background preloader

Lärares lärande

Facebook Twitter

Medie- och informationskunnighet (MIK) – Områden – Korsvägen, Göteborgs universitet. Medie- och informationskunnighet i skolan - Högskolan i Borås. 7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans Kursen vänder sig till dig som arbetar som skolbibliotekarie eller pedagog inom skolan.

Medie- och informationskunnighet i skolan - Högskolan i Borås

Kursen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och andra aktörer inom området. Nordicom, Statens medieråd och Filmpedagogerna är exempel på sådana. Ett viktigt tema som tas upp i kursen är samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger och hur detta samarbete kan stärka elevernas informationskunnighet. Även skolbibliotekariers och lärares kompetensområden i relation till informationskunnighet belyses. Bill Gates: Teachers need real feedback.

Helen Timperley

Dialog och lärande samtal.ppt. Professionellt kollegialt lärande - en utmaning för alla i skolan. Korta nätkurser för lärare. EDOOC. Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla. Nu är projektet “Öppna läromedel” igång för alla som vill vara med och skapa fria läromedel för grundskolan och gymnasiet.

Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla

Dessa läromedel ska inte ses som färdigställda och förpaketerade på det sätt vi är vana att se traditionella läromedel. Vem som helst (lärare, elever, forskare, lärarstudenter) kan vara med och skapa dessa läromedel och vi tänkte ta möjligheten här att berätta mer om vad det hela handlar om. Detta har hänt.