περιοδικό 'Τετράδια' - 4o Τεύχος. Εκπαιδευτικά. Please Stop Laughing at Me... - Read eBook. Please Stop Laughing at Me: One Woman's Inspirational True Story - Kindle edition by Jodee Blanco. Health, Fitness & Dieting Kindle eBooks @ Amazon.com.

Bullying Resources for Educators Booklist. Bullying Resources for Educators Back to Bullying Index Featured Books in this Category / Back to Main Booklist Featured Books Back to top Complete Booklist Resources for Teachers and School Administrators And Words Can Hurt Forever: How to Protect Adolescents from Bullying, Harassment and Emotional Violence.

Bullying Resources for Educators Booklist

The Anti-Bullying and Teasing Book for Preschool Classrooms. Banishing Bullying Behavior, 2nd Edition: Transforming the Culture of Peer Abuse. BULLIED: What Every Parent, Teacher, and Kid Needs to Know about Ending the Cycle of Fear. Bully: an Action Plan for Teachers, Parents, and Communities to Combat the Bullying Crisis. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Anne Gaskell (af.gaskell@open.ac.uk) and Roger Mills (a.r.mills@open.ac.uk) The Open University in the East of England, Cintra House,12 Hills Road, Cambridge CB2 1PF, UK This paper was shortlisted for the 'Best paper award' at the Third EDEN Research Workshop, Oldenburg, Germany, 2004 Student support by telephone has a long tradition in open and distance learning, but most recent research and discussion has concentrated on support by electronic means.

European Journal of Open, Distance and E-Learning

Some recent findings however provide evidence that the telephone is still a particularly effective medium for student support. Four types of telephone contact are discussed which indicate that the appropriate and timely use of telephones can aid student retention, provide excellent opportunities for dialogue and is perceived as particularly encouraging by students. Group Dynamics and Team Interventions: Understanding and Improving Team ... - Timothy M. Franz. Reframing Campus Conflict: Student Conduct Practice Through a Social Justice ...

Rethinking Negotiation Teaching - Christopher Honeyman, James Coben, Giuseppe De Palo. Preventing Bullying in Schools: A Step-by-step Guide to Implementing a Successful Anti-bullying Program: A Step-by-step Guide to Implementing the Bully Free Program: Amazon.co.uk: Allan L. Beane: 9780470407011: Books. Bullying Prevention for Schools: A Step-by-Step Guide to Implementing a ... - Allan L. Beane - Βιβλία Google. Ejes.v6.i3-3%20corrected.pdf. Provincial Outreach Program for Autism and Related Disorders (POPARD) Classroom Behavior Management for Diverse and Inclusive Schools - Herbert Grossman - Βιβλία Google. 100 ways to enhance self-concept in the classroom: a handbook for teachers ... - Jack Canfield, Harold C. Wells. Page. Ενημερωτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό. Σε αυτό το post θα βρείτε υλικό σχετικό με τον εκφοβισμό που μπορεί να υπάρχει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή π.χ. βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, εντυπα κλπ ή οπτικοακουστικό υλικό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παιδαγωγικά μέσα για χρήση από εκπαιδευτικούς ή γονείς, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Ενημερωτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό

«Μίλα μη Φοβάσαι - τρεις ιστορίες για τη βία στο σχολείο». Στο βιβλίο αυτό λογοτέχνες, ζωγράφοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες γίνονται μια παρέα και χαρίζουν στα παιδιά τρεις ιστορίες, ζωγραφιές και δραστηριότητες, στις οποίες κάθε παιδί θα ανακαλύψει τον εαυτό του ή οικείες του καταστάσεις! Με το έργο του ο καθένας τα παρακινεί: Μίλα, μη φοβάσαι. Ένα βιβλίο που θα χαρούν τα παιδιά, τα οποία και θα βοηθήσει, ενώ θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών, συμβάλλοντας στην πρόληψη της βίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ DVD «Τα μπλε Γυαλιά». Μια ταινία του Γ. Διαβάστε περισσότερα εδώ Trailer “Τα μπλε γυαλιά»: “Delete στον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό”. I. Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach - John M. Keller - Βιβλία Google. Unavailable in your country. Positive Behavior Support in Secondary Schools: A Practical Guide - Paul Caldarella, Michael J. Richardson, K. Richard Young - Βιβλία Google.

