background preloader

Skolan

Facebook Twitter

Mitt nya hem - en upplevelse i 360° Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Dollar Street. IT-Pedagogen.se | Störst på it-nyheter inom Skola och utbildning. Mattekoda.nu – Programmera fram dina matematikkunskaper!

Spanska

Ekonomi. NPF. Podcastskolan.se. Att skriva uppsats i samhällskunskap: Introduktion till samhällskunskap. Introduktion till samhällskunskap Vad är samhällskunskap? Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det innebär att samhällskunskap innehåller en rad andra ämnen som t.ex. HistoriaPolitikEkonomiKulturgeografiJuridikSociologi Enkelt uttryckt kan man säga att samhällskunskap handlar om att förstå den värld som vi lever i.

För att kunna skapa sig en bild av vår värld är det viktigt att även förstå vad som har orsakat och förändrat vårt samhälle, men även ett framtidsperspektiv är viktigt. Samhällskunskap är alltså läran om hur samhället fungerar och varför. Vad är en samhällsfråga? Ibland används begreppet samhällsfråga (eller samhällsproblem) när något skall diskuteras och förstås. . · Brottslighet · Fattigdom · Jämställdhet · Jämlikhet · Krig · Ekonomi · Politik Varje fråga, eller ämne, kan sedan delas in ytterligare för att på så sätt göra det enklare att förklara och förstå samhället. Samhällskunskap – ett komplext ämne Den värld vi lever i är enorm och många gånger svår att förstå sig på. Examinationsuppgifter Historia 1.

Teaching controversial issues professional development pack for teachers SWE. Creative Commons Sverige. Specialpedagogik | Om lärande & särskilt stöd. Material och metoder | Utbyten.se. Framtidsforskare » Yrken » Framtid.se. Vad händer med jobben och våra liv i övrigt i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft? "Brinner" du för den frågan och "lever hellre i framtiden" än i nutiden, då är kanske yrket som framtidsforskare, trendspanare eller framtidsstrateg - helt rätt yrke för dig! Framtidsforskare försöker genom att anaIysera då-tiden och nu-tiden förutse fram-tiden. Framtidsforskare får fram och presenterar trender och framtidsbilder som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar. Framtidsforskare kan samtidigt ofta också agera som trendspanare och/eIIer som framtidsstrateger.

Framtidsstrateger hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. Hen gör det genom att kartlägga företagets/organisationen marknad, göra intervjuer, leta fram trender inom relevanta områden, studera alternativa affärsmodeller. Du som är intresserad av yrket Framtidsforskare, kanske också viII kika på yrket TrendanaIytiker. Utbildning & skola | forskning.se. Läroböcker ger passiv beskrivning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning beskrivs sällan som aktiva samhällsdeltagare i läroböckerna.

Och när det sker handlar det oftast om människor med ett fysiskt handikapp, visar en granskning. – Läroböcker förmedlar också värderingar och är för många kanske den första kontakten med personer med funktionsnedsättningar, påpekar Monika Reichenberg, professor i allmän didaktik som gjort granskningen. Läs mer Forskning ska ge historisk bild av läsdebatten Vi läser allt mindre och sämre – eller?

En historisk tillbakablick på debatten kring läsning, läsvanor och läsförmåga ska leda till att samhället diskuterar läsning på ett mer nyanserat sätt, hoppas forskare. Läs mer De nationella proven i läsning brister i kvalitet De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har allvarliga kvalitetsbrister. Läs mer Förstår barn betoningar innan de själva kan betona? Läs mer Lockar tjejer till teknik med hästar Läs mer.

Matematik

Pedagogiska bloggar. Naturkunskap. Svenska. Blandat. English. Digitala verktyg. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen och det fördjupningsmaterial med filmer som UR har om de olika texttyperna inom genrepedagogiken. Lästips om genrepedagogik.