background preloader

Skolan

Facebook Twitter

Formativ bedömning

Anpassningar glädjen. Palabras compuestas. Ejemplos de palabras compuestas. Fem steg till formativ bedömning i klassrummet. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen. Du hittar några av exemplen på denna sida och många fler i min bok Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse.

Ett sätt att ta reda på om man har grundat ett klimat och en kultur som bygger på formativ bedömning är att titta på Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett hållbart arbete med formativ bedömning som grund för undervisning och lärande. Tillsammans utgör nyckelstrategierna en bas för ledarskap i klassrummet som kännetecknas av tydlighet, intresse för eleverna, undersökande arbetssätt, nyfikenhet, inkludering. De fem strategierna är: För mig är nyckelstrategierna ett sätt att påminna mig om att formativ bedömning börjar i bemötandet av eleverna när de kommer nya och slutar med betygsättningen. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Hjärnan tycker inte om att tänka, den tycker om att lösa problem. 2. 3. Mitt nya hem - en upplevelse i 360° Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Dollar Street. IT-Pedagogen.se | Störst på it-nyheter inom Skola och utbildning. Mattekoda.nu – Programmera fram dina matematikkunskaper!

Spanska

Ekonomi. NPF. Podcastskolan.se. Att skriva uppsats i samhällskunskap: Introduktion till samhällskunskap. Introduktion till samhällskunskap Vad är samhällskunskap? Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det innebär att samhällskunskap innehåller en rad andra ämnen som t.ex. HistoriaPolitikEkonomiKulturgeografiJuridikSociologi Enkelt uttryckt kan man säga att samhällskunskap handlar om att förstå den värld som vi lever i.

För att kunna skapa sig en bild av vår värld är det viktigt att även förstå vad som har orsakat och förändrat vårt samhälle, men även ett framtidsperspektiv är viktigt. Samhällskunskap är alltså läran om hur samhället fungerar och varför. Vad är en samhällsfråga? Ibland används begreppet samhällsfråga (eller samhällsproblem) när något skall diskuteras och förstås. . · Brottslighet · Fattigdom · Jämställdhet · Jämlikhet · Krig · Ekonomi · Politik Varje fråga, eller ämne, kan sedan delas in ytterligare för att på så sätt göra det enklare att förklara och förstå samhället. Samhällskunskap – ett komplext ämne Den värld vi lever i är enorm och många gånger svår att förstå sig på.

Examinationsuppgifter Historia 1. Teaching controversial issues professional development pack for teachers SWE. Creative Commons Sverige. Specialpedagogik | Om lärande & särskilt stöd. Material och metoder | Utbyten.se. Framtidsforskare » Yrken » Framtid.se. Vad händer med jobben och våra liv i övrigt i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft? "Brinner" du för den frågan och "lever hellre i framtiden" än i nutiden, då är kanske yrket som framtidsforskare, trendspanare eller framtidsstrateg - helt rätt yrke för dig!

Framtidsforskare försöker genom att anaIysera då-tiden och nu-tiden förutse fram-tiden. Framtidsforskare får fram och presenterar trender och framtidsbilder som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar. Framtidsforskare kan samtidigt ofta också agera som trendspanare och/eIIer som framtidsstrateger. Framtidsstrateger hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. Hen gör det genom att kartlägga företagets/organisationen marknad, göra intervjuer, leta fram trender inom relevanta områden, studera alternativa affärsmodeller. Du som är intresserad av yrket Framtidsforskare, kanske också viII kika på yrket TrendanaIytiker. Utbildning & skola | forskning.se. Läroböcker ger passiv beskrivning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning beskrivs sällan som aktiva samhällsdeltagare i läroböckerna. Och när det sker handlar det oftast om människor med ett fysiskt handikapp, visar en granskning. – Läroböcker förmedlar också värderingar och är för många kanske den första kontakten med personer med funktionsnedsättningar, påpekar Monika Reichenberg, professor i allmän didaktik som gjort granskningen.

Läs mer Forskning ska ge historisk bild av läsdebatten Vi läser allt mindre och sämre – eller? En historisk tillbakablick på debatten kring läsning, läsvanor och läsförmåga ska leda till att samhället diskuterar läsning på ett mer nyanserat sätt, hoppas forskare. Läs mer De nationella proven i läsning brister i kvalitet De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har allvarliga kvalitetsbrister. Läs mer Förstår barn betoningar innan de själva kan betona? Läs mer Lockar tjejer till teknik med hästar Läs mer.

Matematik

Pedagogiska bloggar. Naturkunskap. Svenska. Blandat. English. Digitala verktyg. Vad är genrepedagogik?