Τεύχη περιοδικού - ΣΚΕΨΥ. Unavailable in your country. Il bullismo scolastico - Alessia Filippi - Βιβλία Google. Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola - Formella, Ricci - Βιβλία Google. (24) Bullismo e vittimizzazione: il ruolo degli stili genitoriali durante la fase preadolescenziale. BULLISMO PROFILO DELLA VITTIMA. Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono - Olweus Dan - Libro - Giunti Editore - Psicologia. Servizi per i clienti: • Password dimenticata • Controllo e modifica dei propri dati • Verifica degli ordini effettuati Opportunità per aziende e enti: • Servizi per le biblioteche • Programma di affiliazione (Informazioni generali) • Accesso alla sezione riservata Partnership Programme IBS • Accesso alla sezione riservata TradeDoubler Concessionaria di pubblicità: Con la collaborazione di per il settore editoria libraria.

Bibliografia - Prevenzione, Speciale Giovani: internazionale-nazionale. Il bullismo: aspetti psicosociali : (Roma) Sei in: Articoli: Bullismo: Il fenomeno del “ bullismo ”, rimasto quasi inosservato per lungo tempo, pur essendo presente da sempre nella società, è oggi di grande attualità, nonché oggetto di studi e di interventi stimolati, soprattutto, dal manifestarsi di avvenimenti sempre più gravi.. Prendere in giro; escludere costantemente qualcuno dai giochi o dai discorsi; diffondere maldicenze; rubare oggetti, cibo o denaro dagli altri; umiliare o sottomere qualcuno fino a provocargli un serio disagio psicologico: questi comportamenti sono sempre esistiti nella scuola o, più in generale, in quei contesti in cui sono presenti i ragazzi, ma negli ultimi decenni hanno ottenuto maggiore attenzione.

Il termine “ bullismo ” rappresenta una italianizzazione della parola inglese “ bullying ”. Bibliografia sul cyberbullismo e il bullismo digitale. Le nuove tecnologie sono ricche di nuove opportunità ma si portano appresso anche effetti negativi, non sempre arginabili o prevedibili. Cosa accade ad esempio nel momento in cui il proprio figlio rimane vittima dei cyberbulli o diventa protagonista di atti di soprusi elettronici? Che cosa rischia e come può difendersi? Come poter condividere il mondo virtuale con i propri ragazzi senza risultare troppo invadenti? Quali strumenti utilizzare per accompagnare i minori ad un sano e consapevole utilizzo delle mille opportunità della rete? Le domande sono numerose e sempre di più sono le iniziative finalizzate a fornire ai genitori e agli educatori risposte e strumenti per affrontare un fenomeno sempre più diffuso e carico di conseguenze negative che possono arrivare al suicidio.

Bulli e vittime tra i banchi..., tesi di Alessia Filippi - Sociologia del genere della famiglia, dell'educazione e Pedagogia - Sociologia. Bulli e vittime tra i banchi di scuola: profili, diffusione e metodologie d'intervento Autore Alessia Filippi - Università degli Studi di Trento - [2005-06] Documenti Abstract Il bullismo è un fenomeno che lede profondamente le finalità educative perseguite dalla scuola.

Questa tesi è correlata alla categoria. Il bullismo scolastico - Alessia Filippi - Βιβλία Google. Bulli marionette. Bullismi nella cultura del disagio impossibile - Βιβλία Google. Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola - Formella, Ricci - Βιβλία Google. Bullismo perché. Capire per meglio intervenire - Fabiola Esposito - Βιβλία Google. Libri sul bullismo alle elementari - Testi consigliati sul bullismo nella scuola primaria. Testi consigliati sul bullismo nella scuola primaria Alle elementari già si distinguono chiaramente i bambini prepotenti e spacconi dagli altri.

