background preloader

SO åk 4-6

Facebook Twitter

Världens religioner 4 - judendom. Drottning Kristina - Kungar och drottningar i Sverige - Start. Kristina var i första hand en politisk varelse.

Drottning Kristina - Kungar och drottningar i Sverige - Start

Detta hade hon fostrats till och det påverkade också hennes synsätt i frågor som rörde religionen. För 1600-talets bildade människor och makthavare tillhörde aldrig ”religion” och ”politik” två separata mentala fack. Ett tydligt exempel på detta är just trettioåriga kriget, som i propagandan gärna framställdes som ett religionskrig, men som kom att handla om mycket mer – territoriella anspråk och gränser, och i slutändan själva maktbalansen inom det europeiska samhället.Kristinas anslutning till katolicismen kan tydligt kopplas till hennes politiska ideal. SLI.SE - Stormaktstiden - Gustav II Adolf.

Medix Produktion AB, 2009, Från 13 år, 23 min.

SLI.SE - Stormaktstiden - Gustav II Adolf

DVD 1795 Hur kunde det komma sig att det lilla landet Sverige blev en stormakt under 1600-talet? Historiekännaren Laurentius Cools guidar oss genom en tid då landet Sveriges yta sträckte sig långt ner i Europa. En tid då människor i andra länder flydde när den svenska armén närmade sig. Master_studiehandledning_gustavlladolf_2sidor. Stormaktstiden – Del 2 – Gustav II Adolf : Medix Produktion AB. Gustav Adolf är bara sjutton år gammal när han blir kung över Sverige.

Stormaktstiden – Del 2 – Gustav II Adolf : Medix Produktion AB

Han ärver inte bara tronen utan även tre krig efter sin far. Den unge kungen blir kär i mammas hovdam Ebba Brahe, men då hon inte anses fin nog får han istället gifta sig med en tysk prinsessa. Gustav II Adolf - Kungar och drottningar i Sverige - Start. Text: Katarina Schoerner(Från Populär Historia nr 6/1994) För mer än fyra hundra år sedan föddes Gustav II Adolf, Sveriges kanske mest ryktbare kung. 37 år senare var han död.

Gustav II Adolf - Kungar och drottningar i Sverige - Start

Han lärde sig leva i en bitter kamp om makten – en strid som skulle förfölja och påverka honom hela livet och som förklarar mycket av hans handlingar. En tidig vintermorgon år 1594 födde hertiginnan Kristina av Södermanland sin förste son. Pojken fick namnet Gustav efter sin farfar och Adolf efter sin morfar. Långt senare skulle det namnet förknippas med epitet som ”den store” eller ”lejonet från Norden”, men också med ”tyrann” och ”maktdespot”. Gustav III – Del 2 – En tid av revolution och reformer : Medix Produktion AB. Gustav den III:s tid som kung var dramatisk med revolutioner, reformer och krig.

Gustav III – Del 2 – En tid av revolution och reformer : Medix Produktion AB

Hans regeringstid avslutades med ett ödesdigert skott på operan 1792. Han var kungen som älskade teater och kultur. Tidigt tog han del av upplysningstidens ideal och blev intresserad av politiska reformer. Samtidigt var han övertygad om en konungs gudomliga rätt att styra landet och knöt makten hårdare till sig själv. Ingår i serien frihetstiden och den gustavianska tiden. G3_handledning. Film Gustav III - del 1 - Frihetstiden. Studiehandledning_frihetstiden. Film Gustav III - del 1 - Frihetstiden. Studiehandledning_frihetstiden. Lektionplanering-Medeltiden. Medeltid - kungar och drottningar under medeltiden.

Stormaktstidens Sverige. Kungamakten stärks Under de första årtiondena av 1600-talet började Sverige utveckla en stark statsmakt.

Stormaktstidens Sverige

En modern byråkratisk organisation med centrala ämbetsverk växte fram. Ett av dessa var lantmäteriverket som kartlade Sverige och landets resurser. Med hjälp av Lantmäteriets kartor kunde staten också lättare bestämma hur mycket varje bonde skulle betala i skatt. Stormaktstidens Sverige. Frågor att svara på i grupperna stormaktstiden. Vasatiden i Sverige. Årskurs 4-6.

7 Continents Map. Årskurs 4-6.