I libri sul bullismo alla scuola elementare narrano le storie di “cattivi” e di “buoni”, storie in cui riconoscersi e per conoscere le proprie emozioni ed elaborare strategie vincenti per combattere i prepotenti di turno. Vedi anche gli altri libri consigliati Libri per combattere il bullismo Al bullo? Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli ... - Elena Buccoliero, Marco Maggi - Βιβλία Google. Taylor & Francis Online. Bullismo: le azioni efficaci della scuola : percorsi italiani alla ... A Designer's Log: Case Studies in Instructional Design.

About the Book Books and articles on instructional design in online learning abound but rarely do we get such a comprehensive picture of what instructional designers do, how they do it, and the problems they solve as their university changes. Power documents the emergence of an adapted instructional design model for transforming courses from single-mode to dual-mode instruction, making this designer’s log a unique contribution to the fi eld of online learning. About the Author Michael Power is Programs Director and Assistant Professor in Educational Technology at the Faculty of Education, Laval University in Quebec City, Canada.

He is Deputy Director and researcher with the GEOIDE/NSERC-sponsored GeoEDUC3D project and researcher with the Inter-university Learning & Technology Research Center (CIRTA). Il bullismo scolastico - Alessia Filippi. Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola - Formella, Ricci. Page. Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono - Dan Olweus. Untitled Document. Violenza, aggressività, bullismo: quali relazioni? Sempre più frequentemente vengono portati all'attenzione del pubblico, attraverso i mass-media, episodi di violenze e di comportamenti antisociali i cui protagonisti sono ragazzini e adolescenti, (aggressioni verbali e fisiche, spesso ai danni di coetanei portatori di difficoltà di vario genere, prevaricazioni sistematiche, furti e vandalismi nelle scuole o nelle adiacenze, stupri di compagne di scuola, molestie sessuali alle coetanee ma anche alle insegnanti, delegittimazione delle autorità, fino ad arrivare a veri e propri omicidi, spesso in forma rituale).

I termini che si sentono sempre più spesso ripetere, in questi casi, sono: violenza, aggressività, abusi, bullismo, prepotenze, ecc. come se fossero sinonimi e, quindi, intercambiabili per descrivere questo o quell'episodio violento. Esistono diversi tipi di aggressività ? Psicologia e Counselling - Ananche. Bullismo. Il termine b., neologismo ormai molto diffuso nel linguaggio soprattutto in ambito scolastico, è una traduzione letterale del termine inglese bullying e sta ad indicare una particolare forma di aggressività esternalizzata tra pari.

Originariamente, soprattutto nei Paesi scandinavi, sono stati usati anche i termini mobbing e mobbning, per indicare lo stesso fenomeno di azione aggressiva agita da parte di un gruppo. Con gli studi di Olweus (1978; 1993; 1999), si assume il significato di una azione riferita sia al gruppo sia all’individuo. VENTI LIBRI SUL FENOMENO BULLISMO. VENTI LIBRI SUL FENOMENO BULLISMO(aggiornata all'anno 2006) Elena Buccoliero Tutto normale. Bulli, vittime, spettatori. La Meridiana 2006 Elena Buccoliero, sociologa, lavora a Promeco, un servizio del Comune e Az usl di Ferrara -prevenzione del disagio giovanile. È “Tutto normale” ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza con handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una compagna straniera, perché cosciente di cosa significhi sentirsi diversi; o dove una ragazza può essere molestata sessualmente da alcuni compagni, durante la lezione e in presenza dell’insegnante, senza che questo susciti una reazione evidente nella scuola; o dove un ragazzino di 12 anni, in una scuola delle migliori per estrazione culturale e sociale delle famiglie, arriva a tentare il suicidio perchè costantemente preso in giro dai compagni...

Vergati S. 62 Crescere. Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli ... - Elena Buccoliero, Marco Maggi - Βιβλία Google. Bullismo: le azioni efficaci della scuola : percorsi italiani alla ... - Βιβλία Google. Il bullismo scolastico - Alessia Filippi - Βιβλία Google. Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola - Formella, Ricci - Βιβλία Google. Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli ... - Elena Buccoliero, Marco Maggi - Βιβλία Google.

Catalogo Articoli. Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile - Anna Civita - Βιβλία Google. Bullismo Le Azioni Efficaci Della Scuola - Menesini E. Banal S. - Centro Studi Erickson.